Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 12:47 PM JST
Oenothera rosea - Photo (c) M, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by M
Η ταυτότητα του χρήστη tosakah: Oenothera rosea, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 01:05 PM JST
Robinia pseudoacacia - Photo (c) Eric Koberle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Koberle
Η ταυτότητα του χρήστη tosakah: Robinia pseudoacacia, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 01:04 PM JST
Scutellaria indica - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη tosakah: Scutellaria indica, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 06:05 PM JST
Cerastium glomeratum - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη tosakah: Cerastium glomeratum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mami_t_t

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 04:50 PM JST
Trifolium dubium - Photo (c) Kenraiz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tosakah: Trifolium dubium, Ένα μέλος του Τριφύλλι (Γένος Trifolium)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mami_t_t

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 03:56 PM JST
Ixeridium dentatum dentatum - Photo (c) Keita Watanabe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Keita Watanabe
Η ταυτότητα του χρήστη tosakah: Ixeridium dentatum ssp. dentatum, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

i164

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022
Oreta pulchripes - Photo (c) Takaaki Hattori, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Takaaki Hattori
Η ταυτότητα του χρήστη tosakah: Oreta pulchripes, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 06:04 PM JST
Sisyrinchium rosulatum - Photo (c) Dianne Clarke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dianne Clarke
Η ταυτότητα του χρήστη tosakah: Sisyrinchium rosulatum, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 07:36 AM JST
Papaver dubium - Photo (c) Jeremy Barker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeremy Barker
Η ταυτότητα του χρήστη tosakah: Papaver dubium, Ένα μέλος του Παπαρούνα (Γένος Papaver)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 07:40 AM JST
Papaver dubium - Photo (c) Jeremy Barker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeremy Barker
Η ταυτότητα του χρήστη tosakah: Papaver dubium, Ένα μέλος του Παπαρούνα (Γένος Papaver)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 07:40 AM JST
Oenothera rosea - Photo (c) M, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by M
Η ταυτότητα του χρήστη tosakah: Oenothera rosea, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 07:41 AM JST
Houttuynia cordata - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη tosakah: Houttuynia cordata, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 07:45 AM JST
Pseudognaphalium affine - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη tosakah: Pseudognaphalium affine, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

i164

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022
Ourapteryx nivea - Photo (c) housecrows, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by housecrows
Η ταυτότητα του χρήστη tosakah: Ourapteryx nivea, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mami_t_t

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 10:06 AM JST
Trifolium dubium - Photo (c) Kenraiz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tosakah: Trifolium dubium, Ένα μέλος του Τριφύλλι (Γένος Trifolium)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 03:49 PM JST
Delphinium anthriscifolium - Photo (c) Hitoshi WATANABE 渡辺仁, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hitoshi WATANABE 渡辺仁
Η ταυτότητα του χρήστη tosakah: Delphinium anthriscifolium, Ένα μέλος του Δελφίνιο (Γένος Delphinium)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 04:04 PM JST
Torilis japonica - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη tosakah: Torilis japonica, Ένα μέλος του Τοριλίδα (Γένος Torilis)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 05:12 PM JST
Nuttallanthus canadensis - Photo (c) TommyHAGA, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tosakah: Nuttallanthus canadensis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 05:04 PM JST
Paulownia tomentosa - Photo (c) bgrutter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tosakah: Paulownia tomentosa, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 05:01 PM JST
Papaver dubium - Photo (c) Jeremy Barker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeremy Barker
Η ταυτότητα του χρήστη tosakah: Papaver dubium, Ένα μέλος του Παπαρούνα (Γένος Papaver)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 04:31 PM JST
Solanum carolinense - Photo (c) zen Sutherland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tosakah: Solanum carolinense, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 04:11 PM JST
Houttuynia cordata - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη tosakah: Houttuynia cordata, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 05:15 PM JST
Rhus chinensis - Photo (c) Kai Yan,  Joseph Wong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tosakah: Rhus chinensis, Ένα μέλος του Ρους (Γένος Rhus)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 05:17 PM JST
Lonicera japonica - Photo (c) Kendall Falkner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kendall Falkner
Η ταυτότητα του χρήστη tosakah: Lonicera japonica, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 05:31 PM JST
Orobanche minor - Photo (c) David Lyttle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Lyttle
Η ταυτότητα του χρήστη tosakah: Orobanche minor, Ένα μέλος του Οροβάγχη (Γένος Orobanche)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 05:31 PM JST
Λειμώνιο Τριφύλλι - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη tosakah: Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 03:51 PM JST
Hemisteptia lyrata - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη tosakah: Hemisteptia lyrata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 03:58 PM JST
Magnolia obovata - Photo (c) Peter Zika, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Zika
Η ταυτότητα του χρήστη tosakah: Magnolia obovata, Ένα μέλος του Μαγνόλια (Γένος Magnolia)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 03:59 PM JST
Styrax japonicus - Photo (c) pcpalmer3, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by pcpalmer3
Η ταυτότητα του χρήστη tosakah: Styrax japonicus, Ένα μέλος του Στύραξ (Γένος Styrax)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 04:41 PM JST
Styrax japonicus - Photo (c) pcpalmer3, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by pcpalmer3
Η ταυτότητα του χρήστη tosakah: Styrax japonicus, Ένα μέλος του Στύραξ (Γένος Styrax)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1593