Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fergoracy

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2023 07:18 ΜΜ -03
Hydromedusa tectifera - Photo (c) K. Zyskowski & Y. Bereshpolova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by K. Zyskowski & Y. Bereshpolova
Η ταυτότητα του χρήστη tortugarg: Hydromedusa tectifera, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaquin257

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Corrientes, AR (Google, OSM)
Trachemys dorbigni - Photo (c) Lucy Belinello, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lucy Belinello
Η ταυτότητα του χρήστη tortugarg: Trachemys dorbigni, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomygendra

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Goya, AR-CN, AR (Google, OSM)

Περιγραφή

Ejemplar silvestre

Trachemys dorbigni - Photo (c) Lucy Belinello, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lucy Belinello
Η ταυτότητα του χρήστη tortugarg: Trachemys dorbigni, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kck83

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Argentina (Google, OSM)
Trachemys dorbigni - Photo (c) Lucy Belinello, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lucy Belinello
Η ταυτότητα του χρήστη tortugarg: Trachemys dorbigni, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick_garnhart

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Entre Ríos, AR (Google, OSM)
Trachemys dorbigni - Photo (c) Lucy Belinello, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lucy Belinello
Η ταυτότητα του χρήστη tortugarg: Trachemys dorbigni, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elbeltrocco

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 10:42 ΠΜ -03
Phrynops hilarii - Photo (c) Fernando Farias, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fernando Farias
Η ταυτότητα του χρήστη tortugarg: Phrynops hilarii, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ezequielvera

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Entre Ríos, AR (Google, OSM)
Trachemys dorbigni - Photo (c) Lucy Belinello, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lucy Belinello
Η ταυτότητα του χρήστη tortugarg: Trachemys dorbigni, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebalovera_

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2023 07:22 ΜΜ -03
Phrynops hilarii - Photo (c) Fernando Farias, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fernando Farias
Η ταυτότητα του χρήστη tortugarg: Phrynops hilarii, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebalovera_

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2023 07:22 ΜΜ -03
Phrynops hilarii - Photo (c) Fernando Farias, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fernando Farias
Η ταυτότητα του χρήστη tortugarg: Phrynops hilarii, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rocio_pose

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023
Hydromedusa tectifera - Photo (c) K. Zyskowski & Y. Bereshpolova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by K. Zyskowski & Y. Bereshpolova
Η ταυτότητα του χρήστη tortugarg: Hydromedusa tectifera, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carancho

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 03:28 ΜΜ -03
Phrynops hilarii - Photo (c) Fernando Farias, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fernando Farias
Η ταυτότητα του χρήστη tortugarg: Phrynops hilarii, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carancho

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 03:29 ΜΜ -03
Phrynops hilarii - Photo (c) Fernando Farias, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fernando Farias
Η ταυτότητα του χρήστη tortugarg: Phrynops hilarii, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carancho

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 04:06 ΜΜ -03
Phrynops hilarii - Photo (c) Fernando Farias, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fernando Farias
Η ταυτότητα του χρήστη tortugarg: Phrynops hilarii, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eamonccorbett

Ημερομηνία

Αύγουστος 2017

Τόπος

Brazil (Google, OSM)
Phrynops williamsi - Photo (c) marcelo_allende, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by marcelo_allende
Η ταυτότητα του χρήστη tortugarg: Phrynops williamsi, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tizinata

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Argentina (Google, OSM)
Trachemys dorbigni - Photo (c) Lucy Belinello, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lucy Belinello
Η ταυτότητα του χρήστη tortugarg: Trachemys dorbigni, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rocio_pose

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2023 10:02 ΠΜ -03
Hydromedusa tectifera - Photo (c) K. Zyskowski & Y. Bereshpolova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by K. Zyskowski & Y. Bereshpolova
Η ταυτότητα του χρήστη tortugarg: Hydromedusa tectifera, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablohcapovilla

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 07:31 ΠΜ -03

Περιγραφή

Atropellada

Phrynops hilarii - Photo (c) Fernando Farias, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fernando Farias
Η ταυτότητα του χρήστη tortugarg: Phrynops hilarii, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό
Phrynops williamsi - Photo (c) marcelo_allende, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by marcelo_allende
Η ταυτότητα του χρήστη tortugarg: Phrynops williamsi, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tandria

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 01:42 ΜΜ -03

Περιγραφή

Con tortuga de laguna sobre su caparazón

Trachemys scripta elegans - Photo (c) Laurent Lebois ©, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tortugarg: Trachemys scripta ssp. elegans, Ένα μέλος του Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micxsol

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 06:09 ΜΜ -03
Trachemys scripta elegans - Photo (c) Laurent Lebois ©, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tortugarg: Trachemys scripta ssp. elegans, Ένα μέλος του Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luchila

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Santa Fe, AR (Google, OSM)

Περιγραφή

En teoría llego allí sola (mmmmmm)

Chelonoidis chilensis - Photo (c) johi_abraham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by johi_abraham
Η ταυτότητα του χρήστη tortugarg: Chelonoidis chilensis, Ένα μέλος του Χελώνα (Οικογένεια Testudinidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bochaq

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Buenos Aires, AR (Google, OSM)
Trachemys scripta elegans - Photo (c) Laurent Lebois ©, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tortugarg: Trachemys scripta ssp. elegans, Ένα μέλος του Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bochaq

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Buenos Aires, AR (Google, OSM)
Trachemys dorbigni - Photo (c) Lucy Belinello, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lucy Belinello
Η ταυτότητα του χρήστη tortugarg: Trachemys dorbigni, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugoalbertovalderrey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Entre Ríos, AR (Google, OSM)
Trachemys dorbigni - Photo (c) Lucy Belinello, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lucy Belinello
Η ταυτότητα του χρήστη tortugarg: Trachemys dorbigni, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugoalbertovalderrey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 10:59 ΠΜ -03
Χελώνα - Photo (c) Nam Nguyen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nam Nguyen
Η ταυτότητα του χρήστη tortugarg: Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

escobarecopasseio

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2013

Τόπος

Argentina (Google, OSM)
Phrynops williamsi - Photo (c) marcelo_allende, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by marcelo_allende
Η ταυτότητα του χρήστη tortugarg: Phrynops williamsi, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matiascabezas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 10:10 ΠΜ -03
Phrynops hilarii - Photo (c) Fernando Farias, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fernando Farias
Η ταυτότητα του χρήστη tortugarg: Phrynops hilarii, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tizinata

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Argentina (Google, OSM)
Trachemys dorbigni - Photo (c) Lucy Belinello, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lucy Belinello
Η ταυτότητα του χρήστη tortugarg: Trachemys dorbigni, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ekucich

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 04:17 ΜΜ -03
Trachemys scripta elegans - Photo (c) Laurent Lebois ©, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tortugarg: Trachemys scripta ssp. elegans, Ένα μέλος του Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ekucich

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Argentina (Google, OSM)
Trachemys dorbigni - Photo (c) Lucy Belinello, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lucy Belinello
Η ταυτότητα του χρήστη tortugarg: Trachemys dorbigni, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1458