Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiftygrit

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2019 09:43 AM AEDT
Virgularia - Photo (c) Tony Strazzari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tony Strazzari
Η ταυτότητα του χρήστη tonydiver: Γένος Virgularia, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jilmank

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022
Phyllidiella pustulosa - Photo (c) uwkwaj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uwkwaj
Η ταυτότητα του χρήστη tonydiver: Phyllidiella pustulosa, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jilmank

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022
Phyllidiella pustulosa - Photo (c) uwkwaj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uwkwaj
Η ταυτότητα του χρήστη tonydiver: Phyllidiella pustulosa, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jilmank

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)
Taenianotus triacanthus - Photo (c) Shigeru Harazaki, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Shigeru Harazaki
Η ταυτότητα του χρήστη tonydiver: Taenianotus triacanthus, Ένα μέλος του Σκορπαινίδες (Οικογένεια Scorpaenidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecosse28

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020 12:28 PM AEST
Sepia grahami - Photo (c) Mike Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Jones
Η ταυτότητα του χρήστη tonydiver: Sepia grahami, Ένα μέλος του Κεφαλόποδα (Ομοταξία Cephalopoda)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kopper

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 11:20 AM AEST

Τόπος

Chowder Bay (Google, OSM)
Sepia grahami - Photo (c) Mike Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Jones
Η ταυτότητα του χρήστη tonydiver: Sepia grahami, Ένα μέλος του Κεφαλόποδα (Ομοταξία Cephalopoda)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kopper

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2020 03:51 PM AEST
Sepia grahami - Photo (c) Mike Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Jones
Η ταυτότητα του χρήστη tonydiver: Sepia grahami, Ένα μέλος του Κεφαλόποδα (Ομοταξία Cephalopoda)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiftygrit

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2020 09:05 AM AEDT
Sepia grahami - Photo (c) Mike Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Jones
Η ταυτότητα του χρήστη tonydiver: Sepia grahami, Ένα μέλος του Κεφαλόποδα (Ομοταξία Cephalopoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eschlogl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 08:25 AM AEST
Sepia grahami - Photo (c) Mike Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Jones
Η ταυτότητα του χρήστη tonydiver: Sepia grahami, Ένα μέλος του Κεφαλόποδα (Ομοταξία Cephalopoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiftygrit

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2019 12:57 PM AEST
Sepia grahami - Photo (c) Mike Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Jones
Η ταυτότητα του χρήστη tonydiver: Sepia grahami, Ένα μέλος του Κεφαλόποδα (Ομοταξία Cephalopoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiftygrit

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2019 10:10 AM AEDT
Sepia grahami - Photo (c) Mike Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Jones
Η ταυτότητα του χρήστη tonydiver: Sepia grahami, Ένα μέλος του Κεφαλόποδα (Ομοταξία Cephalopoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterdavey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2016 12:05 PM AEST
Sepia grahami - Photo (c) Mike Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Jones
Η ταυτότητα του χρήστη tonydiver: Sepia grahami, Ένα μέλος του Κεφαλόποδα (Ομοταξία Cephalopoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiftygrit

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2018 10:42 AM AEST

Περιγραφή

fist size

Sepia grahami - Photo (c) Mike Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Jones
Η ταυτότητα του χρήστη tonydiver: Sepia grahami, Ένα μέλος του Κεφαλόποδα (Ομοταξία Cephalopoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nigelmarsh

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020 08:41 AM AEST
Sepia apama - Photo (c) John Sear, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Sear
Η ταυτότητα του χρήστη tonydiver: Sepia apama, Ένα μέλος του Κεφαλόποδα (Ομοταξία Cephalopoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shallowreef

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018
Sepia apama - Photo (c) John Sear, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Sear
Η ταυτότητα του χρήστη tonydiver: Sepia apama, Ένα μέλος του Κεφαλόποδα (Ομοταξία Cephalopoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alphaj16

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 04:21 PM UTC

Περιγραφή

night dive

Sepia grahami - Photo (c) Mike Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Jones
Η ταυτότητα του χρήστη tonydiver: Sepia grahami, Ένα μέλος του Κεφαλόποδα (Ομοταξία Cephalopoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardling

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2005 11:08 AM AEST

Περιγραφή

A small cuttlefish (Sepia sp.)

Sepia grahami - Photo (c) Mike Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Jones
Η ταυτότητα του χρήστη tonydiver: Sepia grahami, Ένα μέλος του Κεφαλόποδα (Ομοταξία Cephalopoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardling

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2006 08:55 AM AEST

Περιγραφή

A small cuttlefish (Sepia sp.)

Sepia grahami - Photo (c) Mike Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Jones
Η ταυτότητα του χρήστη tonydiver: Sepia grahami, Ένα μέλος του Κεφαλόποδα (Ομοταξία Cephalopoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grahammcmartin

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2019 11:45 AM HST

Ετικέτες

Sepia grahami - Photo (c) Mike Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Jones
Η ταυτότητα του χρήστη tonydiver: Sepia grahami, Ένα μέλος του Κεφαλόποδα (Ομοταξία Cephalopoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harryrosenthal

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 02:01 PM AEST
Sepia grahami - Photo (c) Mike Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Jones
Η ταυτότητα του χρήστη tonydiver: Sepia grahami, Ένα μέλος του Κεφαλόποδα (Ομοταξία Cephalopoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drmattnimbs

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 01:21 PM AEST
Tiliqua scincoides - Photo (c) Kazredracer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tonydiver: Tiliqua scincoides, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 12:52 PM AEST

Περιγραφή

Lower fish

Ετικέτες

Valenciennea immaculata - Photo (c) Adam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adam
Η ταυτότητα του χρήστη tonydiver: Valenciennea immaculata, Ένα μέλος του Γωβηίνες (Υποοικογένεια Gobiinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Ετικέτες

Πράσινη Χελώνα - Photo (c) Charlie Shuetrim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Charlie Shuetrim
Η ταυτότητα του χρήστη tonydiver: Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 12:46 PM AEST

Ετικέτες

Parapercis ramsayi - Photo (c) Erik Schlogl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Schlogl
Η ταυτότητα του χρήστη tonydiver: Parapercis ramsayi, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 12:02 PM AEST

Ετικέτες

Anampses caeruleopunctatus - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
Η ταυτότητα του χρήστη tonydiver: Anampses caeruleopunctatus, Ένα μέλος του Λαβρίδες (Οικογένεια Labridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 12:20 PM AEST

Ετικέτες

Coris sandeyeri - Photo (c) sarahmilicich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by sarahmilicich
Η ταυτότητα του χρήστη tonydiver: Coris sandeyeri, Ένα μέλος του Κόρις (Γένος Coris)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coddiwompler

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022
Leratiomyces ceres - Photo (c) Tim Sage, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tim Sage
Η ταυτότητα του χρήστη tonydiver: Leratiomyces ceres, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiftygrit

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 06:40 PM AEST

Περιγραφή

1.5m long

Ikeda - Photo (c) Wayne Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Martin
Η ταυτότητα του χρήστη tonydiver: Γένος Ikeda, Ένα μέλος του Εχίουρα (Υφομοταξία Echiura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damnlibby

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2022 11:11 PM -03

Τόπος

Amambay, PY (Google, OSM)
Allothereua - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη tonydiver: Γένος Allothereua, Ένα μέλος του Σκουτιγκερίδες (Οικογένεια Scutigeridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκουτιγκερίδες (Οικογένεια Scutigeridae)

Παρατηρητής

jahir9029

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2022 01:18 PM UTC

Περιγραφή

Exif_JPEG_420

Οικιακή Σκουτιγκέρα - Photo (c) Marina Gorbunova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marina Gorbunova
Η ταυτότητα του χρήστη tonydiver: Οικιακή Σκουτιγκέρα (Scutigera coleoptrata)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 1856