Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 04:26 ΜΜ NZDT
Parioglossus marginalis - Photo (c) sea-kangaroo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by sea-kangaroo
Η ταυτότητα του χρήστη tomtrnski: Parioglossus marginalis, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phes1

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2023 07:19 ΠΜ NZDT
Pseudophycis breviuscula - Photo (c) Lachlan Hall, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lachlan Hall
Η ταυτότητα του χρήστη tomtrnski: Pseudophycis breviuscula, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

don_neale

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

West Coast, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Reported by Meg Fulford, Greymouth Star journalist. Shoals reported to be under the Greymouth wharf. Photo supplied.

Galaxias maculatus - Photo (c) Rudolf Svensen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rudolf Svensen
Η ταυτότητα του χρήστη tomtrnski: Galaxias maculatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fletcher7

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 09:00 ΠΜ NZDT
Stigmatopora argus - Photo (c) Claire Brooks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Claire Brooks
Η ταυτότητα του χρήστη tomtrnski: Stigmatopora argus, Ένα μέλος του Συγγναθίδες (Οικογένεια Syngnathidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjansss

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2023 02:04 ΜΜ NZDT
Carangidae - Photo (c) César Meiners Mandujano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by César Meiners Mandujano
Η ταυτότητα του χρήστη tomtrnski: Οικογένεια Carangidae, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lwnrngr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 09:38 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Large, ~1.2m. Wasn't next to the boat ramp the day before. Only visible damage was to the lower jaw and the kink/twist where it was folded over. Trawlers and a longliner(?) operate from the wharf, locals report catching large pale or grey eels in the harbour.

Bassanago - Photo (c) anonymous, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tomtrnski: Γένος Bassanago, Ένα μέλος του Μουγγριές (Οικογένεια Congridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agardner2

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2023 08:21 ΠΜ AEST

Ετικέτες

Sphyraena putnamae - Photo (c) Dlloyd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tomtrnski: Sphyraena putnamae, Ένα μέλος του Σφύραινα (Γένος Sphyraena)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigrj

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2021 11:02 ΠΜ NZST

Περιγραφή

NW side of White Reef at 12m, Deep Water Cove

Valenciennea helsdingenii - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
Η ταυτότητα του χρήστη tomtrnski: Valenciennea helsdingenii, Ένα μέλος του Γωβηίνες (Υποοικογένεια Gobiinae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigrj

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 11:54 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

found on White reef in Deep Water Cove on SE corner at 16m

Chromis fumea - Photo (c) Shigeru Harazaki, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Shigeru Harazaki
Η ταυτότητα του χρήστη tomtrnski: Chromis fumea, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjansss

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2023 03:25 ΜΜ NZDT
Trachurus - Photo (c) Erik Schlogl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Schlogl
Η ταυτότητα του χρήστη tomtrnski: Γένος Trachurus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjansss

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2023 03:17 ΜΜ NZDT
Trachurus - Photo (c) Erik Schlogl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Schlogl
Η ταυτότητα του χρήστη tomtrnski: Γένος Trachurus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yoshistar888

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2023 05:05 ΜΜ AEDT
Enoplosus armatus - Photo (c) J. Martin Crossley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by J. Martin Crossley
Η ταυτότητα του χρήστη tomtrnski: Enoplosus armatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lcolmer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 09:59 ΠΜ NZDT

Τόπος

Rainbow Warrior (Google, OSM)

Περιγραφή

Very small juvenile hanging out under the mooring buoy on the wreck. Couldn't get a decent photo but hopefully enough to id it. Thinking either very small juvenile Kingfish or maybe small juvenile drummer.

Hyperoglyphe antarctica - Photo NOAA, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη tomtrnski: Hyperoglyphe antarctica, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

splish

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2023 02:39 ΜΜ NZDT
Sardinops sagax - Photo (c) harum.koh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by harum.koh
Η ταυτότητα του χρήστη tomtrnski: Sardinops sagax, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_dt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2023 11:01 ΠΜ NZDT

Τόπος

Snorkel Trail (Google, OSM)

Περιγραφή

Really cool to see these. There were a couple solitary ones and a couple of small schools around different Lions mane jellyfish. One swam deep into the jellyfish's' stomach to get away from me.

~2-5cm long

Seriolella brama - Photo (c) Ken Graham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ken Graham
Η ταυτότητα του χρήστη tomtrnski: Seriolella brama, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_dt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2023 10:11 ΠΜ NZDT

Τόπος

Snorkel Trail (Google, OSM)

Περιγραφή

Lots of tiny and small ones swimming within the Lions manes near shore.

~0.6-4cm long

Trachurus - Photo (c) Erik Schlogl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Schlogl
Η ταυτότητα του χρήστη tomtrnski: Γένος Trachurus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ukailailee

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 12:14 ΜΜ NZDT
Sardinops sagax - Photo (c) harum.koh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by harum.koh
Η ταυτότητα του χρήστη tomtrnski: Sardinops sagax, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ukailailee

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 12:16 ΜΜ NZDT
Sardinops sagax - Photo (c) harum.koh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by harum.koh
Η ταυτότητα του χρήστη tomtrnski: Sardinops sagax, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sogle

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2023 12:48 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Estuarine

Gobiopterus semivestitus - Photo (c) Ben Love, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ben Love
Η ταυτότητα του χρήστη tomtrnski: Gobiopterus semivestitus, Ένα μέλος του Γωβηίδες (Οικογένεια Gobiidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glinks

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 09:40 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

I think. Three specimens shown. All washed in

Scomber australasicus - Photo (c) Harry Rosenthal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Harry Rosenthal
Η ταυτότητα του χρήστη tomtrnski: Scomber australasicus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raewyna

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2012

Περιγραφή

There were a few of these around in the rock pools. Sometimes in twos, or in a small group. They look like juvenile of something and I've taken a guess that they're some kind of drummer. I even wondered if they could be parore that haven't yet grown stripes.
They were interested in and appeared to feed on the crushed oyster I dropped in.
Photos VERY heavily cropped from GoPro images.

Ετικέτες

Girella - Photo (c) Richard Ling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tomtrnski: Γένος Girella, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carrrat

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2022 07:35 ΜΜ NZDT
Crapatalus novaezelandiae - Photo (c) glinks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by glinks
Η ταυτότητα του χρήστη tomtrnski: Crapatalus novaezelandiae, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henicorhina

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2004 12:03 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On a Mobula

Remora - Photo (c) Gonzalo Mucientes Sandoval, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Gonzalo Mucientes Sandoval
Η ταυτότητα του χρήστη tomtrnski: Γένος Remora, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanprior

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2023 01:08 ΜΜ +12
Sargocentron spiniferum - Photo (c) Nigel Marsh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nigel Marsh
Η ταυτότητα του χρήστη tomtrnski: Sargocentron spiniferum, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφύραινα (Γένος Sphyraena)

Παρατηρητής

susanprior

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 11:39 ΠΜ +12
Sphyraena flavicauda - Photo (c) Terry Munyard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Terry Munyard
Η ταυτότητα του χρήστη tomtrnski: Sphyraena flavicauda, Ένα μέλος του Σφύραινα (Γένος Sphyraena)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

altobejo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 09:45 ΠΜ +13

Τόπος

Pacific Ocean, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Found floating on it's side in the shallows. Picked up by hand and then released after photos

Pteraclis veliferum - Photo (c) altobejo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tomtrnski: Pteraclis veliferum, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanprior

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2021 06:20 ΠΜ UTC

Περιγραφή

Juvenile

Strongylura leiurus - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη tomtrnski: Strongylura leiurus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lennarthud

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2019

Τόπος

Sud, NC (Google, OSM)
Ophiocara ophicephalus - Photo (c) john lenagan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by john lenagan
Η ταυτότητα του χρήστη tomtrnski: Ophiocara ophicephalus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paddy18

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2018 01:37 ΜΜ NZDT
Clupeoidei - Photo (c) uconnbirdfish, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by uconnbirdfish
Η ταυτότητα του χρήστη tomtrnski: Υποτάξη Clupeoidei, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφύραινα (Γένος Sphyraena)

Παρατηρητής

susanprior

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 01:53 ΜΜ +11
Sphyraena flavicauda - Photo (c) Terry Munyard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Terry Munyard
Η ταυτότητα του χρήστη tomtrnski: Sphyraena flavicauda, Ένα μέλος του Σφύραινα (Γένος Sphyraena)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 441