Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seanhaughian

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2021 11:13 AM EST

Περιγραφή

on humus over rock

Lophozia silvicola - Photo (c) Dr. Sean Haughian, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dr. Sean Haughian
Η ταυτότητα του χρήστη tomneily: Lophozia silvicola, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew2402

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 11:11 AM ADT
Neckera pennata - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Bryukhov
Η ταυτότητα του χρήστη tomneily: Neckera pennata, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobharding

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 06:58 PM ADT

Περιγραφή

On poplar

Radula complanata - Photo HermannSchachner, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη tomneily: Radula complanata, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mitchliliana

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 12:32 PM ADT
Bazzania trilobata - Photo (c) Audrey Lemay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Audrey Lemay
Η ταυτότητα του χρήστη tomneily: Bazzania trilobata, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rohank123

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2022 04:40 PM ADT
Pellia - Photo (c) Gergely Gajda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Gergely Gajda
Η ταυτότητα του χρήστη tomneily: Γένος Pellia, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dkmcrae

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022
Porella platyphylla - Photo (c) Suzanne Cadwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Suzanne Cadwell
Η ταυτότητα του χρήστη tomneily: Porella platyphylla, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandwich

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 12:56 PM ADT
Ptilium crista-castrensis - Photo (c) copepodo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Rafael Medina
Η ταυτότητα του χρήστη tomneily: Ptilium crista-castrensis, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenachiasson

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 10:58 AM ADT
Plagiochila porelloides - Photo (c) Jeremy Collison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeremy Collison
Η ταυτότητα του χρήστη tomneily: Plagiochila porelloides, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benkendrick

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2022 05:17 PM ADT
Ptilidium pulcherrimum - Photo (c) klips, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tomneily: Ptilidium pulcherrimum, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenachiasson

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 10:03 AM ADT
Fissidens - Photo (c) Guglielmo Vacirca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Guglielmo Vacirca
Η ταυτότητα του χρήστη tomneily: Γένος Fissidens, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

burke_korol

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2022 09:11 AM ADT

Ετικέτες

Pallavicinia lyellii - Photo (c) Jeremy Collison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeremy Collison
Η ταυτότητα του χρήστη tomneily: Pallavicinia lyellii, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

burke_korol

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2022 10:20 AM ADT

Περιγραφή

specimen to be keyed

Pallavicinia lyellii - Photo (c) Jeremy Collison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeremy Collison
Η ταυτότητα του χρήστη tomneily: Pallavicinia lyellii, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hsplendens

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2022 02:31 PM ADT

Τόπος

Burton, NB, CA (Google, OSM)
Bazzania trilobata - Photo (c) Audrey Lemay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Audrey Lemay
Η ταυτότητα του χρήστη tomneily: Bazzania trilobata, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hsplendens

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2022 02:46 PM ADT

Τόπος

Burton, NB, CA (Google, OSM)
Sphagnum wulfianum - Photo (c) Tristan Knight, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tristan Knight
Η ταυτότητα του χρήστη tomneily: Sphagnum wulfianum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

farmerkrista

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2022 11:31 AM ADT
Pallavicinia lyellii - Photo (c) Jeremy Collison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeremy Collison
Η ταυτότητα του χρήστη tomneily: Pallavicinia lyellii, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosemarycurley

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2022 02:23 PM ADT
Neckera pennata - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Bryukhov
Η ταυτότητα του χρήστη tomneily: Neckera pennata, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lproulx

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 04:00 PM ADT

Περιγραφή

On granite

Ptilidium ciliare - Photo (c) Juha Kinnunen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Juha Kinnunen
Η ταυτότητα του χρήστη tomneily: Ptilidium ciliare, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

farmerkrista

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 04:41 PM ADT
Pellia - Photo (c) Gergely Gajda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Gergely Gajda
Η ταυτότητα του χρήστη tomneily: Γένος Pellia, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lproulx

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 04:10 PM ADT
Radula complanata - Photo HermannSchachner, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη tomneily: Radula complanata, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lproulx

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 04:02 PM ADT

Περιγραφή

On granite

Ptilidium pulcherrimum - Photo (c) klips, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tomneily: Ptilidium pulcherrimum, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexis_orion

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 04:04 PM ADT
Subsecunda - Photo (c) Nate Hartley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nate Hartley
Η ταυτότητα του χρήστη tomneily: Υπογένος Subsecunda, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lproulx

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 06:59 PM ADT
Leucobryum glaucum - Photo (c) Arthur Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tomneily: Leucobryum glaucum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lproulx

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 06:52 PM ADT
Hedwigia ciliata - Photo (c) Katama Rose Murray, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Katama Rose Murray
Η ταυτότητα του χρήστη tomneily: Hedwigia ciliata, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lproulx

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 06:15 PM ADT

Τόπος

Annapolis, NS, CA (Google, OSM)
Neckera pennata - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Bryukhov
Η ταυτότητα του χρήστη tomneily: Neckera pennata, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 09:23 AM ADT
Bazzania trilobata - Photo (c) Audrey Lemay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Audrey Lemay
Η ταυτότητα του χρήστη tomneily: Bazzania trilobata, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosemarycurley

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2022 03:16 PM ADT
Porella platyphylla - Photo (c) Suzanne Cadwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Suzanne Cadwell
Η ταυτότητα του χρήστη tomneily: Porella platyphylla, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandwich

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 04:35 PM ADT
Pellia epiphylla - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη tomneily: Pellia epiphylla, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosemarycurley

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2022 02:41 PM ADT
Bazzania trilobata - Photo (c) Audrey Lemay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Audrey Lemay
Η ταυτότητα του χρήστη tomneily: Bazzania trilobata, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosemarycurley

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2022 12:52 PM ADT

Περιγραφή

larger leafy species

Plagiomnium - Photo (c) mossy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mossy
Η ταυτότητα του χρήστη tomneily: Γένος Plagiomnium, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dkmcrae

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Prince, CA-PE, CA (Google, OSM)
Radula complanata - Photo HermannSchachner, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη tomneily: Radula complanata, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1494