Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_norwood

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 05:18 ΜΜ AKST

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Craniella? I did collect

Tetillidae - Photo (c) WoRMS for SMEBD, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tomleeturner: Οικογένεια Tetillidae, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Κορυφαίος
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

ivan12

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 01:46 ΜΜ PST
Euherdmania claviformis - Photo (c) Alison Young, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alison Young
Η ταυτότητα του χρήστη tomleeturner: Euherdmania claviformis, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Κορυφαίος
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

murphicane

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2024 04:20 ΜΜ PST

Περιγραφή

Very firm but with slight give like rubber. About 1-2cm

Ascidiacea - Photo (c) Jean-Paul Cassez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jean-Paul Cassez
Η ταυτότητα του χρήστη tomleeturner: Ομοταξία Ascidiacea, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amidzooids

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2024 05:41 ΜΜ PST

Περιγραφή

Tide pooling at low tide.

Calcarea - Photo (c) rithik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rithik
Η ταυτότητα του χρήστη tomleeturner: Ομοταξία Calcarea, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Βελτίωση
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

jsadowski

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2016 12:16 ΜΜ PDT
Halichondria - Photo (c) Christophe Quintin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tomleeturner: Γένος Halichondria, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Κορυφαίος
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

jsadowski

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2016 12:16 ΜΜ PDT
Hymeniacidon perlevis - Photo (c) Peter Oehler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Oehler
Η ταυτότητα του χρήστη tomleeturner: Hymeniacidon perlevis, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billhubick

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 03:20 ΜΜ PST

Τόπος

Elkhorn, CA, USA (Google, OSM)
Halichondriidae - Photo (c) Christophe Quintin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tomleeturner: Οικογένεια Halichondriidae, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pcaligiuri

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 03:28 ΜΜ PST
Poecilosclerida - Photo (c) Richard Ling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tomleeturner: Τάξη Poecilosclerida, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ev3olution

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 04:46 ΜΜ PST
Chalinidae - Photo (c) Sylvain Le Bris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sylvain Le Bris
Η ταυτότητα του χρήστη tomleeturner: Οικογένεια Chalinidae, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)

Παρατηρητής

mackenzie64

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 04:09 ΜΜ PST
Σπόγγος - Photo (c) Kerry Lewis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kerry Lewis
Η ταυτότητα του χρήστη tomleeturner: Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mardijackson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 04:14 ΜΜ PST
Megastraea undosa - Photo (c) Juan Meza, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Meza
Η ταυτότητα του χρήστη tomleeturner: Megastraea undosa, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τρωκτικά (Τάξη Rodentia)

Παρατηρητής

rileymeagher

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 08:54 ΜΜ PST
Τρωκτικά - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη tomleeturner: Τρωκτικά (Τάξη Rodentia)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amberrrrrlina

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 09:04 ΜΜ PST
Synoicum parfustis - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη tomleeturner: Synoicum parfustis, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kamage

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 02:52 ΜΜ PST

Περιγραφή

? Possibly young Botrylloides species growing on a solitary long stalked Monterey sea squirt? I’ve seen this twice recently each time growing on another tunicate; any ideas?

Amphissa versicolor - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη tomleeturner: Amphissa versicolor, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nudibitch

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024
Bryozoa - Photo (c) Karolle Wall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karolle Wall
Η ταυτότητα του χρήστη tomleeturner: Συνομοταξία Bryozoa, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mackenzilamb

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2024 04:54 ΜΜ PST
Cystodytes lobatus - Photo (c) Phil Garner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Phil Garner
Η ταυτότητα του χρήστη tomleeturner: Cystodytes lobatus, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hunter_angus

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2024
Demospongiae - Photo (c) Michael Konecky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michael Konecky
Η ταυτότητα του χρήστη tomleeturner: Ομοταξία Demospongiae, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avagreen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 12:17 ΜΜ PST
Poecilosclerida - Photo (c) Richard Ling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tomleeturner: Τάξη Poecilosclerida, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phoenix_starburger

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 03:45 ΜΜ PST
Haliclona - Photo (c) Ronald Werson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ronald Werson
Η ταυτότητα του χρήστη tomleeturner: Γένος Haliclona, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avagreen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 08:23 ΜΜ PST
Haliclona - Photo (c) Ronald Werson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ronald Werson
Η ταυτότητα του χρήστη tomleeturner: Γένος Haliclona, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chlorophilia

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 04:27 ΜΜ PST
Haplosclerida - Photo (c) Sean Nash, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tomleeturner: Τάξη Haplosclerida, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aparrot1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2024 01:27 ΜΜ MST

Περιγραφή

California Boring Sponge (Cliona californiana) is a Sponge (an animal) in the Boring Sponges (Clionaidae) family. It inhabits living bivalve molluscs, boring into the shell valves. The only parts of the sponge which are visible from the outside are small yellow patches up to 3 mm (0.1 inch) in diameter.
"Cliona californiana, the yellow boring sponge, boring sponge or sulphur sponge, is a species of demosponge belonging to the family Clionaidae. It is native to the north-eastern Pacific Ocean and burrows into the shell valves of bivalve molluscs.
Description: The yellow boring sponge inhabits living bivalve molluscs, boring into the shell valves. The only parts of the sponge which are visible from the outside are small yellow patches up to 3 mm (0.1 in) in diameter, sometimes containing small oscula (openings). The sponge spicules are silicaceous (glassy) and are scattered throughout the sponge tissues. They consist entirely of megascleres known as "tylostyles", which are a kind of spicule with a single shaft, with a point on one end and a knob on the other. These characteristic spicules distinguish this sponge from any other sponge species found in the locality.
Distribution and habitat: The yellow boring sponge is native to the north-eastern Pacific Ocean, its range extending from Alaska to Baja California. It is most often found in the subtidal zone but also occurs in the intertidal zone." https://www.inaturalist.org/taxa/424811-Cliona-californiana

SEANET Hopkins Marine Station for "Nearshore Plants and Animals of the Monterey Bay" https://seanet.stanford.edu/Demospongiae#Cliona

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NOT

Colpomenia tuberculata is a Brown Algae in the Scytosiphonaceae Family and the Puff-ball Algae
(Colpomenia) Genus.

Link to confirmed observation(s) of Colpomenia tuberculata: https://www.inaturalist.org/observations/107638807

Algaebase https://www.algaebase.org/ (homepage)
Colpomenia tuberculata https://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=14525

SEANET Hopkins Marine Station for "Nearshore Plants and Animals of the Monterey Bay" https://seanet.stanford.edu/

Beachcombers's Guide to Seashore Life of California, J.D. Sept, Rev. ed. 2009

Field Guide to Seaweeds of the Pacific Northwest, Dr. Bridgette Clarkston, Harbour Publishing, 2015

Cliona californiana - Photo (c) Annie, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Annie
Η ταυτότητα του χρήστη tomleeturner: Cliona californiana, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Βελτίωση
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

wingblossoms

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 02:28 ΜΜ PST
Didemnum vexillum - Photo (c) Tom Turner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Turner
Η ταυτότητα του χρήστη tomleeturner: Didemnum vexillum, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esther3564

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 03:04 ΜΜ PST
Haliclona - Photo (c) Ronald Werson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ronald Werson
Η ταυτότητα του χρήστη tomleeturner: Γένος Haliclona, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 02:14 ΜΜ PST

Ετικέτες

Halichondria - Photo (c) Christophe Quintin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tomleeturner: Γένος Halichondria, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidliu00

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 09:20 ΠΜ PST
Tethya californiana - Photo (c) Tom Turner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Turner
Η ταυτότητα του χρήστη tomleeturner: Tethya californiana, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmenut

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 12:31 ΜΜ CEST

Περιγραφή

sur Pinna nobilis

Ascidiacea - Photo (c) Jean-Paul Cassez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jean-Paul Cassez
Η ταυτότητα του χρήστη tomleeturner: Ομοταξία Ascidiacea, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrealikesbirds

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2024 02:17 ΜΜ PST
Heteroscleromorpha - Photo (c) Bernard Picton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Bernard Picton
Η ταυτότητα του χρήστη tomleeturner: Υφομοταξία Heteroscleromorpha, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muddygirl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 10:48 ΠΜ PST
Celleporina robertsoniae - Photo (c) Alison Young, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alison Young
Η ταυτότητα του χρήστη tomleeturner: Celleporina robertsoniae, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 11:29 ΠΜ PST

Τόπος

San Mateo, CA, USA (Google, OSM)
Clathria prolifera - Photo (c) Stephen Witzig, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephen Witzig
Η ταυτότητα του χρήστη tomleeturner: Clathria prolifera, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 10025