Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adammonckton

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 11:14 ΠΜ PDT
Cepaea nemoralis - Photo (c) Gary Yankech, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Gary Yankech
Η ταυτότητα του χρήστη toddbooster: Cepaea nemoralis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesfreck

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2024 10:58 ΜΜ PDT
Pseudotsuga menziesii - Photo (c) Tracy S., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tracy S.
Η ταυτότητα του χρήστη toddbooster: Pseudotsuga menziesii, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)

Παρατηρητής

kalvinchan

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2024 04:10 ΜΜ EDT
Τριανταφυλλιά - Photo (c) lamprisdimitris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη toddbooster: Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpidwirny

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 08:03 ΠΜ PDT
Αμερικανικός Λευκοπελεκάνος - Photo (c) TexasEagle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη toddbooster: Αμερικανικός Λευκοπελεκάνος (Pelecanus erythrorhynchos)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eamonrs

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 02:00 ΜΜ PDT
Contopus sordidulus - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη toddbooster: Contopus sordidulus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saspence

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2024 03:21 ΜΜ PDT
Phidippus johnsoni - Photo Kaldari, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη toddbooster: Phidippus johnsoni, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2024 03:09 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Port Hardy, Vancouver Island, BC, Canada

Ετικέτες

Diastrophus kincaidii - Photo (c) Karen Offereins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Karen Offereins
Η ταυτότητα του χρήστη toddbooster: Diastrophus kincaidii, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 09:29 ΠΜ PDT

Περιγραφή

On Rose. Hayne's Lease Ecological Reserve, Osoyoos, BC, Canada

Ετικέτες

Diplolepis variabilis - Photo (c) Nathan Earley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nathan Earley
Η ταυτότητα του χρήστη toddbooster: Diplolepis variabilis, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesfreck

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2021 02:32 ΜΜ PST
Boreus californicus - Photo (c) Steve Wells, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Wells
Η ταυτότητα του χρήστη toddbooster: Boreus californicus, Ένα μέλος του Μηκόπτερα (Τάξη Mecoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kalinocana

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 03:08 ΜΜ PDT
Αμερικανικός Λευκοπελεκάνος - Photo (c) TexasEagle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη toddbooster: Αμερικανικός Λευκοπελεκάνος (Pelecanus erythrorhynchos)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίρσιο Το Αρουραίο (Cirsium arvense)

Παρατηρητής

fabiomologni

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2023 03:57 ΜΜ PDT
Κίρσιο Το Αρουραίο - Photo (c) laurabankey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by laurabankey
Η ταυτότητα του χρήστη toddbooster: Κίρσιο Το Αρουραίο (Cirsium arvense)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexheffernan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 02:31 ΜΜ PDT
Phidippus johnsoni - Photo Kaldari, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη toddbooster: Phidippus johnsoni, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τρίχρωμος Φαλαρόποδας (Phalaropus tricolor)

Παρατηρητής

mpidwirny

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2023 08:10 ΠΜ PDT
Τρίχρωμος Φαλαρόποδας - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη toddbooster: Τρίχρωμος Φαλαρόποδας (Phalaropus tricolor)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chowarth

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2023 09:49 ΠΜ PDT
Pontia occidentalis - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη toddbooster: Pontia occidentalis, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blythenilson

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 09:55 ΠΜ PDT
Phyciodes cocyta - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη toddbooster: Phyciodes cocyta, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blythenilson

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 10:51 ΠΜ PDT
Rhagoletis basiola - Photo (c) Stuart Tingley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stuart Tingley
Η ταυτότητα του χρήστη toddbooster: Rhagoletis basiola, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blythenilson

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2023 10:58 ΠΜ PDT
Phyciodes cocyta - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη toddbooster: Phyciodes cocyta, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blythenilson

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 10:40 ΠΜ PDT
Hemaris thetis - Photo (c) Ryan Shaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη toddbooster: Hemaris thetis, Ένα μέλος του Μακρογλωσσίνες (Υποοικογένεια Macroglossinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abbyhyde

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 01:47 ΜΜ PDT
Diplolepis bassetti - Photo (c) KenH, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KenH
Η ταυτότητα του χρήστη toddbooster: Diplolepis bassetti, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blythenilson

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 11:10 ΜΜ PDT
Papilio rutulus - Photo (c) Tom Benson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη toddbooster: Papilio rutulus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blythenilson

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 10:40 ΠΜ PDT
Agapostemon texanus - Photo (c) Andrea Kreuzhage, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrea Kreuzhage
Η ταυτότητα του χρήστη toddbooster: Agapostemon texanus, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blythenilson

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 10:30 ΠΜ PDT

Τόπος

UBC Okanagan (Google, OSM)
Eristalinus aeneus - Photo (c) John Klymko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Klymko
Η ταυτότητα του χρήστη toddbooster: Eristalinus aeneus, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesfreck

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2023 10:21 ΠΜ PDT
Antheraea polyphemus - Photo (c) Sean McCann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη toddbooster: Antheraea polyphemus, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blythenilson

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 11:25 ΠΜ PDT
Agapostemon texanus - Photo (c) Andrea Kreuzhage, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrea Kreuzhage
Η ταυτότητα του χρήστη toddbooster: Agapostemon texanus, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blythenilson

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 11:25 ΠΜ PDT
Agapostemon texanus - Photo (c) Andrea Kreuzhage, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrea Kreuzhage
Η ταυτότητα του χρήστη toddbooster: Agapostemon texanus, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blythenilson

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 11:26 ΠΜ PDT
Trichodes ornatus - Photo (c) Winsten Slowswakey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Winsten Slowswakey
Η ταυτότητα του χρήστη toddbooster: Trichodes ornatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesfreck

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 11:59 ΠΜ PDT
Anthocharis julia - Photo (c) Kris Hazelbaker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Kris Hazelbaker
Η ταυτότητα του χρήστη toddbooster: Anthocharis julia, Ένα μέλος του Ανθόχαρις (Γένος Anthocharis)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gljcrsmith

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2023 03:06 ΜΜ PST

Τόπος

Delta, BC, Canada (Google, OSM)

Περιγραφή

Eaten by Great Blue Heron

Βόρειος Γεώμυς - Photo (c) Chad Marks-Fife, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chad Marks-Fife
Η ταυτότητα του χρήστη toddbooster: Βόρειος Γεώμυς (Thomomys talpoides)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

earley_bird

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2020 08:19 ΠΜ PDT
Diplolepis - Photo (c) dloarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by dloarie
Η ταυτότητα του χρήστη toddbooster: Γένος Diplolepis, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονάδα (Eremophila alpestris)

Παρατηρητής

lesfreck

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 02:47 ΜΜ PDT
Χιονάδα - Photo (c) Pat Farris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Pat Farris
Η ταυτότητα του χρήστη toddbooster: Χιονάδα (Eremophila alpestris)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 59