Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantxplorer

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 11:16 AM CDT
Amblema plicata - Photo (c) Jeff Garner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeff Garner
Η ταυτότητα του χρήστη toddamacker: Amblema plicata, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantxplorer

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 11:34 AM CDT

Περιγραφή

Living mussel in riffle

Tritogonia verrucosa - Photo (c) Jeff Garner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeff Garner
Η ταυτότητα του χρήστη toddamacker: Tritogonia verrucosa, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantxplorer

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 11:37 AM CDT
Theliderma metanevra - Photo (c) m_ignoffo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by m_ignoffo
Η ταυτότητα του χρήστη toddamacker: Theliderma metanevra, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantxplorer

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 02:13 PM CDT
Ptychobranchus fasciolaris - Photo (c) Tim Lane, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη toddamacker: Ptychobranchus fasciolaris, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantxplorer

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)
Pleurobema rubrum - Photo (c) Jeff Garner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeff Garner
Η ταυτότητα του χρήστη toddamacker: Pleurobema rubrum, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantxplorer

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 01:39 PM CDT
Lampsilis fasciola - Photo (c) Michael King, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael King
Η ταυτότητα του χρήστη toddamacker: Lampsilis fasciola, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesseholifield

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 05:35 PM CDT
Strophitus undulatus - Photo (c) Philippe Blais, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Philippe Blais
Η ταυτότητα του χρήστη toddamacker: Strophitus undulatus, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantxplorer

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 01:44 PM CDT

Περιγραφή

Head of shoals

Eurynia dilatata - Photo (c) Philippe Blais, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Philippe Blais
Η ταυτότητα του χρήστη toddamacker: Eurynia dilatata, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantxplorer

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 01:38 PM CDT

Περιγραφή

Head of shoals

Ortmanniana ligamentina - Photo (c) Scott Gibson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Scott Gibson
Η ταυτότητα του χρήστη toddamacker: Ortmanniana ligamentina, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantxplorer

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 01:41 PM CDT

Περιγραφή

Head of shoals

Amblema plicata - Photo (c) Jeff Garner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeff Garner
Η ταυτότητα του χρήστη toddamacker: Amblema plicata, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantxplorer

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 01:44 PM CDT

Τόπος

Canmer, KY, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Head of shoals

Cyclonaias pustulosa - Photo (c) ksullivan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ksullivan
Η ταυτότητα του χρήστη toddamacker: Cyclonaias pustulosa, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantxplorer

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 01:42 PM CDT

Περιγραφή

Head of shoals

Amblema plicata - Photo (c) Jeff Garner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeff Garner
Η ταυτότητα του χρήστη toddamacker: Amblema plicata, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgarner

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 11:09 AM CDT
Etheostoma blennius - Photo (c) Fletcher Stone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fletcher Stone
Η ταυτότητα του χρήστη toddamacker: Etheostoma blennius, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maurer416

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)
Etheostoma chlorobranchium - Photo (c) John Ratzlaff, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by John Ratzlaff
Η ταυτότητα του χρήστη toddamacker: Etheostoma chlorobranchium, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markotnes

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 08:03 PM CDT
Etheostoma blennioides - Photo (c) tspringer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by tspringer
Η ταυτότητα του χρήστη toddamacker: Etheostoma blennioides, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgarner

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022
Theliderma cylindrica - Photo (c) Lindsey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lindsey
Η ταυτότητα του χρήστη toddamacker: Theliderma cylindrica, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgarner

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 04:49 PM CDT
Strophitus undulatus - Photo (c) Philippe Blais, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Philippe Blais
Η ταυτότητα του χρήστη toddamacker: Strophitus undulatus, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgarner

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 03:57 PM CDT
Ptychobranchus fasciolaris - Photo (c) Tim Lane, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη toddamacker: Ptychobranchus fasciolaris, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgarner

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022
Pleuronaia dolabelloides - Photo (c) Michael L. Buntin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michael L. Buntin
Η ταυτότητα του χρήστη toddamacker: Pleuronaia dolabelloides, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgarner

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022
Pleuronaia dolabelloides - Photo (c) Michael L. Buntin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michael L. Buntin
Η ταυτότητα του χρήστη toddamacker: Pleuronaia dolabelloides, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tethydoros

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 05:30 PM EDT
Amblema plicata - Photo (c) Jeff Garner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeff Garner
Η ταυτότητα του χρήστη toddamacker: Amblema plicata, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgarner

Ημερομηνία

Ιούνιος 2006

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)
Pleurobema pyriforme - Photo (c) Femorale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη toddamacker: Pleurobema pyriforme, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greg_myers13

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2020 04:23 PM EDT
Pleurobema clava - Photo Craig Stihler, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη toddamacker: Pleurobema clava, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgarner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)
Pleurobema decisum - Photo (c) Femorale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη toddamacker: Pleurobema decisum, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

losech

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 03:14 PM EDT
Unionidae - Photo (c) Philippe Blais, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Philippe Blais
Η ταυτότητα του χρήστη toddamacker: Οικογένεια Unionidae, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wjneely

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)
Pleurobema - Photo Craig Stihler, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη toddamacker: Γένος Pleurobema, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wjneely

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)
Lemiox rimosus - Photo Dick Biggins, U.S. Fish and Wildlife Service, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη toddamacker: Lemiox rimosus, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgarner

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 09:42 AM CDT
Elliptio crassidens - Photo (c) Jeff Garner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeff Garner
Η ταυτότητα του χρήστη toddamacker: Elliptio crassidens, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgarner

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022
Pleuronaia dolabelloides - Photo (c) Michael L. Buntin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michael L. Buntin
Η ταυτότητα του χρήστη toddamacker: Pleuronaia dolabelloides, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgarner

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 02:03 PM CDT
Strophitus undulatus - Photo (c) Philippe Blais, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Philippe Blais
Η ταυτότητα του χρήστη toddamacker: Strophitus undulatus, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 48