Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laramaynard

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021
Symphyotrichum puniceum - Photo (c) Celia Bentoumi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη todd_boland: Symphyotrichum puniceum, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cchussey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021

Τόπος

Holyrood (Google, OSM)
Sorbus - Photo (c) leviker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη todd_boland: Γένος Sorbus, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamiemcgill

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 05:17 PM NDT
Iris hookeri - Photo (c) J. Burke Korol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη todd_boland: Iris hookeri, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_critch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021

Τόπος

Colinet (Google, OSM)
Solidago rugosa - Photo (c) hannahs331, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη todd_boland: Solidago rugosa, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericao

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 09:57 AM ADT
Dianthus deltoides - Photo (c) Xevi V, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη todd_boland: Dianthus deltoides, Ένα μέλος του Δίανθος (Γένος Dianthus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephanie1650

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021
Ilex mucronata - Photo (c) campkinkora, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη todd_boland: Ilex mucronata, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swordfern

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021
Sarracenia purpurea - Photo (c) Lada Malek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη todd_boland: Sarracenia purpurea, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laramaynard

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021
Doellingeria umbellata - Photo (c) Anita363, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Anita
Η ταυτότητα του χρήστη todd_boland: Doellingeria umbellata, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laramaynard

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021
Linaria repens - Photo (c) Christophe Quintin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη todd_boland: Linaria repens, Ένα μέλος του Λιναρία (Γένος Linaria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericao

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 09:20 AM ADT
Phleum pratense - Photo (c) dprasad, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη todd_boland: Phleum pratense, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κλουβίδα Chenopodium album

Παρατηρητής

ericao

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 09:21 AM ADT
Κλουβίδα - Photo (c) Max Cavitch, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη todd_boland: Κλουβίδα (Chenopodium album)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericao

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 09:22 AM ADT
Trifolium hybridum - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη todd_boland: Trifolium hybridum, Ένα μέλος του Τριφύλλι (Γένος Trifolium)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λειμώνιο Τριφύλλι Trifolium pratense

Παρατηρητής

ericao

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 09:23 AM ADT
Λειμώνιο Τριφύλλι - Photo (c) Ivar Leidus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη todd_boland: Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη Achillea millefolium

Παρατηρητής

ericao

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 09:24 AM ADT
Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη - Photo (c) Steve Guttman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη todd_boland: Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericao

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 09:24 AM ADT
Fallopia convolvulus - Photo (c) Priyantha Wijesinghe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη todd_boland: Fallopia convolvulus, Ένα μέλος του Πολύγονες (Φυλή Polygoneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericao

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 09:34 AM ADT
Aralia hispida - Photo (c) benandkerstyn, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη todd_boland: Aralia hispida, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swordfern

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021
Gaultheria hispidula - Photo (c) Tyler Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη todd_boland: Gaultheria hispidula, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericao

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 10:03 AM ADT
Kalmia angustifolia - Photo (c) Brian Hendrix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη todd_boland: Kalmia angustifolia, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taylercarroll

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021
Gaultheria hispidula - Photo (c) Tyler Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη todd_boland: Gaultheria hispidula, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ttdobbie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021
Campanula giesekiana - Photo (c) Kait, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη todd_boland: Campanula giesekiana, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ttdobbie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021
Dryas integrifolia - Photo (c) Shawn Billerman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη todd_boland: Dryas integrifolia, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ttdobbie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021
Solidago hispida - Photo (c) Scott King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη todd_boland: Solidago hispida, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ttdobbie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021
Betula pumila - Photo (c) Lewnanny Richardson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη todd_boland: Betula pumila, Ένα μέλος του Σημύδα (Γένος Betula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ttdobbie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021
Lomatogonium rotatum - Photo (c) Annika Lindqvist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη todd_boland: Lomatogonium rotatum, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ttdobbie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021
Salix uva-ursi - Photo (c) crimmer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Rimmer
Η ταυτότητα του χρήστη todd_boland: Salix uva-ursi, Ένα μέλος του Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ttdobbie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021
Rhodiola rosea - Photo (c) Travis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη todd_boland: Rhodiola rosea, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ttdobbie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021
Pinguicula vulgaris - Photo (c) AJC1, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη todd_boland: Pinguicula vulgaris, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ttdobbie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021
Saxifraga aizoides - Photo (c) Udo Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη todd_boland: Saxifraga aizoides, Ένα μέλος του Σαξιφράγκα (Γένος Saxifraga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ttdobbie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021
Anemone parviflora - Photo (c) McCulley, Alice, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη todd_boland: Anemone parviflora, Ένα μέλος του Ανεμώνη (Γένος Anemone)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ttdobbie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021
Antennaria alpina - Photo (c) Biopix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη todd_boland: Antennaria alpina, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 5552