Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fyodorp

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2024 11:09 ΠΜ MSK
Stizus - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Γένος Stizus, Ένα μέλος του Μελισσοειδή (Υπεροικογένεια Apoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nadezhdabaglej

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2021 12:07 ΜΜ +05
Andrena haemorrhoa - Photo (c) Rachel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Andrena haemorrhoa, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nadezhdabaglej

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 05:20 ΜΜ +05
Eucera longicornis - Photo (c) Dave Hernon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Dave Hernon
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Eucera longicornis, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nadezhdabaglej

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 10:16 ΠΜ +05
Osmia bicornis - Photo (c) juhas89, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Osmia bicornis, Ένα μέλος του Οσμία (Γένος Osmia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nadezhdabaglej

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 12:42 ΜΜ +05
Osmia bicornis - Photo (c) juhas89, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Osmia bicornis, Ένα μέλος του Οσμία (Γένος Osmia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nadezhdabaglej

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 08:57 ΜΜ +05
Nomada - Photo (c) Max McCarthy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Max McCarthy
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Γένος Nomada, Ένα μέλος του Απίδες (Οικογένεια Apidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nadezhdabaglej

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 03:55 ΜΜ +05
Colletes - Photo (c) Craig Chaddock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Craig Chaddock
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Γένος Colletes, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nadezhdabaglej

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2023 11:50 ΠΜ +05
Anthidium florentinum - Photo (c) Juanvi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Juanvi
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Anthidium florentinum, Ένα μέλος του Ανθήδιο (Υπογένος Anthidium)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγαχειλίνες (Υποοικογένεια Megachilinae)

Παρατηρητής

nadezhdabaglej

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2023 11:47 ΠΜ +05
Stelis punctulatissima - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Wallays
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Stelis punctulatissima, Ένα μέλος του Ανθηδηίνοι (Φυλή Anthidiini)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)

Παρατηρητής

nadezhdabaglej

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2023 11:34 ΠΜ +05
Colletes - Photo (c) Craig Chaddock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Craig Chaddock
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Γένος Colletes, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nadezhdabaglej

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 09:27 ΠΜ +05
Dialictus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Υπογένος Dialictus, Ένα μέλος του Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nadezhdabaglej

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2023 11:13 ΠΜ +05
Andrena - Photo (c) Max McCarthy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Max McCarthy
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Γένος Andrena, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nadezhdabaglej

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 12:55 ΜΜ +05
Andrena denticulata - Photo (c) Allan Hopkins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Andrena denticulata, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα Υφάντρα (Anthidium manicatum)

Παρατηρητής

nadezhdabaglej

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2023 08:40 ΜΜ +05
Μέλισσα Υφάντρα - Photo (c) frank007, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by frank007
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Μέλισσα Υφάντρα (Anthidium manicatum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nadezhdabaglej

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 12:39 ΜΜ +05
Andrena haemorrhoa - Photo (c) Rachel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Andrena haemorrhoa, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nadezhdabaglej

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 11:50 ΠΜ +05
Andrena - Photo (c) Heather Holm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Heather Holm
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Υπογένος Andrena, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nadezhdabaglej

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 12:27 ΜΜ +05
Osmia bicornis - Photo (c) juhas89, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Osmia bicornis, Ένα μέλος του Οσμία (Γένος Osmia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nadezhdabaglej

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 10:58 ΠΜ +05
Andrena haemorrhoa - Photo (c) Rachel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Andrena haemorrhoa, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)

Παρατηρητής

nadezhdabaglej

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2024 10:33 ΠΜ +05
Οσμία - Photo (c) Rusty Burlew, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rusty Burlew
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Οσμία (Γένος Osmia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nadezhdabaglej

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2024 10:36 ΠΜ +05
Andrena haemorrhoa - Photo (c) Rachel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Andrena haemorrhoa, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nadezhdabaglej

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2024 10:45 ΠΜ +05
Micrandrena - Photo (c) Zach Portman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zach Portman
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Υπογένος Micrandrena, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nadezhdabaglej

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 08:54 ΜΜ +05
Trollius chinensis - Photo (c) flickerer2004, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Trollius chinensis, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igor158

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2024 08:54 ΠΜ MSK
Macropis fulvipes - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Macropis fulvipes, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igor158

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2023 12:34 ΜΜ MSK
Andrena fuscipes - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Wallays
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Andrena fuscipes, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Υπογένος Bombus)

Παρατηρητής

fyodorp

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 01:25 ΜΜ MSK
Βόμβος - Photo (c) José María, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José María
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Βόμβος (Υπογένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fyodorp

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 09:52 ΠΜ MSK
Bombus soroeensis - Photo (c) Leonid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leonid
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Bombus soroeensis, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mosplants

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 04:03 ΜΜ MSK
Bombus soroeensis - Photo (c) Leonid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leonid
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Bombus soroeensis, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina_gorbunova

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 05:16 ΜΜ MSK
Nomada - Photo (c) Max McCarthy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Max McCarthy
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Γένος Nomada, Ένα μέλος του Απίδες (Οικογένεια Apidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina_gorbunova

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 12:15 ΜΜ MSK
Sphecodes - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Γένος Sphecodes, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina_gorbunova

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2024 05:12 ΜΜ MSK

Περιγραφή

???

Rophites canus - Photo (c) Karim Strohriegl, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Karim Strohriegl
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Rophites canus, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 1717