Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishapod

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2019 10:38 AM MSK
Bombus lapidarius - Photo (c) Philip Mark Osso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Bombus lapidarius, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marnika

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2019 10:45 AM +03
Bombus soroeensis - Photo (c) Leonid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Bombus soroeensis, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rovzap

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2019 09:56 AM MSK

Ετικέτες

Bombus lapidarius - Photo (c) Philip Mark Osso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Bombus lapidarius, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woodmen19

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2014 10:37 AM MSK

Ετικέτες

Nomada - Photo (c) Juan Cepeda Espinosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Γένος Nomada, Ένα μέλος του Απίδες (Οικογένεια Apidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ichman

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2020 02:54 PM MSK
Bombus ruderarius - Photo (c) Tarmo Lonka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Bombus ruderarius, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woodmen19

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2014 10:50 AM MSK

Ετικέτες

Nomada lathburiana - Photo (c) Frans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Nomada lathburiana, Ένα μέλος του Απίδες (Οικογένεια Apidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woodmen19

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2014 09:05 AM MSK

Ετικέτες

Nomada lathburiana - Photo (c) Frans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Nomada lathburiana, Ένα μέλος του Απίδες (Οικογένεια Apidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

palamarchuk

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2020
Bombus lapidarius - Photo (c) Philip Mark Osso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Bombus lapidarius, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woodmen19

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2014 10:03 AM MSK

Ετικέτες

Nomada leucophthalma - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Nomada leucophthalma, Ένα μέλος του Απίδες (Οικογένεια Apidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woodmen19

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2014 11:31 AM MSK

Ετικέτες

Nomada leucophthalma - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Nomada leucophthalma, Ένα μέλος του Απίδες (Οικογένεια Apidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Γένος Bombus)

Παρατηρητής

svstrizh

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2020 04:29 PM MSK
Βόμβος - Photo (c) sankax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merlu

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 05:51 PM MSK
Bombus ruderarius - Photo (c) Tarmo Lonka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Bombus ruderarius, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woodmen19

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2014 11:25 AM MSK

Ετικέτες

Andrena - Photo (c) amoorehouse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Γένος Andrena, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pamari

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2020 05:09 PM MSK
Bombus semenoviellus - Photo (c) Вотинцева Елена Александровна, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Bombus semenoviellus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_iosipenko

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2020 04:07 PM MSK

Τόπος

Луховицы (Google, OSM)
Psithyrus - Photo (c) desmodus60, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Υπογένος Psithyrus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergegorin

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 11:45 AM MSK

Ετικέτες

Bombus lapidarius - Photo (c) Philip Mark Osso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Bombus lapidarius, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hln_m_t

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2008 02:29 PM MSD
Seladonia - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Υπογένος Seladonia, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hln_m_t

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 11:09 AM MSK
Bombus ruderarius - Photo (c) Tarmo Lonka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Bombus ruderarius, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anastasia_naturalist

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 07:02 PM +03
Bombus semenoviellus - Photo (c) Вотинцева Елена Александровна, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Bombus semenoviellus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Γένος Bombus)

Παρατηρητής

ikskyrskobl

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 03:03 PM +13
Βόμβος - Photo (c) sankax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chimik

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 05:15 PM UTC
Sphagneticola trilobata - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Sphagneticola trilobata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chimik

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 12:53 PM UTC

Περιγραφή

Ночью на свет обычной лампы. На фото клетка 5 мм

Dytiscidae - Photo (c) Udo Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Οικογένεια Dytiscidae, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chimik

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 12:42 PM UTC

Περιγραφή

Ночью на свет обычной лампы. На фото клетка 5 мм

Alticini - Photo (c) Arnold Wijker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Φυλή Alticini, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatiana_tsynkush

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 11:48 AM MSK
Bombus confusus - Photo (c) igon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Bombus confusus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Γένος Bombus)

Παρατηρητής

sokolkov2002

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 11:02 AM MSK
Βόμβος - Photo (c) sankax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

etisergieva

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 06:21 PM MSK
Bombus lapidarius - Photo (c) Philip Mark Osso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Bombus lapidarius, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smirnoff_vadim

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 01:18 PM UTC
Bombus lapidarius - Photo (c) Philip Mark Osso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Bombus lapidarius, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

konstantinseliverstov

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 12:23 PM +04
Bombus semenoviellus - Photo (c) Вотинцева Елена Александровна, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Bombus semenoviellus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikskyrskobl

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 02:10 PM +13
Bombus soroeensis - Photo (c) Leonid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Bombus soroeensis, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Γένος Bombus)

Παρατηρητής

ikskyrskobl

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 12:09 PM +13
Βόμβος - Photo (c) sankax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη timviclev: Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 543