Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parten

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2016 08:52 ΜΜ CDT
Micropterus nigricans - Photo (c) Mignoffo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mignoffo
Η ταυτότητα του χρήστη timarcus: Micropterus nigricans, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2015 08:32 ΠΜ CDT
Nekemias arborea - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη timarcus: Nekemias arborea, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akalmbac

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2016 01:43 ΜΜ CDT

Περιγραφή

ID please

Strophostyles helvola - Photo (c) Jean-François Roch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jean-François Roch
Η ταυτότητα του χρήστη timarcus: Strophostyles helvola, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2016
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akalmbac

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2016 11:18 ΠΜ CDT
Asclepias viridis - Photo (c) F. Douglas Martin, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη timarcus: Asclepias viridis, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2016
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

postoak

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2016 11:50 ΠΜ CDT
Symphoricarpos orbiculatus - Photo (c) Meghan Cassidy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Meghan Cassidy
Η ταυτότητα του χρήστη timarcus: Symphoricarpos orbiculatus, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2016
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcoxau79

Ημερομηνία

Αύγουστος 2016

Τόπος

Ιδιωτικό
Bouteloua hirsuta - Photo (c) Robby Deans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robby Deans
Η ταυτότητα του χρήστη timarcus: Bouteloua hirsuta, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2016
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcoxau79

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2016 01:22 ΜΜ CDT
Centrosema virginianum - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη timarcus: Centrosema virginianum, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2016
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcoxau79

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2016 01:12 ΜΜ CDT
Salix nigra - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη timarcus: Salix nigra, Ένα μέλος του Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2016
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcoxau79

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2016 01:14 ΜΜ CDT
Heterotheca subaxillaris - Photo (c) Anthony Mendoza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη timarcus: Heterotheca subaxillaris, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2016
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcoxau79

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2016 01:21 ΜΜ CDT
Osmundastrum cinnamomeum - Photo (c) alicalynn, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη timarcus: Osmundastrum cinnamomeum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2016
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcoxau79

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2016 01:19 ΜΜ CDT
Sesbania drummondii - Photo (c) Bryan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bryan
Η ταυτότητα του χρήστη timarcus: Sesbania drummondii, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2016
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcoxau79

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2016 01:13 ΜΜ CDT
Eupatorium serotinum - Photo (c) Michael J. Papay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael J. Papay
Η ταυτότητα του χρήστη timarcus: Eupatorium serotinum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2016
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcoxau79

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2016 01:09 ΜΜ CDT
Schizachyrium scoparium - Photo (c) Ves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ves
Η ταυτότητα του χρήστη timarcus: Schizachyrium scoparium, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2016
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcoxau79

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2016 09:25 ΜΜ CDT
Tridens albescens - Photo (c) Sam Kieschnick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sam Kieschnick
Η ταυτότητα του χρήστη timarcus: Tridens albescens, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2016
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcoxau79

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2016 05:09 ΜΜ CDT
Euphorbia chamaesyce - Photo (c) יאיר אור, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by יאיר אור
Η ταυτότητα του χρήστη timarcus: Euphorbia chamaesyce, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2016
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcoxau79

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2016 05:02 ΜΜ CDT
Euphorbia bicolor - Photo (c) Marcia Cirillo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη timarcus: Euphorbia bicolor, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2016
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parten

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2016 07:25 ΜΜ CDT
Echinochloa crus-galli - Photo (c) Zdeňka Nováková, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zdeňka Nováková
Η ταυτότητα του χρήστη timarcus: Echinochloa crus-galli, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2016
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parten

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2016 08:18 ΜΜ CDT
Panicum virgatum - Photo (c) Seth Hendriks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Seth Hendriks
Η ταυτότητα του χρήστη timarcus: Panicum virgatum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2016
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parten

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2016 11:25 ΠΜ CDT
Solanum elaeagnifolium - Photo (c) plantperson7654, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη timarcus: Solanum elaeagnifolium, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2016
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parten

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2016 12:17 ΜΜ CDT
Celtis laevigata - Photo (c) Becky Brenner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Becky Brenner
Η ταυτότητα του χρήστη timarcus: Celtis laevigata, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2016
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parten

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2016 08:52 ΜΜ CDT
Micropterus salmoides - Photo (c) Phil's 1stPix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη timarcus: Micropterus salmoides, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2016
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parten

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2016 06:03 ΜΜ CDT
Fraxinus pennsylvanica - Photo (c) Keith Kanoti, Maine Forest Service, USA, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη timarcus: Fraxinus pennsylvanica, Ένα μέλος του Φραξός (Γένος Fraxinus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2016
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parten

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2016 04:35 ΜΜ CDT
Juniperus virginiana - Photo (c) Steven Severinghaus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη timarcus: Juniperus virginiana, Ένα μέλος του Σαβίνα (Τμήμα Sabina)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2016
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parten

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2016 08:08 ΜΜ CDT
Hydrolea ovata - Photo (c) becky123, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by becky123
Η ταυτότητα του χρήστη timarcus: Hydrolea ovata, Ένα μέλος του Στρυχνώδη (Τάξη Solanales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2016
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2015 10:02 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Yegua Knobbs Preserve, property of Pines and Prairie Land Trust (No public access)

Monarda punctata - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη timarcus: Monarda punctata, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2015
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2015 03:53 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Plants were in bloom July 25 but did not stop to photo. I was amazed at the number of milkweeds on the Hwy 79 Bypass around Taylor.
Made a point to stop today, but blossoms are a done deal. Seed pods not yet ripe.

I am presuming that all plants observed are same species.

Asclepias viridis - Photo (c) F. Douglas Martin, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη timarcus: Asclepias viridis, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2015
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2015 08:32 ΠΜ CDT
Gaillardia amblyodon - Photo (c) Judith Ellen Lopez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη timarcus: Gaillardia amblyodon, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2015
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2015 08:32 ΠΜ CDT
Ampelopsis arborea - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη timarcus: Ampelopsis arborea [inactive], Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2015
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2015 08:40 ΠΜ CDT
Rhododon ciliatus - Photo (c) Linda Jo Conn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Linda Jo Conn
Η ταυτότητα του χρήστη timarcus: Rhododon ciliatus, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2015
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2015 08:46 ΠΜ CDT
Πεντάνευρο - Photo (c) Михаил Шовкун, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Михаил Шовкун
Η ταυτότητα του χρήστη timarcus: Πεντάνευρο (Γένος Plantago)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2015
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 56