Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victoria_stretch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 09:23 AM BST
Cruciata laevipes - Photo (c) Bill Higham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Cruciata laevipes, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amy2289

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 08:19 AM BST
Fagopyrum esculentum - Photo (c) leonardo4it, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Fagopyrum esculentum, Ένα μέλος του Πολυγονοειδή (Υποοικογένεια Polygonoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stgileshill

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 01:09 PM BST
Nicandra physalodes - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Nicandra physalodes, Ένα μέλος του Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emoryoak

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 03:12 PM BST
Hebe - Photo (c) John Barkla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Barkla
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Τμήμα Hebe, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pilmar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 10:41 AM BST
Geranium nodosum - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Geranium nodosum, Ένα μέλος του Γεράνιο (Γένος Geranium)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milodoingstuff

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 03:26 PM BST

Τόπος

Westminster (Google, OSM)

Περιγραφή

Very sticky

Silene noctiflora - Photo (c) Jeremy Graves, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jeremy Graves
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Silene noctiflora, Ένα μέλος του Σιληνή (Γένος Silene)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beccagoodall

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 09:12 AM BST
Impatiens glandulifera - Photo (c) John Barkla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Barkla
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Impatiens glandulifera, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολχικό (Γένος Colchicum)

Παρατηρητής

jennilea

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 04:30 PM BST

Τόπος

Glasgow G53, UK (Google, OSM)
Κολχικό - Photo (c) Aleksandr Popov / Александр Попов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aleksandr Popov / Александр Попов
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Κολχικό (Γένος Colchicum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruby247

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2018 11:43 AM +08

Τόπος

Bishan, Singapore (Google, OSM)

Περιγραφή

Small colourful fruits

Solanum pseudocapsicum - Photo (c) symisme840, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by symisme840
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Solanum pseudocapsicum, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)

Παρατηρητής

hall_damien

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 03:42 PM BST

Τόπος

Cleadon (Google, OSM)
Σελινοειδή - Photo (c) Chris Close, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Close
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nest9132

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 01:17 PM BST
Jasione montana - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Jasione montana, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rh-1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 11:36 AM BST
Ballota nigra - Photo (c) Bastiaan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Ballota nigra, Ένα μέλος του Λαμιοειδή (Υποοικογένεια Lamioideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

macsween

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 08:57 AM BST

Τόπος

Bourne End (Google, OSM)
Hydrangea macrophylla - Photo (c) miyuu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Hydrangea macrophylla, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hestopesto

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 09:36 AM BST
Euphorbia lathyris - Photo (c) Snorski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Euphorbia lathyris, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hestopesto

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 09:58 AM BST
Impatiens glandulifera - Photo (c) John Barkla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Barkla
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Impatiens glandulifera, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janliz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 09:09 AM BST

Τόπος

Richmond (Google, OSM)
Arvicolinae - Photo (c) Jose G. Martinez-Fonseca, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Υποοικογένεια Arvicolinae, Ένα μέλος του Μυοειδή (Υπεροικογένεια Muroidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπουτλέια Δαβίδειος (Buddleja davidii)

Παρατηρητής

louisvw

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 10:32 AM BST
Μπουτλέια Δαβίδειος - Photo (c) Izigabo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Μπουτλέια Δαβίδειος (Buddleja davidii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)

Παρατηρητής

rob840

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 09:04 AM BST
Ρανούγκουλος - Photo (c) Whitney Brook Matson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Whitney Brook Matson
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)

Παρατηρητής

rob840

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 09:03 AM BST
Iberis - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mjcorreia
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Γένος Iberis, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίρσιο Το Αρουραίο (Cirsium arvense)

Παρατηρητής

ep051

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 09:18 AM BST
Κίρσιο Το Αρουραίο - Photo (c) Almantas Kulbis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Almantas Kulbis
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Κίρσιο Το Αρουραίο (Cirsium arvense)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carriepeter

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 01:15 PM BST
Solanum laxum - Photo (c) Leonardo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Solanum laxum, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βοϊδόγλωσσα (Echium vulgare)

Παρατηρητής

laurajennings

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 09:12 AM BST
Βοϊδόγλωσσα - Photo (c) hillanddale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by hillanddale
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Βοϊδόγλωσσα (Echium vulgare)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rob840

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 09:16 AM BST
Ballota nigra - Photo (c) Bastiaan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Ballota nigra, Ένα μέλος του Λαμιοειδή (Υποοικογένεια Lamioideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθέμιδες (Φυλή Anthemideae)

Παρατηρητής

rob840

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 09:14 AM BST
Leucanthemum vulgare - Photo (c) lc_three, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Leucanthemum vulgare, Ένα μέλος του Ανθέμιδες (Φυλή Anthemideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)

Παρατηρητής

rob840

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 09:15 AM BST
Χοιρομουρίδα - Photo (c) Arthur Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Χοιρομουρίδα (Helminthotheca echioides)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

macsween

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 08:31 AM BST

Τόπος

Marlow (Google, OSM)
Platycodon grandiflorus - Photo (c) Kim, Hyun-tae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kim, Hyun-tae
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Platycodon grandiflorus, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κισσός (Γένος Hedera)

Παρατηρητής

macsween

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 08:22 AM BST

Τόπος

Marlow (Google, OSM)
Κισσός - Photo (c) c michael hogan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by c michael hogan
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Κισσός (Γένος Hedera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσουκνίδα (Urtica dioica)

Παρατηρητής

djscho

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 04:59 PM BST
Τσουκνίδα - Photo (c) Marina Gorbunova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marina Gorbunova
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Τσουκνίδα (Urtica dioica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djscho

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 05:12 PM BST
Linaria purpurea - Photo (c) S. Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Linaria purpurea, Ένα μέλος του Λιναρία (Γένος Linaria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοφτελιά (Ulmus glabra)

Παρατηρητής

ellie_besty

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 02:56 PM BST
Βουνοφτελιά - Photo (c) pluralzed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Βουνοφτελιά (Ulmus glabra)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 345961