Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielaustin

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 02:27 ΜΜ BST
Pentaglottis sempervirens - Photo (c) Hornbeam Arts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Pentaglottis sempervirens, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcmorgan06

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 10:22 ΠΜ BST
Hyacinthus orientalis - Photo (c) gemmamorabito, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Hyacinthus orientalis, Ένα μέλος του Σκιλλοειδή (Υποοικογένεια Scilloideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcmorgan06

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 04:49 ΜΜ BST
Phragmites australis - Photo (c) Fyn Kynd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fyn Kynd
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Phragmites australis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίρσιο Το Κοινό (Cirsium vulgare)

Παρατηρητής

mcmorgan06

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 04:42 ΜΜ BST
Κίρσιο Το Κοινό - Photo (c) t0dd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Κίρσιο Το Κοινό (Cirsium vulgare)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielaustin

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 03:18 ΜΜ BST
Cyclamen repandum - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Cyclamen repandum, Ένα μέλος του Κυκλάμινο (Γένος Cyclamen)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plant512

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 12:43 ΜΜ BST
Chrysosplenium oppositifolium - Photo (c) Shawn O'Donnell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Shawn O'Donnell
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Chrysosplenium oppositifolium, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sk53

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

England, GB (Google, OSM)
Eranthis hyemalis - Photo (c) Nicolas Schwab, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Schwab
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Eranthis hyemalis, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιναρία Η Κυμβαλαρία (Cymbalaria muralis)

Παρατηρητής

khj17

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 09:57 ΜΜ BST

Τόπος

Marple Bridge, UK (Google, OSM)
Λιναρία Η Κυμβαλαρία - Photo (c) Leonard Worthington, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Leonard Worthington
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Λιναρία Η Κυμβαλαρία (Cymbalaria muralis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sk53

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 05:34 ΜΜ GMT
Lunaria annua - Photo (c) Joe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Lunaria annua, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)

Παρατηρητής

diond

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 01:51 ΜΜ BST
Ταράξακος - Photo (c) Peter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Ταράξακος (Γένος Taraxacum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debrawilson

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 09:55 ΠΜ BST
Lysichiton americanus - Photo (c) Johnny Wilson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Johnny Wilson
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Lysichiton americanus, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

major_bombylius

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 03:25 ΜΜ BST
Oxalis acetosella - Photo (c) Jörg Hempel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Jörg Hempel
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Oxalis acetosella, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Τμήμα Oxalis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

major_bombylius

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 03:32 ΜΜ BST
Adoxa moschatellina - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Adoxa moschatellina, Ένα μέλος του Διψακώδη (Τάξη Dipsacales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

russhedley

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2019 12:43 ΜΜ BST

Τόπος

Dorset, UK (Google, OSM)
Cynoglossum officinale - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Cynoglossum officinale, Ένα μέλος του Κυνόγλωσσο (Γένος Cynoglossum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

russhedley

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2019 12:45 ΜΜ BST

Τόπος

Dorset, UK (Google, OSM)
Gladiolus communis byzantinus - Photo (c) sworboys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by sworboys
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Gladiolus communis ssp. byzantinus, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

russhedley

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2019 12:48 ΜΜ BST

Τόπος

Dorset, UK (Google, OSM)
Οφρύς Η Μελισσοφόρος - Photo (c) Matthieu Gauvain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthieu Gauvain
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Οφρύς Η Μελισσοφόρος (Ophrys apifera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

russhedley

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2019 02:22 ΜΜ BST

Τόπος

Dorset, UK (Google, OSM)
Onobrychis viciifolia - Photo (c) Inés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Inés
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Onobrychis viciifolia, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plant512

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 01:03 ΜΜ BST
Petasites albus - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Petasites albus, Ένα μέλος του Σενεκίονες (Φυλή Senecioneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pilmar

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 03:26 ΜΜ BST

Τόπος

Iver, UK (Google, OSM)
Scrophularia auriculata - Photo (c) José María Escolano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Scrophularia auriculata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βήχιο (Tussilago farfara)

Παρατηρητής

sheila231

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 01:49 ΜΜ BST

Τόπος

Carnoustie, UK (Google, OSM)
Βήχιο - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Craig K. Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Βήχιο (Tussilago farfara)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheila231

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 03:12 ΜΜ BST
Caltha palustris - Photo (c) Vincent W., όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vincent W.
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Caltha palustris, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scrobbesbyrigcyr

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2012 01:34 ΜΜ BST
Impatiens glandulifera - Photo (c) John Barkla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Barkla
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Impatiens glandulifera, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scrobbesbyrigcyr

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2011 12:46 ΜΜ BST
Impatiens glandulifera - Photo (c) John Barkla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Barkla
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Impatiens glandulifera, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henrymillerplants

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 12:14 ΜΜ GMT
Draba verna - Photo (c) Zdeňka Nováková, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zdeňka Nováková
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Draba verna, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henrymillerplants

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 12:17 ΜΜ GMT
Saxifraga tridactylites - Photo (c) --Tico--, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Saxifraga tridactylites, Ένα μέλος του Σαξιφράγκα (Γένος Saxifraga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henrymillerplants

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 12:22 ΜΜ GMT
Muscari armeniacum - Photo (c) Pat Enright, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pat Enright
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Muscari armeniacum, Ένα μέλος του Μούσκαρι (Γένος Muscari)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henrymillerplants

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 12:38 ΜΜ GMT
Geranium lucidum - Photo (c) Kris Ethington, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kris Ethington
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Geranium lucidum, Ένα μέλος του Γεράνιο (Γένος Geranium)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pilmar

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 03:52 ΜΜ BST

Τόπος

West Drayton, UK (Google, OSM)
Lamium galeobdolon argentatum - Photo (c) Eric Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Lamium galeobdolon ssp. argentatum, Ένα μέλος του Λάμιο (Γένος Lamium)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henrymillerplants

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

England, GB (Google, OSM)
Himantoglossum robertianum - Photo (c) Matteo Paolo Tauriello, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Himantoglossum robertianum, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scrobbesbyrigcyr

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 01:26 ΜΜ BST
Lamprocapnos spectabilis - Photo (c) Lisa Day, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lisa Day
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Lamprocapnos spectabilis, Ένα μέλος του Φουμαριίδες (Υποοικογένεια Fumarioideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 360947