Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oakfield9

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 10:40 ΠΜ GMT

Τόπος

Cromer (Google, OSM)
Ficaria verna - Photo (c) Bernard Picton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Bernard Picton
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Ficaria verna, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

empressmoth

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 02:43 ΜΜ GMT
Ficaria verna - Photo (c) Bernard Picton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Bernard Picton
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Ficaria verna, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidhocken

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 10:29 ΠΜ GMT
Arum maculatum - Photo (c) Wolfgang Bettighofer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wolfgang Bettighofer
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Arum maculatum, Ένα μέλος του Άρο (Γένος Arum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidhocken

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 10:42 ΠΜ GMT
Primula vulgaris - Photo (c) Joao Tiago Tavares, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joao Tiago Tavares
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Primula vulgaris, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Προύνος (Γένος Prunus)

Παρατηρητής

batchwoodjeff

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 09:17 ΠΜ GMT
Κορομηλιά - Photo (c) mazer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mazer
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Κορομηλιά (Prunus cerasifera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilcnc

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023 08:41 ΠΜ BST

Τόπος

Bristol BS16, UK (Google, OSM)
Lathyrus latifolius - Photo (c) Nuno Veríssimo P., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Nuno Veríssimo P.
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Lathyrus latifolius, Ένα μέλος του Λάθυρος (Γένος Lathyrus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phillipnangle

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 01:26 ΜΜ GMT
Crocus neapolitanus - Photo (c) Emanuele Santarelli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Emanuele Santarelli
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Crocus neapolitanus, Ένα μέλος του Κρόκος (Γένος Crocus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna_burrows

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 12:12 ΜΜ GMT
Crocus neapolitanus - Photo (c) Emanuele Santarelli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Emanuele Santarelli
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Crocus neapolitanus, Ένα μέλος του Κρόκος (Γένος Crocus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eshilland

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2013 09:41 ΠΜ BST
Σαγκουισόρβον Το Έλασσον - Photo (c) --Tico--, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Σαγκουισόρβον Το Έλασσον (Sanguisorba minor)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eshilland

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2013 09:43 ΠΜ BST
Tragopogon pratensis minor - Photo (c) Søren Holt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Tragopogon pratensis ssp. minor, Ένα μέλος του Τραγοπώγωνας (Γένος Tragopogon)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανακαμπτίς Η Πυραμοειδής (Anacamptis pyramidalis)

Παρατηρητής

eshilland

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2013 09:15 ΜΜ BST
Ανακαμπτίς Η Πυραμοειδής - Photo (c) Zeynel Cebeci, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Ανακαμπτίς Η Πυραμοειδής (Anacamptis pyramidalis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φουσκούδι (Silene vulgaris)

Παρατηρητής

eshilland

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2013 09:13 ΜΜ BST
Φουσκούδι - Photo (c) manual crank, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Φουσκούδι (Silene vulgaris)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eshilland

Ημερομηνία

Ιούνιος 2013

Τόπος

England, GB (Google, OSM)
Orchis anthropophora - Photo (c) Manu Bigot, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Manu Bigot
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Orchis anthropophora, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eshilland

Ημερομηνία

Ιούνιος 2013

Τόπος

England, GB (Google, OSM)
Dactylorhiza fuchsii - Photo (c) Reinhard Kraus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Reinhard Kraus
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Dactylorhiza fuchsii, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eshilland

Ημερομηνία

Ιούνιος 2013

Τόπος

England, GB (Google, OSM)
Dactylorhiza fuchsii - Photo (c) Reinhard Kraus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Reinhard Kraus
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Dactylorhiza fuchsii, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγριο Γεράνι (Geranium robertianum)

Παρατηρητής

mppwildlife

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 02:39 ΜΜ GMT
Άγριο Γεράνι - Photo (c) Josh Emm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Josh Emm
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Άγριο Γεράνι (Geranium robertianum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sue699

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 09:37 ΠΜ GMT
Viola odorata - Photo (c) ivonnekellner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ivonnekellner
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Viola odorata, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sue699

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 09:31 ΠΜ GMT
Αλλιάρια Η Φαρμακευτική - Photo (c) 57Andrew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Αλλιάρια Η Φαρμακευτική (Alliaria petiolata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολλητσίδα (Galium aparine)

Παρατηρητής

sue699

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 09:36 ΠΜ GMT
Κολλητσίδα - Photo (c) Magnus Hagdorn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Κολλητσίδα (Galium aparine)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sue699

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 09:31 ΠΜ GMT
Arum maculatum - Photo (c) Wolfgang Bettighofer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wolfgang Bettighofer
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Arum maculatum, Ένα μέλος του Άρο (Γένος Arum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sue699

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 09:36 ΠΜ GMT
Rabelera holostea - Photo (c) Anne SORBES, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Anne SORBES
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Rabelera holostea, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gagnebina

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 09:54 ΠΜ GMT
Primula vulgaris - Photo (c) Joao Tiago Tavares, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joao Tiago Tavares
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Primula vulgaris, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liveral

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 08:39 ΠΜ GMT

Τόπος

Liverpool L17, UK (Google, OSM)
Asplenium scolopendrium scolopendrium - Photo (c) HermannFalkner/sokol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Asplenium scolopendrium ssp. scolopendrium, Ένα μέλος του Ασπλήνιο (Γένος Asplenium)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sauciepepper

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 10:46 ΠΜ GMT
Ribes sanguineum - Photo (c) Tyler Kennedy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tyler Kennedy
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Ribes sanguineum, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

discovering-wildlife

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 01:44 ΜΜ GMT
Crocus tommasinianus - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Crocus tommasinianus, Ένα μέλος του Κρόκος (Γένος Crocus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johrvs

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 04:36 ΜΜ GMT
Ficaria verna - Photo (c) Bernard Picton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Bernard Picton
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Ficaria verna, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tammywinter

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 10:56 ΠΜ GMT

Τόπος

Skelmersdale, UK (Google, OSM)
Chrysosplenium oppositifolium - Photo (c) Shawn O'Donnell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Shawn O'Donnell
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Chrysosplenium oppositifolium, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κορομηλιά (Prunus cerasifera)

Παρατηρητής

andythompson1701

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 04:43 ΜΜ GMT

Τόπος

Bramley, Leeds, UK (Google, OSM)

Περιγραφή

Blackthorn?

Κορομηλιά - Photo (c) mazer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mazer
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Κορομηλιά (Prunus cerasifera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobinatur

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024
Chrysosplenium oppositifolium - Photo (c) Shawn O'Donnell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Shawn O'Donnell
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Chrysosplenium oppositifolium, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καβαλερού (Securigera varia)

Παρατηρητής

ranger70809

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 08:25 ΠΜ BST
Καβαλερού - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Καβαλερού (Securigera varia)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 400030