Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnabbottsbtinternetcom

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 05:20 PM BST
Anaphalis margaritacea - Photo (c) peupleloup, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Anaphalis margaritacea, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή Υποοικογένεια Asteroideae

Παρατηρητής

michcjackson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 06:17 PM CEST
Βάλσαμο - Photo (c) Steve Chilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Βάλσαμο (Tanacetum parthenium)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή Υποοικογένεια Asteroideae

Παρατηρητής

robtrethewey

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 01:48 PM CEST
Achillea ptarmica - Photo (c) Juha Haataja, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Achillea ptarmica, Ένα μέλος του Αχιλλέα (Γένος Achillea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petraclowes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2020 09:00 AM +03

Τόπος

Mbeya, TZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Found growing in the fields below rungwe mountain in the Mbeya region on 30 Sept 2020

Crinum macowanii - Photo (c) Kathy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Crinum macowanii, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insiderelic

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 12:18 PM ACDT
Nerine - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Γένος Nerine, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richarddavies1

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 05:46 PM NZST
Nerine bowdenii - Photo (c) manuel m. v., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Nerine bowdenii, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arw1g10

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2020 10:39 AM CEST
Nerine bowdenii - Photo (c) manuel m. v., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Nerine bowdenii, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα Υποσυνομοταξία Angiospermae

Παρατηρητής

waynosox

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 02:06 PM CEST

Τόπος

Oxford (Google, OSM)
Αγγειόσπερμα - Photo (c) lauriesibley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wy01

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2020 03:30 PM UTC

Τόπος

North Yorkshire (Google, OSM)
Nerine bowdenii - Photo (c) manuel m. v., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Nerine bowdenii, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα Ομοταξία Magnoliopsida

Παρατηρητής

dale_benett

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 06:09 PM BST

Τόπος

Essex, England, GB (Google, OSM)
Lonicera periclymenum - Photo (c) Gennie Francis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Lonicera periclymenum, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα Ομοταξία Magnoliopsida

Παρατηρητής

catherinebrown

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 09:50 AM BST

Τόπος

Burham, UK (Google, OSM)
Viburnum opulus - Photo (c) kakoshkina56, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Viburnum opulus, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα Ομοταξία Magnoliopsida

Παρατηρητής

liv___may

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 06:41 PM CEST
Viburnum opulus - Photo (c) kakoshkina56, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Viburnum opulus, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα Ομοταξία Magnoliopsida

Παρατηρητής

jayne_hulme

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2021 01:57 PM BST
Viburnum opulus - Photo (c) kakoshkina56, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Viburnum opulus, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα Ομοταξία Magnoliopsida

Παρατηρητής

ben_parker

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 12:39 PM CEST
Viburnum opulus - Photo (c) kakoshkina56, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Viburnum opulus, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

u45d

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 02:09 PM BST

Τόπος

Cadishead, UK (Google, OSM)
Viburnum opulus - Photo (c) kakoshkina56, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Viburnum opulus, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα Ομοταξία Magnoliopsida

Παρατηρητής

faustusb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 10:29 AM CEST
Viburnum opulus - Photo (c) kakoshkina56, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Viburnum opulus, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα Ομοταξία Magnoliopsida

Παρατηρητής

john_walls

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 03:32 PM CEST
Lonicera periclymenum - Photo (c) Gennie Francis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Lonicera periclymenum, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα Ομοταξία Magnoliopsida

Παρατηρητής

petepollard

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021
Viburnum opulus - Photo (c) kakoshkina56, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Viburnum opulus, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα Ομοταξία Magnoliopsida

Παρατηρητής

kerrygreen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 04:22 PM CEST
Viburnum opulus - Photo (c) kakoshkina56, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Viburnum opulus, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cpbtlr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 02:57 PM BST
Impatiens glandulifera - Photo (c) john_barkla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Barkla
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Impatiens glandulifera, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφένδαμος Γένος Acer

Παρατηρητής

kerrygreen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 04:08 PM CEST
Acer platanoides - Photo (c) Sara Rall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Acer platanoides, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

k4plaa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 04:47 PM CEST
Cyclamen hederifolium - Photo (c) Jamie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Cyclamen hederifolium, Ένα μέλος του Κυκλάμινο (Γένος Cyclamen)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cardinal831

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 10:37 AM BST

Τόπος

Upton Warren Moors (Google, OSM)
Impatiens capensis - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Impatiens capensis, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα Ομοταξία Magnoliopsida

Παρατηρητής

ncook

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 03:07 PM BST

Τόπος

Leicester LE2, UK (Google, OSM)
Catalpa - Photo (c) Sandy Wolkenberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Γένος Catalpa, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonnyecology

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 04:37 PM BST
Comarum palustre - Photo (c) Ivar Leidus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Comarum palustre, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattnewnham

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 05:12 PM CEST

Τόπος

Odiham (Google, OSM)
Ballota nigra - Photo (c) Bastiaan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Ballota nigra, Ένα μέλος του Λαμιοειδή (Υποοικογένεια Lamioideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη Achillea millefolium

Παρατηρητής

abaum

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 05:43 PM CEST
Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη - Photo (c) Steve Guttman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα Υποσυνομοταξία Angiospermae

Παρατηρητής

syrrhaptes

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021

Τόπος

Angus Council, UK (Google, OSM)

Περιγραφή

Submerged aquatic plant; lvs blunt-tipped, ca. 25L x (1-1.5)W mm. Habitat (see photos): margins of very clear, still oligotrophic small corrie-lake in acid heathland, fed & drained (in summer) by subsurface seepage.

Callitriche - Photo (c) Kristian Peters, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Γένος Callitriche, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phee123

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 04:41 PM BST

Τόπος

Preston PR1, UK (Google, OSM)
Lycopus europaeus - Photo (c) H. Zell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Lycopus europaeus, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιναρία Η Κυμβαλαρία Cymbalaria muralis

Παρατηρητής

jhall3

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 01:39 PM CEST
Λιναρία Η Κυμβαλαρία - Photo (c) Leonard Worthington, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tiggrx: Λιναρία Η Κυμβαλαρία (Cymbalaria muralis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 304167