Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bit

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2019 10:32 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Fallen fruit along the path. Wish I had looked up as if I am right, this is a member of an endemic family! On the other hand, is it perhaps a Ylang-Ylang (Annonaceae)?--this park is a weird combination of non-native species planted long ago and incredible endemic native species
Montagne de Ambre National park-trail to Cascade Antakarana

Annonaceae - Photo (c) Philip Bouchard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη thomas_couvreur: Οικογένεια Annonaceae, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wanderingbotanist

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2023 11:19 ΠΜ EAT

Περιγραφή

Annonaceae

Ambavia gerrardi - Photo (c) mamy_andriamahay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mamy_andriamahay
Η ταυτότητα του χρήστη thomas_couvreur: Ambavia gerrardi, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vononarbgkew

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2023 01:02 ΜΜ EAT
Ambavia gerrardi - Photo (c) mamy_andriamahay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mamy_andriamahay
Η ταυτότητα του χρήστη thomas_couvreur: Ambavia gerrardi, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vononarbgkew

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2023 01:02 ΜΜ EAT
Ambavia - Photo (c) mamy_andriamahay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mamy_andriamahay
Η ταυτότητα του χρήστη thomas_couvreur: Γένος Ambavia, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eugeniabarnett

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2016 09:49 ΠΜ +03
Xylopia - Photo (c) Ben Caledonia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ben Caledonia
Η ταυτότητα του χρήστη thomas_couvreur: Γένος Xylopia, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phinaea

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Esmeraldas, EC (Google, OSM)
Η ταυτότητα του χρήστη thomas_couvreur: Mosannona pacifica, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lendebeer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2013 04:45 ΜΜ EAT
Uvaria - Photo (c) tracy_kuo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thomas_couvreur: Γένος Uvaria, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andryrakoto

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022
Uvaria amplexicaulis - Photo (c) Franck Rakotonasolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Franck Rakotonasolo
Η ταυτότητα του χρήστη thomas_couvreur: Uvaria amplexicaulis, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lupitachavezhdez

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2023 09:13 ΠΜ EAT
Monanthotaxis - Photo (c) Joanne, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joanne
Η ταυτότητα του χρήστη thomas_couvreur: Γένος Monanthotaxis, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

nanmadol

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2018 04:26 ΜΜ EAT
Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη thomas_couvreur: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolas_madagascar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 10:46 ΜΜ EAT
Η ταυτότητα του χρήστη thomas_couvreur: Γένος Fenerivia, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielaustin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 08:07 ΠΜ EAT
Cananga odorata - Photo (c) 106611639464075912591, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by 106611639464075912591
Η ταυτότητα του χρήστη thomas_couvreur: Cananga odorata, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johngsalamander

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2020 08:30 ΠΜ CST
Bactris gasipaes - Photo (c) jorgebrito, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jorgebrito
Η ταυτότητα του χρήστη thomas_couvreur: Bactris gasipaes, Ένα μέλος του Αρεκοειδή (Οικογένεια Arecaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danpoubio

Ημερομηνία

Απρίλιος 2017

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

Phytelephas aequatorialis - Photo (c) Rudy Gelis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rudy Gelis
Η ταυτότητα του χρήστη thomas_couvreur: Phytelephas aequatorialis, Ένα μέλος του Αρεκοειδή (Οικογένεια Arecaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguel441

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2019 12:58 ΜΜ EDT

Τόπος

Lumbaqui, Ecuador (Google, OSM)
Phytelephas tenuicaulis - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη thomas_couvreur: Phytelephas tenuicaulis, Ένα μέλος του Αρεκοειδή (Οικογένεια Arecaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennifersalvatierra-rodriguez

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Manabi, EC (Google, OSM)
Phytelephas aequatorialis - Photo (c) Rudy Gelis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rudy Gelis
Η ταυτότητα του χρήστη thomas_couvreur: Phytelephas aequatorialis, Ένα μέλος του Αρεκοειδή (Οικογένεια Arecaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρεκοειδή (Οικογένεια Arecaceae)

Παρατηρητής

jeremias5

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)
Phytelephas aequatorialis - Photo (c) Rudy Gelis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rudy Gelis
Η ταυτότητα του χρήστη thomas_couvreur: Phytelephas aequatorialis, Ένα μέλος του Αρεκοειδή (Οικογένεια Arecaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davelascoc

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2018

Τόπος

Manabi, EC (Google, OSM)

Ετικέτες

Phytelephas aequatorialis - Photo (c) Rudy Gelis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rudy Gelis
Η ταυτότητα του χρήστη thomas_couvreur: Phytelephas aequatorialis, Ένα μέλος του Αρεκοειδή (Οικογένεια Arecaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rustyflowerpiercer

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Manabi, EC (Google, OSM)
Phytelephas aequatorialis - Photo (c) Rudy Gelis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rudy Gelis
Η ταυτότητα του χρήστη thomas_couvreur: Phytelephas aequatorialis, Ένα μέλος του Αρεκοειδή (Οικογένεια Arecaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davelascoc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Manabi, EC (Google, OSM)
Phytelephas - Photo (c) Mateo Hernandez Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mateo Hernandez Schmidt
Η ταυτότητα του χρήστη thomas_couvreur: Γένος Phytelephas, Ένα μέλος του Αρεκοειδή (Οικογένεια Arecaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davelascoc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Manabi, EC (Google, OSM)
Phytelephas aequatorialis - Photo (c) Rudy Gelis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rudy Gelis
Η ταυτότητα του χρήστη thomas_couvreur: Phytelephas aequatorialis, Ένα μέλος του Αρεκοειδή (Οικογένεια Arecaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larsonek

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)
Annona - Photo (c) David Foster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Foster
Η ταυτότητα του χρήστη thomas_couvreur: Γένος Annona, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phinaea

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 12:21 ΠΜ -05

Περιγραφή

Locality known as "Centinela del Pichincha."

Images of flower by John L. Clark.
Images of foliage by Nico Zapata.

Cremastosperma - Photo (c) Michael D. Pirie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael D. Pirie
Η ταυτότητα του χρήστη thomas_couvreur: Γένος Cremastosperma, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bit

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2013 12:49 ΜΜ PST

Τόπος

Cotacachi, Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

Oso Ridge, just above where the Cascada nueva trail crosses it.

Prestoea acuminata - Photo (c) Martin Reith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Reith
Η ταυτότητα του χρήστη thomas_couvreur: Prestoea acuminata, Ένα μέλος του Αρεκοειδή (Οικογένεια Arecaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bit

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2011
Socratea rostrata - Photo (c) mariosuarez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mariosuarez
Η ταυτότητα του χρήστη thomas_couvreur: Socratea rostrata, Ένα μέλος του Αρεκοειδή (Οικογένεια Arecaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolapeel

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)
Bactris gasipaes chichagui - Photo (c) Bioexploradores Farallones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bioexploradores Farallones
Η ταυτότητα του χρήστη thomas_couvreur: Bactris gasipaes var. chichagui, Ένα μέλος του Αρεκοειδή (Οικογένεια Arecaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolapeel

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 10:30 ΠΜ -05
Socratea rostrata - Photo (c) mariosuarez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mariosuarez
Η ταυτότητα του χρήστη thomas_couvreur: Socratea rostrata, Ένα μέλος του Αρεκοειδή (Οικογένεια Arecaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bit

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2008

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)
Geonoma venosa - Photo (c) Bitty A. Roy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Bitty A. Roy
Η ταυτότητα του χρήστη thomas_couvreur: Geonoma venosa, Ένα μέλος του Αρεκοειδή (Οικογένεια Arecaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamthebirdman

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Mbomo, CG-CO, CG (Google, OSM)
Η ταυτότητα του χρήστη thomas_couvreur: Uvariastrum zenkeri, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaeleighwuollet

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

Manabi, EC (Google, OSM)

Περιγραφή

Jama Coaque Ecological Reserve

Phytelephas aequatorialis - Photo (c) Rudy Gelis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rudy Gelis
Η ταυτότητα του χρήστη thomas_couvreur: Phytelephas aequatorialis, Ένα μέλος του Αρεκοειδή (Οικογένεια Arecaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2020
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 54