Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexlamoreaux

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023 09:39 ΠΜ HST
Sphaeropteris cooperi - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη thomas____: Sphaeropteris cooperi, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brysenjacobsen

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 04:34 ΜΜ HST

Περιγραφή

Looks more like a fern on a palm trunk.

Sphaeropteris cooperi - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη thomas____: Sphaeropteris cooperi, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ezrishinlaakea

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022
Sphaeropteris cooperi - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη thomas____: Sphaeropteris cooperi, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkahokuloa

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)
Machaerina angustifolia - Photo (c) Kyhl Austin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kyhl Austin
Η ταυτότητα του χρήστη thomas____: Machaerina angustifolia, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hubertszcz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)
Rauvolfia sandwicensis - Photo (c) Oscar Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Oscar Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη thomas____: Rauvolfia sandwicensis, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hubertszcz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2023 02:19 ΜΜ HST
Trioceros jacksonii - Photo (c) Matthieu Berroneau, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matthieu Berroneau
Η ταυτότητα του χρήστη thomas____: Trioceros jacksonii, Ένα μέλος του Χαμαιλέοντας (Οικογένεια Chamaeleonidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossymew

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2023 08:42 ΠΜ HST

Τόπος

Waimānalo (Google, OSM)
Tremella fuciformis - Photo (c) Eduardo A. Esquivel Rios (Eduardo27) at Mushroom Observer, a source for mycological images., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη thomas____: Tremella fuciformis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossymew

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2023 09:12 ΠΜ HST
Laevicaulis alte - Photo (c) MSOne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by MSOne
Η ταυτότητα του χρήστη thomas____: Laevicaulis alte, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyhlaustin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Treated with herbicidae for DOFAW AngEve mapping/removal volunteer project

Angiopteris evecta - Photo (c) Steve Fitzgerald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Steve Fitzgerald
Η ταυτότητα του χρήστη thomas____: Angiopteris evecta, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkahokuloa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Very light-deprived Smilax?

Smilax melastomifolia - Photo (c) thatplantguy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by thatplantguy
Η ταυτότητα του χρήστη thomas____: Smilax melastomifolia, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daisynlilac

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023
Vaccinium reticulatum - Photo (c) Jim Morefield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη thomas____: Vaccinium reticulatum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinfaccenda

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 05:20 ΜΜ HST
Tectococcus ovatus - Photo (c) Forest and Kim Starr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη thomas____: Tectococcus ovatus, Ένα μέλος του Κοκκοειδή (Υπεροικογένεια Coccoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αυστραλιανό Πεύκο (Casuarina equisetifolia)

Παρατηρητής

atheris909

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 09:38 ΠΜ HST
Αυστραλιανό Πεύκο - Photo (c) Pedro Alanis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pedro Alanis
Η ταυτότητα του χρήστη thomas____: Αυστραλιανό Πεύκο (Casuarina equisetifolia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noah_2

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)
Alyxia stellata - Photo (c) Ulf Swenson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ulf Swenson
Η ταυτότητα του χρήστη thomas____: Alyxia stellata, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuel65529

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 10:15 ΠΜ HST
Ardisia elliptica - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη thomas____: Ardisia elliptica, Ένα μέλος του Μυρσινοειδή (Υποοικογένεια Myrsinoideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biosfera_antropoceno

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023
Wikstroemia oahuensis - Photo (c) Kevin Faccenda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kevin Faccenda
Η ταυτότητα του χρήστη thomas____: Wikstroemia oahuensis, Ένα μέλος του Θυμελαιοειδή (Οικογένεια Thymelaeaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

okisutch99

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2023 01:29 ΜΜ HST
Kyphosus elegans - Photo (c) Programa Marino del Golfo de California, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Programa Marino del Golfo de California
Η ταυτότητα του χρήστη thomas____: Kyphosus elegans, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 08:12 ΠΜ HST

Ετικέτες

Vaccinium reticulatum - Photo (c) Jim Morefield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη thomas____: Vaccinium reticulatum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 08:12 ΠΜ HST

Ετικέτες

Vaccinium reticulatum - Photo (c) Jim Morefield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη thomas____: Vaccinium reticulatum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chtapodi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2023 11:02 ΠΜ HST
Miconia crenata - Photo (c) Arles García, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Arles García
Η ταυτότητα του χρήστη thomas____: Miconia crenata, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αυστραλιανό Πεύκο (Casuarina equisetifolia)

Παρατηρητής

plantperson7654

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2006

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)
Αυστραλιανό Πεύκο - Photo (c) Pedro Alanis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pedro Alanis
Η ταυτότητα του χρήστη thomas____: Αυστραλιανό Πεύκο (Casuarina equisetifolia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantperson7654

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2006

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Tree with round-ish leaves, growing next to the ocean.

Terminalia catappa - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη thomas____: Terminalia catappa, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adamstinks

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 01:13 ΜΜ HST
Elephantopus mollis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη thomas____: Elephantopus mollis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adamstinks

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 01:55 ΜΜ HST
Tectococcus ovatus - Photo (c) Forest and Kim Starr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη thomas____: Tectococcus ovatus, Ένα μέλος του Κοκκοειδή (Υπεροικογένεια Coccoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taraseverns

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 01:57 ΜΜ HST
Ardisia crenata - Photo (c) Tatters ✾, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη thomas____: Ardisia crenata, Ένα μέλος του Μυρσινοειδή (Υποοικογένεια Myrsinoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zpezzillo

Ημερομηνία

Μάιος 2017
Fragaria chiloensis sandwicensis - Photo (c) Susan Fawcett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Fawcett
Η ταυτότητα του χρήστη thomas____: Fragaria chiloensis ssp. sandwicensis, Ένα μέλος του Φραγκάρια (Γένος Fragaria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zpezzillo

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)
Smilax melastomifolia - Photo (c) thatplantguy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by thatplantguy
Η ταυτότητα του χρήστη thomas____: Smilax melastomifolia, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zpezzillo

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021
Gunnera petaloidea - Photo (c) Jupiter Nielsen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jupiter Nielsen
Η ταυτότητα του χρήστη thomas____: Gunnera petaloidea, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josephcarroll

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 03:59 ΜΜ HST
Ilex anomala - Photo (c) Kevin Faccenda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kevin Faccenda
Η ταυτότητα του χρήστη thomas____: Ilex anomala, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josephcarroll

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023
Alyxia stellata - Photo (c) Ulf Swenson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ulf Swenson
Η ταυτότητα του χρήστη thomas____: Alyxia stellata, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2434