Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dinosaurkid

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 11:21 AM UTC
Sandalus - Photo (c) Jason Michael Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη thismia: Γένος Sandalus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindsay166

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2020 01:38 PM UTC
Αλλιάρια Η Φαρμακευτική - Photo (c) 57Andrew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη thismia: Αλλιάρια Η Φαρμακευτική (Alliaria petiolata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2021
Υποστηρικτικό
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

clairebearluv36

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 11:12 AM UTC
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) pbertner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη thismia: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ημίπτερα (Τάξη Hemiptera)

Παρατηρητής

chdphoto

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 10:08 AM CDT

Περιγραφή

Menomonee Park

Ετικέτες

Τεττιγοειδή - Photo (c) Stéphane De Greef, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη thismia: Τεττιγοειδή (Υπεροικογένεια Cicadoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycobadger

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021

Περιγραφή

Tagged to the nearest intersection.

Asimina triloba - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη thismia: Asimina triloba, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pennyweber

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2020 06:51 AM UTC
Tradescantia - Photo (c) John P. Friel Ph.D., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη thismia: Γένος Tradescantia, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thekooperdon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2020 07:47 PM CDT
Anaxyrus americanus - Photo (c) Gerry Salmon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη thismia: Anaxyrus americanus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jella926

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2020 03:12 PM CDT

Τόπος

Oconomowoc (Google, OSM)
Coprinus comatus - Photo (c) Dominik and Melisa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη thismia: Coprinus comatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slgray1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2020 03:53 PM UTC

Τόπος

Wauwatosa, WI, US (Google, OSM)
Opuntia - Photo (c) José Belem Hernández Díaz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη thismia: Γένος Opuntia, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tony_told_me

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)
Podophyllum peltatum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη thismia: Podophyllum peltatum, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγρια Γαλοπούλα (Meleagris gallopavo)

Παρατηρητής

malachi_davie

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2021 02:13 PM UTC
Άγρια Γαλοπούλα - Photo (c) Per Verdonk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thismia: Άγρια Γαλοπούλα (Meleagris gallopavo)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 07, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrroman77

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2020 07:23 PM UTC
Solanum dulcamara - Photo (c) Sander Bos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη thismia: Solanum dulcamara, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenbuc

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)
Bombus affinis - Photo (c) Debbie Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thismia: Bombus affinis, Ένα μέλος του Βόμβος (Υπογένος Bombus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewkhitsun

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 11:07 AM CDT
Irpex lacteus - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη thismia: Irpex lacteus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkremedios

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)
Daedalea quercina - Photo (c) Robert Coulombe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη thismia: Daedalea quercina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric-schmitty

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2020 02:25 PM UTC
Rhamnus cathartica - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη thismia: Rhamnus cathartica, Ένα μέλος του Ράμνος (Γένος Rhamnus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laureannard

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2020 04:35 PM UTC
Graphocephala coccinea - Photo (c) Clarence Holmes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη thismia: Graphocephala coccinea, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πικέα (Γένος Picea)

Παρατηρητής

angelamason

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 03:46 PM UTC
Πικέα - Photo (c) Algėrds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη thismia: Πικέα (Γένος Picea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulso53

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2020 03:21 PM CDT
Pachysandra - Photo (c) Lori Owenby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thismia: Γένος Pachysandra, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris1943

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2020 02:25 PM UTC
Eutrochium - Photo (c) Damon Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη thismia: Γένος Eutrochium, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefaniehamacher

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2020 02:05 PM UTC
Brassica oleracea - Photo (c) insa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη thismia: Brassica oleracea, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krystal95

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 05:05 PM UTC
Calvatia gigantea - Photo (c) Sigrid Jakob, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thismia: Calvatia gigantea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orka1966

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2018 02:18 PM EDT
Cornus - Photo (c) Marissa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thismia: Γένος Cornus, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dankawaguchi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2016 11:24 AM EDT

Τόπος

Geneseo, NY 14454 (Google, OSM)

Περιγραφή

Fungal growths found on tree branch, about inch in diameter each with brown red color. Bowl like shape with frilled rim. This particular group was found growing at about 6 feet above forest floor.

Auricularia auricula-judae - Photo (c) lauval, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thismia: Σύνθετο Auricularia auricula-judae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2020
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sanguinaria33

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2016 02:55 PM CDT

Τόπος

Brezina Woods (Google, OSM)
Auricularia auricula-judae - Photo (c) lauval, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thismia: Σύνθετο Auricularia auricula-judae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loriahrenhoerster

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2020 06:04 PM UTC

Τόπος

Richfield, WI, US (Google, OSM)
Eutrochium - Photo (c) Damon Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη thismia: Γένος Eutrochium, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindaarnold

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2020 02:42 PM UTC
Ductifera - Photo (c) Richard Jacob, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη thismia: Γένος Ductifera, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindaarnold

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2020 07:16 PM UTC
Beta vulgaris - Photo (c) runningrob, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thismia: Beta vulgaris, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τύφα (Γένος Typha)

Παρατηρητής

eric-schmitty

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2019 12:28 PM UTC
Τύφα - Photo (c) Amadej Trnkoczy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη thismia: Τύφα (Γένος Typha)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

planetjulie

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Oyster-like mushroom on unidentified tree stump

Πλευρώτους - Photo (c) yoshieslunchbox, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thismia: Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2020
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 734