Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mac-e

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2020 11:15 ΜΜ HST
Tubulanus ruber - Photo (c) Alyana Lalani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Alyana Lalani
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Tubulanus ruber, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2014

Τόπος

Fort Worden, WA (Google, OSM)

Περιγραφή

This Pholis ornata or Saddleback Gunnel, about 4" long, was under a rock at low tide. It wriggled intensely for a few seconds before settling down. It seems to have a protective covering that keeps it moist at low tide.

Ετικέτες

Pholis ornata - Photo (c) Sara Thiebaud, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sara Thiebaud
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Pholis ornata, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lanniesunshine

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 02:58 ΜΜ AWST
Samla bicolor - Photo (c) smithsonian_marinegeo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by smithsonian_marinegeo
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Samla bicolor, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sp1_der

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2023 09:33 ΠΜ JST
Amphiprion frenatus - Photo (c) zsispeo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Amphiprion frenatus, Ένα μέλος του Βλεννιοειδή (Τάξη Blenniiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigahoover

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2009 10:46 ΠΜ PDT

Τόπος

Mendocino, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Berthella chacei was located on reef at a depth between 20-60 feet. Length was not measured. Water temperature was 46 degrees F.

Ετικέτες

Boreoberthella chacei - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Boreoberthella chacei, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leftcoaster

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2020 09:33 ΜΜ PDT
Boreoberthella chacei - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Boreoberthella chacei, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leftcoaster

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2020 09:33 ΜΜ PDT
Boreoberthella chacei - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Boreoberthella chacei, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leftcoaster

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2020 11:31 ΜΜ PST

Περιγραφή

Exploration dive to Hudson Pinnacle

Boreoberthella chacei - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Boreoberthella chacei, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigahoover

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2012 08:52 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Berthella chacei mating with eggs was located on reef at a depth of 25 feet. Lengths were not measured. Water temperature was 46 degrees F.

Ετικέτες

Boreoberthella chacei - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Boreoberthella chacei, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigahoover

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2010 09:29 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Okenia rosacea was located on reef at a depth of 50 feet. Length was 1 cm. Water temperature was not measured.

Ετικέτες

Ceratodoris rosacea - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Ceratodoris rosacea, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

bonniemarilyn

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 10:26 ΠΜ PST

Περιγραφή

Unknown slug or flatworm found on the same leaf as a Costasiella.

Ζώα - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shallowreef

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)
Goniobranchus verrieri - Photo (c) lpsmit04, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Goniobranchus verrieri, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelthiebaud

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 02:47 ΜΜ HST

Τόπος

Point Panic (Google, OSM)
Lactoria diaphana - Photo (c) Mike Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Jones
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Lactoria diaphana, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leftcoaster

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2021 11:17 ΜΜ PST
Echidnocerus cibarius - Photo (c) Jackson W.F. Chu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Echidnocerus cibarius, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leftcoaster

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2021 11:17 ΜΜ PST
Echidnocerus cibarius - Photo (c) Jackson W.F. Chu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Echidnocerus cibarius, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom858

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2016 12:00 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Empty likely moulted complete shell. Dive observation

Echidnocerus cibarius - Photo (c) Jackson W.F. Chu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Echidnocerus cibarius, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leftcoaster

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2020 09:38 ΜΜ PST

Περιγραφή

The tiniest PSKC I've ever seen! About the size of my piny fingernail.

Echidnocerus cibarius - Photo (c) Jackson W.F. Chu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Echidnocerus cibarius, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackson_chu

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2018 03:59 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Race Rocks Ecological Reserve

Echidnocerus cibarius - Photo (c) Jackson W.F. Chu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Echidnocerus cibarius, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelthiebaud

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 06:41 ΜΜ HST

Τόπος

Point Panic (Google, OSM)
Gymnothorax undulatus - Photo (c) Albert Kang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Albert Kang
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Gymnothorax undulatus, Ένα μέλος του Μυραινίδες (Οικογένεια Muraenidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelthiebaud

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 06:38 ΜΜ HST

Τόπος

Point Panic (Google, OSM)
Tumidodromia dormia - Photo (c) David R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Tumidodromia dormia, Ένα μέλος του Δρομιίδαι (Οικογένεια Dromiidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelthiebaud

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 06:37 ΜΜ HST

Τόπος

Point Panic (Google, OSM)
Octopus cyanea - Photo (c) LASZLO ILYES, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Octopus cyanea, Ένα μέλος του Κεφαλόποδα (Ομοταξία Cephalopoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelthiebaud

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 06:37 ΜΜ HST

Τόπος

Point Panic (Google, OSM)
Gymnothorax gracilicauda - Photo (c) Sara Thiebaud, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sara Thiebaud
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Gymnothorax gracilicauda, Ένα μέλος του Μυραινίδες (Οικογένεια Muraenidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelthiebaud

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 06:27 ΜΜ HST

Τόπος

Point Panic (Google, OSM)
Chaetodon lunulatus - Photo (c) uwkwaj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uwkwaj
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Chaetodon lunulatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelthiebaud

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 06:44 ΜΜ HST

Τόπος

Point Panic (Google, OSM)
Scorpaenopsis diabolus - Photo (c) Luis P. B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis P. B.
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Scorpaenopsis diabolus, Ένα μέλος του Σκορπαινίδες (Οικογένεια Scorpaenidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelthiebaud

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 07:09 ΜΜ HST

Τόπος

Point Panic (Google, OSM)
Telmatactis decora - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Telmatactis decora, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Τάξη Actiniaria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelthiebaud

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 03:42 ΜΜ HST
Gymnothorax meleagris - Photo (c) Sascha Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sascha Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Gymnothorax meleagris, Ένα μέλος του Μυραινίδες (Οικογένεια Muraenidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelthiebaud

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 03:41 ΜΜ HST
Pterois sphex - Photo (c) Craig Fujii, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Craig Fujii
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Pterois sphex, Ένα μέλος του Σκορπαινίδες (Οικογένεια Scorpaenidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelthiebaud

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 03:11 ΜΜ HST
Coris gaimard - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Coris gaimard, Ένα μέλος του Κόρις (Γένος Coris)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelthiebaud

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 03:14 ΜΜ HST
Cheilio inermis - Photo (c) DavidR.808, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by DavidR.808
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Cheilio inermis, Ένα μέλος του Λαβρίδες (Οικογένεια Labridae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelthiebaud

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 03:31 ΜΜ HST
Linckia multifora - Photo (c) David R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Linckia multifora, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 535