Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shallowreef

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)
Goniobranchus verrieri - Photo (c) Terry Gosliner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Terry Gosliner
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Goniobranchus verrieri, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelthiebaud

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 02:47 ΜΜ HST

Τόπος

Point Panic (Google, OSM)
Lactoria diaphana - Photo (c) Craig Fujii, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Craig Fujii
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Lactoria diaphana, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leftcoaster

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2021 11:17 ΜΜ PST
Echidnocerus cibarius - Photo (c) psinkins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Echidnocerus cibarius, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leftcoaster

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2021 11:17 ΜΜ PST
Echidnocerus cibarius - Photo (c) psinkins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Echidnocerus cibarius, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom858

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2016 12:00 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Empty likely moulted complete shell. Dive observation

Echidnocerus cibarius - Photo (c) psinkins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Echidnocerus cibarius, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leftcoaster

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2020 09:38 ΜΜ PST

Περιγραφή

The tiniest PSKC I've ever seen! About the size of my piny fingernail.

Echidnocerus cibarius - Photo (c) psinkins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Echidnocerus cibarius, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackson_chu

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2018 03:59 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Race Rocks Ecological Reserve

Echidnocerus cibarius - Photo (c) psinkins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Echidnocerus cibarius, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelthiebaud

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 06:41 ΜΜ HST

Τόπος

Point Panic (Google, OSM)
Gymnothorax undulatus - Photo (c) Albert Kang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Albert Kang
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Gymnothorax undulatus, Ένα μέλος του Μυραινίδες (Οικογένεια Muraenidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelthiebaud

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 06:38 ΜΜ HST

Τόπος

Point Panic (Google, OSM)
Tumidodromia dormia - Photo (c) David R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Tumidodromia dormia, Ένα μέλος του Δρομιίδαι (Οικογένεια Dromiidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelthiebaud

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 06:37 ΜΜ HST

Τόπος

Point Panic (Google, OSM)
Octopus cyanea - Photo (c) Luis Pérez Berrocal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis Pérez Berrocal
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Octopus cyanea, Ένα μέλος του Κεφαλόποδα (Ομοταξία Cephalopoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelthiebaud

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 06:37 ΜΜ HST

Τόπος

Point Panic (Google, OSM)
Gymnothorax gracilicauda - Photo (c) D. Torres-Pulliza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by D. Torres-Pulliza
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Gymnothorax gracilicauda, Ένα μέλος του Μυραινίδες (Οικογένεια Muraenidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelthiebaud

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 06:27 ΜΜ HST

Τόπος

Point Panic (Google, OSM)
Chaetodon lunulatus - Photo (c) terence zahner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by terence zahner
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Chaetodon lunulatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelthiebaud

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 06:44 ΜΜ HST

Τόπος

Point Panic (Google, OSM)
Scorpaenopsis diabolus - Photo (c) Luis Pérez Berrocal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis Pérez Berrocal
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Scorpaenopsis diabolus, Ένα μέλος του Σκορπαινίδες (Οικογένεια Scorpaenidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelthiebaud

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 07:09 ΜΜ HST

Τόπος

Point Panic (Google, OSM)
Telmatactis decora - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Telmatactis decora, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelthiebaud

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 03:42 ΜΜ HST
Gymnothorax meleagris - Photo (c) Sascha Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sascha Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Gymnothorax meleagris, Ένα μέλος του Μυραινίδες (Οικογένεια Muraenidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelthiebaud

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 03:41 ΜΜ HST
Pterois sphex - Photo (c) Craig Fujii, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Craig Fujii
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Pterois sphex, Ένα μέλος του Σκορπαινίδες (Οικογένεια Scorpaenidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelthiebaud

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 03:11 ΜΜ HST
Coris gaimard - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Coris gaimard, Ένα μέλος του Κόρις (Γένος Coris)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelthiebaud

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 03:14 ΜΜ HST
Cheilio inermis - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Cheilio inermis, Ένα μέλος του Λαβρίδες (Οικογένεια Labridae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelthiebaud

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 03:31 ΜΜ HST
Linckia multifora - Photo (c) Luis Pérez Berrocal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis Pérez Berrocal
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Linckia multifora, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelthiebaud

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 03:29 ΜΜ HST
Labroides phthirophagus - Photo (c) Philip Thomas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Philip Thomas
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Labroides phthirophagus, Ένα μέλος του Λαβρίδες (Οικογένεια Labridae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelthiebaud

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 03:26 ΜΜ HST
Ostracion meleagris - Photo (c) Nigel Marsh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nigel Marsh
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Ostracion meleagris, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelthiebaud

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 03:23 ΜΜ HST
Canthigaster coronata - Photo (c) David R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David R
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Canthigaster coronata, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelthiebaud

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 03:19 ΜΜ HST
Bryaninops yongei - Photo (c) DavidR.808, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by DavidR.808
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Bryaninops yongei, Ένα μέλος του Γωβηίνες (Υποοικογένεια Gobiinae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelthiebaud

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 03:43 ΜΜ HST
Pinctada margaritifera - Photo (c) Lesley Clements, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Pinctada margaritifera, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelthiebaud

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 03:46 ΜΜ HST
Chaetodon multicinctus - Photo (c) David R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Chaetodon multicinctus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)

Παρατηρητής

michaelthiebaud

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)
Πράσινη Χελώνα - Photo (c) Luis Pérez Berrocal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis Pérez Berrocal
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelthiebaud

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 03:47 ΜΜ HST
Ostracion meleagris - Photo (c) Nigel Marsh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nigel Marsh
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Ostracion meleagris, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelthiebaud

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 03:49 ΜΜ HST
Chaetodon ornatissimus - Photo (c) François Libert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Chaetodon ornatissimus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelthiebaud

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 03:52 ΜΜ HST
Diodon hystrix - Photo (c) Rickard Zerpe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Diodon hystrix, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelthiebaud

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)
Antennarius commerson - Photo (c) blennyboxfish, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by blennyboxfish
Η ταυτότητα του χρήστη thiebaud: Antennarius commerson, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 524