Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

luke89bees

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 05:34 ΜΜ CDT
Αγγειόσπερμα - Photo (c) Amy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Amy
Η ταυτότητα του χρήστη thespeciesisee: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

exgromaster

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 06:58 ΠΜ CDT
Αμερικανική Νανοσκαλίδρα - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη thespeciesisee: Αμερικανική Νανοσκαλίδρα (Calidris minutilla)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

mushroomphotography

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 03:24 ΠΜ CDT

Τόπος

Evanston, IL, USA (Google, OSM)
Καναδέζικη Χήνα - Photo (c) Dimitris Salas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris Salas
Η ταυτότητα του χρήστη thespeciesisee: Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

birdcite-ing

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 01:53 ΜΜ CDT
Αμερικανική Τσίχλα - Photo (c) Dimitris Salas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris Salas
Η ταυτότητα του χρήστη thespeciesisee: Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcwitte

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 02:39 ΜΜ CDT
Myiarchus crinitus - Photo (c) Collin Stempien, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Collin Stempien
Η ταυτότητα του χρήστη thespeciesisee: Myiarchus crinitus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

wildernessbarbie

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 12:31 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Pond 9

Αργυροτσικνιάς - Photo (c) kempo63, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kempo63
Η ταυτότητα του χρήστη thespeciesisee: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Γελαδοπούλι (Molothrus ater)

Παρατηρητής

birdcite-ing

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 01:14 ΜΜ CDT
Κοινό Γελαδοπούλι - Photo (c) sdrov, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by sdrov
Η ταυτότητα του χρήστη thespeciesisee: Κοινό Γελαδοπούλι (Molothrus ater)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

strayhuman

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 02:59 ΜΜ CDT

Τόπος

Chicago (Google, OSM)
Αμερικανική Τσίχλα - Photo (c) Dimitris Salas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris Salas
Η ταυτότητα του χρήστη thespeciesisee: Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coreybirdman

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 02:29 ΜΜ CDT
Πορτοκαλόμαυρη Πάρουλα - Photo (c) Matt Felperin, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matt Felperin
Η ταυτότητα του χρήστη thespeciesisee: Πορτοκαλόμαυρη Πάρουλα (Setophaga fusca)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοσκαλίδρα (Calidris alba)

Παρατηρητής

coreybirdman

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 04:31 ΜΜ CDT
Λευκοσκαλίδρα - Photo (c) lemurtaquin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lemurtaquin
Η ταυτότητα του χρήστη thespeciesisee: Λευκοσκαλίδρα (Calidris alba)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

valentina1072

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 05:47 ΜΜ CDT
Καναδέζικη Χήνα - Photo (c) Dimitris Salas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris Salas
Η ταυτότητα του χρήστη thespeciesisee: Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukeknutson9

Ημερομηνία

Μάιος 2023
Empidonax minimus - Photo (c) Laura Gooch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη thespeciesisee: Empidonax minimus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jingyilu

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023 09:17 ΠΜ CDT
Faxonius rusticus - Photo (c) Emilio Concari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Emilio Concari
Η ταυτότητα του χρήστη thespeciesisee: Faxonius rusticus, Ένα μέλος του Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Σαρσέλα (Spatula discors)

Παρατηρητής

christinebosacki

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 10:31 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Jackson Park

Αμερικανική Σαρσέλα - Photo (c) John Murnane, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Murnane
Η ταυτότητα του χρήστη thespeciesisee: Αμερικανική Σαρσέλα (Spatula discors)
Προστέθηκε στις Μάιος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinebosacki

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 11:10 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Jackson Park

Αμερικάνικη Μαυροκουρούνα - Photo (c) Joe McKenna, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thespeciesisee: Αμερικάνικη Μαυροκουρούνα (Corvus brachyrhynchos)
Προστέθηκε στις Μάιος 1, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)

Παρατηρητής

mlarmstro

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2023 01:15 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Ant

Υμενόπτερα - Photo (c) Riley Walsh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Riley Walsh
Η ταυτότητα του χρήστη thespeciesisee: Υμενόπτερα (Τάξη Hymenoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 1, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlarmstro

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2023 12:58 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Lichen?

Lecanoromycetes - Photo (c) Melissa Hutchison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Melissa Hutchison
Η ταυτότητα του χρήστη thespeciesisee: Ομοταξία Lecanoromycetes, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 1, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)

Παρατηρητής

mlarmstro

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2023 12:58 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Tree Bark

Ανώτερα Φυτά - Photo (c) harrylurling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by harrylurling
Η ταυτότητα του χρήστη thespeciesisee: Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 1, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)

Παρατηρητής

zacharykratzer

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 10:09 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Common dandelion, look rough because it was raining.

Αγριοράδικο - Photo (c) A. Flinn (and M. Finn), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by A. Flinn (and M. Finn)
Η ταυτότητα του χρήστη thespeciesisee: Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)
Προστέθηκε στις Μάιος 1, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)

Παρατηρητής

tjdearmond17

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2023 02:33 ΜΜ CDT
Αγριοράδικο - Photo (c) A. Flinn (and M. Finn), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by A. Flinn (and M. Finn)
Η ταυτότητα του χρήστη thespeciesisee: Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)

Παρατηρητής

tjdearmond17

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2023 02:33 ΜΜ CDT
Ταράξακος - Photo (c) lonnyholmes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lonnyholmes
Η ταυτότητα του χρήστη thespeciesisee: Ταράξακος (Τμήμα Taraxacum)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρμαδιλλίδιο (Γένος Armadillidium)

Παρατηρητής

tjdearmond17

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 02:54 ΜΜ CDT
Αρμαδιλλίδιο - Photo (c) Panagiotis Dalagiorgos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Panagiotis Dalagiorgos
Η ταυτότητα του χρήστη thespeciesisee: Αρμαδιλλίδιο (Γένος Armadillidium)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίτρινος Χυμοπότης (Sphyrapicus varius)

Παρατηρητής

jennyh7512

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Περιγραφή

This is the second dead yellow bellied sapsucker I’ve seen within a few blocks. No other dead birds around. Not sure what’s going on.

Κίτρινος Χυμοπότης - Photo (c) bwood708, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bwood708
Η ταυτότητα του χρήστη thespeciesisee: Κίτρινος Χυμοπότης (Sphyrapicus varius)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

carolineef

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2016 06:53 ΜΜ CDT
Καναδέζικη Χήνα - Photo (c) Dimitris Salas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris Salas
Η ταυτότητα του χρήστη thespeciesisee: Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρμαδιλλιδιοειδή (Οικογένεια Armadillidiidae)

Παρατηρητής

sonnyheyes

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 02:54 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Pill Bug

Αρμαδιλλιδιοειδή - Photo (c) Russell Pfau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Russell Pfau
Η ταυτότητα του χρήστη thespeciesisee: Αρμαδιλλιδιοειδή (Οικογένεια Armadillidiidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταράξακος (Γένος Taraxacum)

Παρατηρητής

sonnyheyes

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2023 03:52 ΜΜ CDT
Ταράξακος - Photo (c) Masha, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Masha
Η ταυτότητα του χρήστη thespeciesisee: Ταράξακος (Γένος Taraxacum)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)

Παρατηρητής

tjdearmond17

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2023 02:33 ΜΜ CDT
Ταράξακος - Photo (c) Masha, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Masha
Η ταυτότητα του χρήστη thespeciesisee: Ταράξακος (Γένος Taraxacum)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukeknutson9

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2023 11:02 ΠΜ CST
Fundulus notatus - Photo (c) Owen Ridgen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Owen Ridgen
Η ταυτότητα του χρήστη thespeciesisee: Fundulus notatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukeknutson9

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2023 10:59 ΠΜ CST
Salmoninae - Photo (c) kirk gardner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by kirk gardner
Η ταυτότητα του χρήστη thespeciesisee: Υποοικογένεια Salmoninae, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hilmcleod

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2023 04:37 ΜΜ AST
Tyrannus dominicensis - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη thespeciesisee: Tyrannus dominicensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 146