Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpurdypittman

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023 01:10 ΜΜ PDT
Perdita californica - Photo (c) selwynq, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη theodorepayne: Perdita californica, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpurdypittman

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023 01:10 ΜΜ PDT
Perdita interrupta - Photo (c) Craig Chaddock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Craig Chaddock
Η ταυτότητα του χρήστη theodorepayne: Perdita interrupta, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dblanco

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2015 11:51 ΠΜ PDT
Tegula gallina - Photo (c) Jamie Griffiths, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jamie Griffiths
Η ταυτότητα του χρήστη theodorepayne: Tegula gallina, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hsug1747

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 12:31 ΜΜ PST
Helminthoglypta tudiculata - Photo (c) Rachel Shoop, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rachel Shoop
Η ταυτότητα του χρήστη theodorepayne: Helminthoglypta tudiculata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keekihanu

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2023 01:17 ΜΜ PDT
Micralictoides ruficaudus - Photo (c) Merav Vonshak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Merav Vonshak
Η ταυτότητα του χρήστη theodorepayne: Micralictoides ruficaudus, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kylevn

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2023 03:07 ΜΜ PDT
Ammopelmatus - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη theodorepayne: Γένος Ammopelmatus, Ένα μέλος του Τεττιγονίδια (Ανθυποτάξη Tettigoniidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matsya

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2022 10:23 ΠΜ PST
Quercus agrifolia - Photo (c) Franco Folini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη theodorepayne: Quercus agrifolia, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

currantanne

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 05:59 ΜΜ PDT
Eriogonum fasciculatum - Photo (c) Dick Culbert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη theodorepayne: Eriogonum fasciculatum, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

betinasbutterflygarden

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2019 04:03 ΜΜ PDT
Hylephila phyleus - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη theodorepayne: Hylephila phyleus, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deude

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2019
Amorpha fruticosa - Photo (c) Peter May, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter May
Η ταυτότητα του χρήστη theodorepayne: Amorpha fruticosa, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msdoran

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2019 04:13 ΜΜ PDT
Sphaeralcea ambigua - Photo (c) Jim Roberts, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jim Roberts
Η ταυτότητα του χρήστη theodorepayne: Sphaeralcea ambigua, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gvoglia

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 02:32 ΜΜ PDT
Hyles lineata - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη theodorepayne: Hyles lineata, Ένα μέλος του Μακρογλωσσίνοι (Φυλή Macroglossini)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerklemm

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 10:03 ΠΜ PDT

Τόπος

Burbank, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Stough Canyon, Verdugo Hills

Phacelia minor - Photo (c) Joe Decruyenaere, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη theodorepayne: Phacelia minor, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerklemm

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 11:08 ΠΜ PDT
Eriogonum elongatum - Photo (c) Andrea Kreuzhage, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrea Kreuzhage
Η ταυτότητα του χρήστη theodorepayne: Eriogonum elongatum, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerklemm

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 11:49 ΠΜ PDT

Τόπος

Burbank, CA, USA (Google, OSM)
Eulobus californicus - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη theodorepayne: Eulobus californicus, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schizotypalvamp

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 04:34 ΜΜ PDT
Salix gooddingii - Photo (c) Alex Abair, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Abair
Η ταυτότητα του χρήστη theodorepayne: Salix gooddingii, Ένα μέλος του Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schizotypalvamp

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 04:16 ΜΜ PDT
Salix lasiolepis - Photo (c) Tom Turner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Turner
Η ταυτότητα του χρήστη theodorepayne: Salix lasiolepis, Ένα μέλος του Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schizotypalvamp

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 04:05 ΜΜ PDT
Populus fremontii - Photo (c) naturecandids, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by naturecandids
Η ταυτότητα του χρήστη theodorepayne: Populus fremontii, Ένα μέλος του Λεύκα (Γένος Populus)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerklemm

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 12:26 ΜΜ PDT
Eriogonum fasciculatum - Photo (c) Dick Culbert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη theodorepayne: Eriogonum fasciculatum, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erayner

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2019 11:32 ΠΜ PDT
Dendromecon rigida - Photo (c) Stan Shebs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη theodorepayne: Dendromecon rigida, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμιά (Arundo donax)

Παρατηρητής

schizotypalvamp

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 05:04 ΜΜ PDT
Καλαμιά - Photo (c) sylb, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by sylb
Η ταυτότητα του χρήστη theodorepayne: Καλαμιά (Arundo donax)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erayner

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2019 11:25 ΠΜ PDT
Lupinus hirsutissimus - Photo (c) Matthew Salkiewicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Salkiewicz
Η ταυτότητα του χρήστη theodorepayne: Lupinus hirsutissimus, Ένα μέλος του Σπάρτα (Φυλή Genisteae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sophia114

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2019 06:39 ΜΜ PDT
Hyles lineata - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη theodorepayne: Hyles lineata, Ένα μέλος του Μακρογλωσσίνοι (Φυλή Macroglossini)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francisco279

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 05:10 ΜΜ PDT
Hyles lineata - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη theodorepayne: Hyles lineata, Ένα μέλος του Μακρογλωσσίνοι (Φυλή Macroglossini)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaeckerb

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 04:18 ΜΜ PDT
Marah macrocarpa - Photo (c) Sing to the Mountain Studio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sing to the Mountain Studio
Η ταυτότητα του χρήστη theodorepayne: Marah macrocarpa, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerklemm

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 11:29 ΠΜ PDT

Τόπος

Burbank, CA, USA (Google, OSM)
Pseudognaphalium californicum - Photo (c) Melissa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Melissa
Η ταυτότητα του χρήστη theodorepayne: Pseudognaphalium californicum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerklemm

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 11:26 ΠΜ PDT

Τόπος

Burbank, CA, USA (Google, OSM)
Phacelia grandiflora - Photo (c) Claire Woods, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη theodorepayne: Phacelia grandiflora, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_duke

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 08:32 ΠΜ PDT
Hyles lineata - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη theodorepayne: Hyles lineata, Ένα μέλος του Μακρογλωσσίνοι (Φυλή Macroglossini)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

izzyfromcali

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 03:37 ΜΜ PDT
Sphaeralcea ambigua - Photo (c) Jim Roberts, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jim Roberts
Η ταυτότητα του χρήστη theodorepayne: Sphaeralcea ambigua, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

izzyfromcali

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 03:08 ΜΜ PDT
Euphorbia xanti - Photo (c) M. Dolly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη theodorepayne: Euphorbia xanti, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2019
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 40