Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tony1059

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 01:18 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Beside Boora Point Trail, Malabar Headland National Park. In sedge and shrub heath among low rounded sandstone outcrops.

Sphaeromorphaea australis - Photo (c) Cheng-Tao Lin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Cheng-Tao Lin
Η ταυτότητα του χρήστη thebeachcomber: Sphaeromorphaea australis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biniek-io

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 03:03 ΜΜ AEDT
Zanclus cornutus - Photo (c) François Libert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by François Libert
Η ταυτότητα του χρήστη thebeachcomber: Zanclus cornutus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biniek-io

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 03:27 ΜΜ AEDT
Zanclus cornutus - Photo (c) François Libert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by François Libert
Η ταυτότητα του χρήστη thebeachcomber: Zanclus cornutus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richiehall

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Australia (Google, OSM)
Synoum glandulosum - Photo (c) Nick Lambert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Nick Lambert
Η ταυτότητα του χρήστη thebeachcomber: Synoum glandulosum, Ένα μέλος του Μελιίδες (Οικογένεια Meliaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nellsgross

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 06:13 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

About 4mm long .Caught in the shade house and released

Micraspis frenata - Photo (c) Dianne Clarke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dianne Clarke
Η ταυτότητα του χρήστη thebeachcomber: Micraspis frenata, Ένα μέλος του Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 03:28 ΜΜ ACDT

Τόπος

Rapid Bay jetty (Google, OSM)

Περιγραφή

With old wives.

Tilodon sexfasciatus - Photo (c) J. Martin Crossley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by J. Martin Crossley
Η ταυτότητα του χρήστη thebeachcomber: Tilodon sexfasciatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ambrosia1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2022 04:07 ΜΜ AEDT
Anhinga novaehollandiae - Photo (c) Greg West, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg West
Η ταυτότητα του χρήστη thebeachcomber: Anhinga novaehollandiae, Ένα μέλος του Σουλόμορφα (Τάξη Suliformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ambrosia1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2022 08:11 ΠΜ AEDT
Gymnorhina tibicen - Photo (c) sarinozi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by sarinozi
Η ταυτότητα του χρήστη thebeachcomber: Gymnorhina tibicen, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ambrosia1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2022 04:13 ΜΜ AEDT
Pelecanus conspicillatus - Photo (c) jcharmon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jcharmon
Η ταυτότητα του χρήστη thebeachcomber: Pelecanus conspicillatus, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Μάινα (Acridotheres tristis)

Παρατηρητής

ambrosia1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2022 10:39 ΠΜ AEDT
Κοινή Μάινα - Photo (c) VarmaX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by VarmaX
Η ταυτότητα του χρήστη thebeachcomber: Κοινή Μάινα (Acridotheres tristis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ambrosia1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2022 11:01 ΠΜ AEDT
Dipodium variegatum - Photo (c) johneichler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by johneichler
Η ταυτότητα του χρήστη thebeachcomber: Dipodium variegatum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ambrosia1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2022 11:08 ΠΜ AEDT
Lambertia formosa - Photo (c) tiger_mo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη thebeachcomber: Lambertia formosa, Ένα μέλος του Γρεβιλλειοειδή (Υποοικογένεια Grevilleoideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ambrosia1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2022 11:11 ΠΜ AEDT
Phylidonyris novaehollandiae - Photo (c) Geoff Gates, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Geoff Gates
Η ταυτότητα του χρήστη thebeachcomber: Phylidonyris novaehollandiae, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ambrosia1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2022 01:35 ΜΜ AEDT
Malurus cyaneus - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη thebeachcomber: Malurus cyaneus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ambrosia1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2022 11:04 ΠΜ AEDT
Scaevola ramosissima - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη thebeachcomber: Scaevola ramosissima, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ambrosia1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2022 11:46 ΠΜ AEDT
Trichoglossus moluccanus - Photo (c) Andrew Allen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Andrew Allen
Η ταυτότητα του χρήστη thebeachcomber: Trichoglossus moluccanus, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ambrosia1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2022 04:01 ΜΜ AEDT
Rhipidura leucophrys - Photo (c) Lip Kee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη thebeachcomber: Rhipidura leucophrys, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tali_fishpool

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 06:32 ΜΜ AEDT
Alectura lathami - Photo (c) JJ Harrison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη thebeachcomber: Alectura lathami, Ένα μέλος του Ορνιθόμορφα (Τάξη Galliformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tali_fishpool

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 06:38 ΜΜ AEDT
Bembicium nanum - Photo (c) Simon Grove, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Grove
Η ταυτότητα του χρήστη thebeachcomber: Bembicium nanum, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 03:28 ΜΜ ACDT

Τόπος

Rapid Bay jetty (Google, OSM)

Περιγραφή

With Moonlighters.

Enoplosus armatus - Photo (c) J. Martin Crossley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by J. Martin Crossley
Η ταυτότητα του χρήστη thebeachcomber: Enoplosus armatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drewdavison

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2019 11:25 ΠΜ AWST
Heterodontus portusjacksoni - Photo (c) peterdavey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by peterdavey
Η ταυτότητα του χρήστη thebeachcomber: Heterodontus portusjacksoni, Ένα μέλος του Ελασμοβράγχιοι (Ομοταξία Elasmobranchii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianadavey

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 08:32 ΜΜ AEDT
Harmonia testudinaria - Photo (c) Victor W Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη thebeachcomber: Harmonia testudinaria, Ένα μέλος του Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianadavey

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 09:09 ΜΜ AEDT
Harmonia testudinaria - Photo (c) Victor W Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη thebeachcomber: Harmonia testudinaria, Ένα μέλος του Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianadavey

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 08:32 ΜΜ AEDT
Harmonia testudinaria - Photo (c) Victor W Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη thebeachcomber: Harmonia testudinaria, Ένα μέλος του Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianadavey

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 10:26 ΜΜ AEDT
Harmonia conformis - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη thebeachcomber: Harmonia conformis, Ένα μέλος του Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianadavey

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 09:16 ΜΜ AEDT
Harmonia testudinaria - Photo (c) Victor W Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη thebeachcomber: Harmonia testudinaria, Ένα μέλος του Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timsoot

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 05:49 ΜΜ AEDT
Trichonephila plumipes - Photo (c) Matt Reid, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matt Reid
Η ταυτότητα του χρήστη thebeachcomber: Trichonephila plumipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mononymous

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 04:33 ΜΜ AEDT
Rhipidura leucophrys - Photo (c) Lip Kee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη thebeachcomber: Rhipidura leucophrys, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mononymous

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 03:37 ΜΜ AEDT
Chenonetta jubata - Photo (c) Kazredracer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη thebeachcomber: Chenonetta jubata, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mononymous

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 03:44 ΜΜ AEDT
Orthetrum caledonicum - Photo (c) Graham Winterflood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Graham Winterflood
Η ταυτότητα του χρήστη thebeachcomber: Orthetrum caledonicum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 268213