Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cryptomastervoid

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 03:57 ΜΜ EST
Cardamine hirsuta - Photo (c) Jorge Íñiguez Yarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη the_knower: Cardamine hirsuta, Ένα μέλος του Καρδαμίνη (Γένος Cardamine)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mstandeven

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 03:19 ΜΜ EST
Leptoglossus oppositus - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη the_knower: Leptoglossus oppositus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spiranthes

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 10:53 ΠΜ PST
Anyphaena - Photo (c) Markus Horrer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Markus Horrer
Η ταυτότητα του χρήστη the_knower: Γένος Anyphaena, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikachristopher

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 06:22 ΜΜ CST

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Tetragnatha - Photo (c) rolandwirth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rolandwirth
Η ταυτότητα του χρήστη the_knower: Γένος Tetragnatha, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobadams22

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 02:47 ΜΜ EST
Pardosa - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη the_knower: Γένος Pardosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikaskidog

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 11:42 ΠΜ PST
Pardosa - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη the_knower: Γένος Pardosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goose_juice

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 02:14 ΜΜ EDT
Eris militaris - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Zygy
Η ταυτότητα του χρήστη the_knower: Eris militaris, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hmartinmedia

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 11:42 ΠΜ EST

Περιγραφή

Seen on spiderwort leaf. Rather tiny and in a narrow stretched out position, difficult for me to photograph.

Tetragnatha - Photo (c) rolandwirth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rolandwirth
Η ταυτότητα του χρήστη the_knower: Γένος Tetragnatha, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlescrussell

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 11:12 ΠΜ PST

Περιγραφή

On Striped adobe lily. Not sure of spider ID

Ετικέτες

Mecaphesa - Photo (c) Ken Schneider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ken Schneider
Η ταυτότητα του χρήστη the_knower: Γένος Mecaphesa, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ale-jan-dra

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021
Agelenopsis - Photo (c) Benjamin J. Dion, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Benjamin J. Dion
Η ταυτότητα του χρήστη the_knower: Γένος Agelenopsis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hikerguy150

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 11:59 ΠΜ EST
Leucauge argyra - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη the_knower: Leucauge argyra, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slager

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 05:12 ΜΜ PST
Steatoda grossa - Photo (c) Mike Lusk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Lusk
Η ταυτότητα του χρήστη the_knower: Steatoda grossa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aoshea3

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 01:30 ΜΜ CST
Xysticus - Photo (c) Tom Murray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Murray
Η ταυτότητα του χρήστη the_knower: Γένος Xysticus, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

g_olivacea

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)
Tmarus - Photo (c) Pascal Dubois, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pascal Dubois
Η ταυτότητα του χρήστη the_knower: Γένος Tmarus, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kurt170

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)
Pityohyphantes - Photo (c) Karl Kroeker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karl Kroeker
Η ταυτότητα του χρήστη the_knower: Γένος Pityohyphantes, Ένα μέλος του Λινυφιίδες (Οικογένεια Linyphiidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tanyuu

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 02:42 ΜΜ EST
Hibana gracilis - Photo (c) Nick Chirico, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nick Chirico
Η ταυτότητα του χρήστη the_knower: Hibana gracilis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nightsilk

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)
Attulus fasciger - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Zygy
Η ταυτότητα του χρήστη the_knower: Attulus fasciger, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erintothewoods

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 03:06 ΜΜ PST

Περιγραφή

Feather legged spider

Uloborus diversus - Photo (c) Cedric Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cedric Lee
Η ταυτότητα του χρήστη the_knower: Uloborus diversus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aprilwhitney

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2023 04:53 ΜΜ PDT
Castianeira thalia - Photo (c) K Schneider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by K Schneider
Η ταυτότητα του χρήστη the_knower: Castianeira thalia, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wrengt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2024 03:45 ΜΜ EST

Περιγραφή

Found in st. Mary's county. I am wondering what kind of oak this is. At first I thought it was a pin oak.

Quercus falcata - Photo (c) Patrick Coin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη the_knower: Quercus falcata, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ptbrnchbob

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 02:46 ΜΜ EST

Τόπος

Odenton, MD, US (Google, OSM)
Chimaphila maculata - Photo (c) Wayne Longbottom, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Longbottom
Η ταυτότητα του χρήστη the_knower: Chimaphila maculata, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebeccafay

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2016 12:08 ΜΜ PDT
Theridiidae - Photo (c) MatiasG, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by MatiasG
Η ταυτότητα του χρήστη the_knower: Οικογένεια Theridiidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanterrillion

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2017 12:08 ΜΜ CST
Diabrotica undecimpunctata - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη the_knower: Diabrotica undecimpunctata, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauradugan

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2019 08:50 ΠΜ CDT
Rabidosa rabida - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Mirko Schoenitz
Η ταυτότητα του χρήστη the_knower: Rabidosa rabida, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamingoldman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2019 05:11 ΜΜ EDT
Agelenopsis - Photo (c) Benjamin J. Dion, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Benjamin J. Dion
Η ταυτότητα του χρήστη the_knower: Γένος Agelenopsis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielmuro

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2020 01:18 ΜΜ UTC
Ageleninae - Photo (c) Frederik Leck Fischer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frederik Leck Fischer
Η ταυτότητα του χρήστη the_knower: Υποοικογένεια Ageleninae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_wills

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 09:32 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Large and high up in web between two conifers. Prey at least 1" long.

Neoscona crucifera - Photo (c) Michael Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη the_knower: Neoscona crucifera, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_kondrat

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Araneus bicentenarius - Photo (c) Joe Girgente, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joe Girgente
Η ταυτότητα του χρήστη the_knower: Araneus bicentenarius, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morghanmccool

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 07:32 ΠΜ CDT
Opiliones - Photo (c) Edgardo Flores, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Edgardo Flores
Η ταυτότητα του χρήστη the_knower: Τάξη Opiliones, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

candicecandice

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 03:06 ΜΜ MDT
Lycosinae - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη the_knower: Υποοικογένεια Lycosinae, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 26956