Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

supertiger

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 11:50 ΠΜ EST
Eurycea cirrigera - Photo (c) Zach Lim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zach Lim
Η ταυτότητα του χρήστη the_griz: Eurycea cirrigera, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

supertiger

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 02:18 ΜΜ EST
Pantherophis alleghaniensis - Photo (c) D.J. McNeil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by D.J. McNeil
Η ταυτότητα του χρήστη the_griz: Σύνθετο Pantherophis alleghaniensis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whatch11

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2018 07:40 ΜΜ EDT
Pseudemys concinna - Photo (c) Kala Murphy King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kala Murphy King
Η ταυτότητα του χρήστη the_griz: Pseudemys concinna, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donna_bennett

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 11:01 ΠΜ EST

Τόπος

Bonaire, GA, US (Google, OSM)
Aesculus pavia - Photo (c) farmacydoc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη the_griz: Aesculus pavia, Ένα μέλος του Αίσκουλος (Γένος Aesculus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

bokros

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 03:42 ΜΜ EST
Trillium - Photo (c) Bette J Kauffman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bette J Kauffman
Η ταυτότητα του χρήστη the_griz: Γένος Trillium, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kennyruelland

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2019 01:41 ΜΜ EDT
Amia ocellicauda - Photo (c) Josh Van Wieren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Josh Van Wieren
Η ταυτότητα του χρήστη the_griz: Amia ocellicauda, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

h0pper

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 04:03 ΜΜ EDT

Τόπος

Groveton, VA, USA (Google, OSM)
Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα - Photo (c) Kala Murphy King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kala Murphy King
Η ταυτότητα του χρήστη the_griz: Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashbcool

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 11:24 ΠΜ UTC
Graptemys pseudogeographica kohnii - Photo (c) texasturtles, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by texasturtles
Η ταυτότητα του χρήστη the_griz: Graptemys pseudogeographica ssp. kohnii, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 08:37 ΠΜ CDT
Graptemys pseudogeographica - Photo (c) texasturtles, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by texasturtles
Η ταυτότητα του χρήστη the_griz: Graptemys pseudogeographica, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrh38654

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 09:54 ΠΜ CDT
Graptemys pseudogeographica pseudogeographica - Photo (c) Esaú Valdenegro-Brito, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Esaú Valdenegro-Brito
Η ταυτότητα του χρήστη the_griz: Graptemys pseudogeographica ssp. pseudogeographica, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srdsmkes

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 12:45 ΜΜ CDT
Apalone spinifera - Photo (c) Steven Wang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steven Wang
Η ταυτότητα του χρήστη the_griz: Apalone spinifera, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terragar

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 09:09 ΠΜ CDT
Sternotherus odoratus - Photo (c) Kevin Metcalf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kevin Metcalf
Η ταυτότητα του χρήστη the_griz: Sternotherus odoratus, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pvn

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 07:49 ΠΜ CDT

Τόπος

Germantown (Google, OSM)
Trachemys scripta elegans - Photo (c) Laurent Lebois ©, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη the_griz: Trachemys scripta ssp. elegans, Ένα μέλος του Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanpudwell

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 03:11 ΜΜ CDT

Τόπος

Memphis, TN, USA (Google, OSM)
Trachemys scripta elegans - Photo (c) Laurent Lebois ©, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη the_griz: Trachemys scripta ssp. elegans, Ένα μέλος του Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amber522

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 08:24 ΠΜ CDT
Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα - Photo (c) Kala Murphy King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kala Murphy King
Η ταυτότητα του χρήστη the_griz: Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ggilker

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 02:18 ΜΜ CDT
Apalone spinifera - Photo (c) Steven Wang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steven Wang
Η ταυτότητα του χρήστη the_griz: Apalone spinifera, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanpudwell

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 01:54 ΜΜ CDT

Τόπος

Memphis, TN, USA (Google, OSM)
Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα - Photo (c) Kala Murphy King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kala Murphy King
Η ταυτότητα του χρήστη the_griz: Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zengel68

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 05:26 ΠΜ CDT
Pseudemys concinna - Photo (c) Kala Murphy King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kala Murphy King
Η ταυτότητα του χρήστη the_griz: Pseudemys concinna, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bethany67

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 08:32 ΠΜ CDT
Trachemys scripta elegans - Photo (c) Laurent Lebois ©, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη the_griz: Trachemys scripta ssp. elegans, Ένα μέλος του Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ranpon90

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 03:22 ΜΜ CDT
Chrysemys dorsalis - Photo (c) Grover J. Brown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Grover J. Brown
Η ταυτότητα του χρήστη the_griz: Chrysemys dorsalis, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

murz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2020 02:30 ΜΜ CET
Pseudemys - Photo (c) Joseph Dsilva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη the_griz: Γένος Pseudemys, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisorlando

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2019 09:59 ΠΜ CEST
Pseudemys - Photo (c) Joseph Dsilva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη the_griz: Γένος Pseudemys, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heyitshelios

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2019 02:50 ΜΜ MST
Pseudemys - Photo (c) Joseph Dsilva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη the_griz: Γένος Pseudemys, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bluerab12

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

England, GB (Google, OSM)
Pseudemys - Photo (c) Joseph Dsilva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη the_griz: Γένος Pseudemys, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ekwhite

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2019 01:24 ΜΜ EST
Pseudemys - Photo (c) Joseph Dsilva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη the_griz: Γένος Pseudemys, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imaniuzzell

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2017 04:51 ΜΜ EST
Pseudemys - Photo (c) Joseph Dsilva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη the_griz: Γένος Pseudemys, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atlnature

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2017 02:06 ΜΜ EST
Pseudemys - Photo (c) Joseph Dsilva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη the_griz: Γένος Pseudemys, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

froggirl24

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2019 02:42 ΜΜ EDT
Pseudemys floridana - Photo (c) bathyporeia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη the_griz: Pseudemys floridana, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2022 12:51 ΜΜ UTC
Αμερικανικός Βουβαλοβάτραχος - Photo (c) bubbacho, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη the_griz: Αμερικανικός Βουβαλοβάτραχος (Lithobates catesbeianus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2022 01:14 ΜΜ UTC
Αμερικανικός Βουβαλοβάτραχος - Photo (c) bubbacho, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη the_griz: Αμερικανικός Βουβαλοβάτραχος (Lithobates catesbeianus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1592