Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)

Παρατηρητής

birdsandgardens

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 05:13 PM CDT

Περιγραφή

What was this teeensy tiny insect? that landed on my arm? It was almost a bluish color IMO

Αρθρόποδα - Photo (c) Siena McKim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Siena McKim
Η ταυτότητα του χρήστη teellbee: Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

scancelmo

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 10:05 PM PDT
Φυτό - Photo (c) United Soybean Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη teellbee: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelle2275

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 09:53 AM PDT
Heteromeles arbutifolia - Photo (c) Mary K. Hanson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Mary K. Hanson
Η ταυτότητα του χρήστη teellbee: Heteromeles arbutifolia, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megkalo

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2022 07:14 PM PDT
Raphanus - Photo (c) Lauren Glevanik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lauren Glevanik
Η ταυτότητα του χρήστη teellbee: Γένος Raphanus, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgnpark

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2022 09:27 AM PDT

Τόπος

Glen Ellen, CA, US (Google, OSM)
Melissa - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Rod
Η ταυτότητα του χρήστη teellbee: Γένος Melissa, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgnpark

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2022 09:40 AM PDT

Τόπος

Glen Ellen, CA, US (Google, OSM)
Targionia - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη teellbee: Γένος Targionia, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgnpark

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2022 09:59 AM PDT

Περιγραφή

Themidaceae? Chimney Rock. pt Reyes

Αγγειόσπερμα - Photo (c) Mané Salinas Rodríguez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mané Salinas Rodríguez
Η ταυτότητα του χρήστη teellbee: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgnpark

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2022 10:04 AM PDT

Περιγραφή

Lasthemia

Lasthenia californica - Photo (c) Jamie Carter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jamie Carter
Η ταυτότητα του χρήστη teellbee: Lasthenia californica, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgnpark

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 02:06 PM PDT
Amorpha - Photo (c) Peter Gorman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη teellbee: Γένος Amorpha, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

sgrajeda211

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 03:37 PM PDT

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)
Ζωή - Photo (c) Natalie McNear, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Natalie McNear
Η ταυτότητα του χρήστη teellbee: Ζωή (Ζωή)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

kgrabau

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 10:12 AM PDT
Φυτό - Photo (c) United Soybean Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη teellbee: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπειραία (Γένος Spiraea)

Παρατηρητής

aberus

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 06:40 AM PDT
Σπειραία - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη teellbee: Σπειραία (Γένος Spiraea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρυοειδή (Οικογένεια Juglandaceae)

Παρατηρητής

srcal

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 07:17 PM PDT
Καρυοειδή - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη teellbee: Καρυοειδή (Οικογένεια Juglandaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabella_segarra

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2022 10:23 AM PDT
Polypogon - Photo (c) ellen hildebrandt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ellen hildebrandt
Η ταυτότητα του χρήστη teellbee: Γένος Polypogon, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

robinhazard

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 12:27 PM PST
Αγγειόσπερμα - Photo (c) Mané Salinas Rodríguez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mané Salinas Rodríguez
Η ταυτότητα του χρήστη teellbee: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alojosephine

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 05:20 PM PDT
Datisca - Photo (c) dloarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Don Loarie
Η ταυτότητα του χρήστη teellbee: Γένος Datisca, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεάνωθος (Γένος Ceanothus)

Παρατηρητής

alojosephine

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 04:34 PM PDT
Κεάνωθος - Photo (c) César García Valderrama, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by César García Valderrama
Η ταυτότητα του χρήστη teellbee: Κεάνωθος (Γένος Ceanothus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

violaceous_euphonia

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 12:52 PM PDT
Φυτό - Photo (c) United Soybean Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη teellbee: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

bearoo1234

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2017 05:21 PM PDT
Ανθρώπου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη teellbee: Ανθρώπου (Homo sapiens)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

makenawolfrom

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022
Mopaliidae - Photo (c) Ed Bierman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη teellbee: Οικογένεια Mopaliidae, Ένα μέλος του Πολυπλακοφόρα (Ομοταξία Polyplacophora)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

outlaww0lf

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2020 02:44 PM PDT
Φυτό - Photo (c) United Soybean Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη teellbee: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά (Γένος Quercus)

Παρατηρητής

south_bay_native

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 03:49 PM PDT
Βελανιδιά - Photo (c) Sherpas 428, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη teellbee: Βελανιδιά (Γένος Quercus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πευκόψιδα (Ομοταξία Pinopsida)

Παρατηρητής

vanessa1265

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 08:00 PM PDT
Πευκόψιδα - Photo (c) Steven Severinghaus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη teellbee: Πευκόψιδα (Ομοταξία Pinopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πευκόψιδα (Ομοταξία Pinopsida)

Παρατηρητής

vanessa1265

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 08:00 PM PDT
Πεύκο - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη teellbee: Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)

Παρατηρητής

hoperome

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 11:00 AM PDT
Αστεροειδή - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto R. Calderón
Η ταυτότητα του χρήστη teellbee: Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anaxanamun

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 03:23 PM PDT
Melaleuca - Photo (c) Klaus Bohn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Klaus Bohn
Η ταυτότητα του χρήστη teellbee: Γένος Melaleuca, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dennis638

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2020 05:51 PM PDT

Περιγραφή

Flower

Mirabilis - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη teellbee: Γένος Mirabilis, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevenlagatta

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 12:10 PM PDT
Cerastium - Photo (c) Wolfgang Jauch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wolfgang Jauch
Η ταυτότητα του χρήστη teellbee: Γένος Cerastium, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

dkdenny

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2022 04:08 PM PST
Φυτό - Photo (c) United Soybean Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη teellbee: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caliemtgrl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2020 05:24 PM PST
Cylindropuntia - Photo (c) omcelroy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη teellbee: Γένος Cylindropuntia, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 1477