Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Παρατηρητής

lida_onishchenko

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2015 05:41 ΜΜ MSK
Ψαρόνι - Photo (c) Fran Wiesner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Fran Wiesner
Η ταυτότητα του χρήστη tanya_komi: Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κόρακας (Corvus corax)

Παρατηρητής

yan_adamson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2024 01:56 ΜΜ MSK
Κοινός Κόρακας - Photo (c) arbyreed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tanya_komi: Κοινός Κόρακας (Corvus corax)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης (Coccothraustes coccothraustes)

Παρατηρητής

lida_onishchenko

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2024 01:13 ΜΜ MSK
Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης - Photo (c) Vladimir Ovchinnikov, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vladimir Ovchinnikov
Η ταυτότητα του χρήστη tanya_komi: Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης (Coccothraustes coccothraustes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπουργιτόγλαυκα (Glaucidium passerinum)

Παρατηρητής

tomegatherion

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Nizhegorod, RU (Google, OSM)
Σπουργιτόγλαυκα - Photo (c) Vladimir Ovchinnikov, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vladimir Ovchinnikov
Η ταυτότητα του χρήστη tanya_komi: Σπουργιτόγλαυκα (Glaucidium passerinum)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διπλοσάινο (Accipiter gentilis)

Παρατηρητής

lida_onishchenko

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2013 11:24 ΠΜ MSK
Διπλοσάινο - Photo (c) Luigi Andena, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luigi Andena
Η ταυτότητα του χρήστη tanya_komi: Διπλοσάινο (Accipiter gentilis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διπλοσάινο (Accipiter gentilis)

Παρατηρητής

lida_onishchenko

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2013 10:28 ΠΜ MSK
Διπλοσάινο - Photo (c) Luigi Andena, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luigi Andena
Η ταυτότητα του χρήστη tanya_komi: Διπλοσάινο (Accipiter gentilis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yan_adamson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2023 12:39 ΜΜ MSK
Χουχουριστής Των Ουραλίων - Photo (c) Алексей Эбель, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Алексей Эбель
Η ταυτότητα του χρήστη tanya_komi: Χουχουριστής Των Ουραλίων (Strix uralensis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οχθοχελίδονο (Riparia riparia)

Παρατηρητής

lida_onishchenko

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2013 08:16 ΠΜ MSK
Οχθοχελίδονο - Photo (c) rupperrt78, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tanya_komi: Οχθοχελίδονο (Riparia riparia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλτόμπουφος (Asio flammeus)

Παρατηρητής

lida_onishchenko

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2013 07:06 ΠΜ MSK
Βαλτόμπουφος - Photo (c) Suzanne Labbé, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Suzanne Labbé
Η ταυτότητα του χρήστη tanya_komi: Βαλτόμπουφος (Asio flammeus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μελανόγλαρος (Larus fuscus)

Παρατηρητής

lida_onishchenko

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2007 12:08 ΜΜ MSD
Μελανόγλαρος - Photo (c) Andrew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tanya_komi: Μελανόγλαρος (Larus fuscus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανογέρακο (Falco columbarius)

Παρατηρητής

lida_onishchenko

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2007 01:10 ΜΜ MSD
Νανογέρακο - Photo (c) Paul G. Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Paul G. Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη tanya_komi: Νανογέρακο (Falco columbarius)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκό Βροχοπούλι (Pluvialis apricaria)

Παρατηρητής

lida_onishchenko

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2007 07:33 ΜΜ MSD
Ευρωπαϊκό Βροχοπούλι - Photo (c) Максим Афанасьев, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Максим Афанасьев
Η ταυτότητα του χρήστη tanya_komi: Ευρωπαϊκό Βροχοπούλι (Pluvialis apricaria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Σκίουρος (Sciurus vulgaris)

Παρατηρητής

lida_onishchenko

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2023 02:33 ΜΜ MSK

Περιγραφή

чёрная белка

Sciurus vulgaris altaicus - Photo (c) Настя Климова, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Настя Климова
Η ταυτότητα του χρήστη tanya_komi: Sciurus vulgaris ssp. altaicus, Ένα μέλος του Κοινός Σκίουρος (Sciurus vulgaris)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αιγίθαλος (Aegithalos caudatus)

Παρατηρητής

lida_onishchenko

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2023 02:49 ΜΜ MSK
Αιγίθαλος - Photo (c) caroline legg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tanya_komi: Αιγίθαλος (Aegithalos caudatus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονοτσίχλονο (Plectrophenax nivalis)

Παρατηρητής

lida_onishchenko

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2023 04:22 ΜΜ MSK
Χιονοτσίχλονο - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη tanya_komi: Χιονοτσίχλονο (Plectrophenax nivalis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονοτσίχλονο (Plectrophenax nivalis)

Παρατηρητής

lida_onishchenko

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2023 12:22 ΜΜ MSK
Χιονοτσίχλονο - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη tanya_komi: Χιονοτσίχλονο (Plectrophenax nivalis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοπαπαδίτσα (Poecile montanus)

Παρατηρητής

lida_onishchenko

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2023 02:13 ΜΜ MSK
Βουνοπαπαδίτσα - Photo (c) Andrew Bazdyrev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Andrew Bazdyrev
Η ταυτότητα του χρήστη tanya_komi: Βουνοπαπαδίτσα (Poecile montanus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόμπουφος (Asio otus)

Παρατηρητής

lida_onishchenko

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2023 01:33 ΜΜ MSK
Νανόμπουφος - Photo (c) caroline legg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tanya_komi: Νανόμπουφος (Asio otus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Σταυρομύτης (Loxia curvirostra)

Παρατηρητής

lida_onishchenko

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2023 03:12 ΜΜ MSK
Κοινός Σταυρομύτης - Photo (c) Sergey Pisarevskiy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tanya_komi: Κοινός Σταυρομύτης (Loxia curvirostra)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)

Παρατηρητής

lida_onishchenko

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 01:08 ΜΜ MSK
Κοινή Φαλαρίδα - Photo (c) Wei Li Jiang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wei Li Jiang
Η ταυτότητα του χρήστη tanya_komi: Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροκέφαλη Πάπια (Aythya fuligula)

Παρατηρητής

lida_onishchenko

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 01:07 ΜΜ MSK
Μαυροκέφαλη Πάπια - Photo (c) Frans Vandewalle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tanya_komi: Μαυροκέφαλη Πάπια (Aythya fuligula)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόμπουφος (Asio otus)

Παρατηρητής

lida_onishchenko

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 12:17 ΜΜ MSK
Νανόμπουφος - Photo (c) caroline legg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tanya_komi: Νανόμπουφος (Asio otus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διπλοσάινο (Accipiter gentilis)

Παρατηρητής

lida_onishchenko

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 01:32 ΜΜ MSK
Διπλοσάινο - Photo (c) Luigi Andena, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luigi Andena
Η ταυτότητα του χρήστη tanya_komi: Διπλοσάινο (Accipiter gentilis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Σκίουρος (Sciurus vulgaris)

Παρατηρητής

lida_onishchenko

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2023 11:39 ΠΜ MSK
Κοινός Σκίουρος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tanya_komi: Κοινός Σκίουρος (Sciurus vulgaris)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lida_onishchenko

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2023 01:04 ΜΜ MSK
Χουχουριστής Των Ουραλίων - Photo (c) Алексей Эбель, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Алексей Эбель
Η ταυτότητα του χρήστη tanya_komi: Χουχουριστής Των Ουραλίων (Strix uralensis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσοβασιλίσκος (Regulus regulus)

Παρατηρητής

lida_onishchenko

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 10:50 ΠΜ MSK
Χρυσοβασιλίσκος - Photo (c) Cliff Watkinson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tanya_komi: Χρυσοβασιλίσκος (Regulus regulus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Σταυρομύτης (Loxia curvirostra)

Παρατηρητής

lida_onishchenko

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 11:06 ΠΜ MSK
Κοινός Σταυρομύτης - Photo (c) Sergey Pisarevskiy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tanya_komi: Κοινός Σταυρομύτης (Loxia curvirostra)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Σταυρομύτης (Loxia curvirostra)

Παρατηρητής

lida_onishchenko

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 11:23 ΠΜ MSK
Κοινός Σταυρομύτης - Photo (c) Sergey Pisarevskiy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tanya_komi: Κοινός Σταυρομύτης (Loxia curvirostra)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Σταυρομύτης (Loxia curvirostra)

Παρατηρητής

lida_onishchenko

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 12:07 ΜΜ MSK
Κοινός Σταυρομύτης - Photo (c) Sergey Pisarevskiy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tanya_komi: Κοινός Σταυρομύτης (Loxia curvirostra)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lida_onishchenko

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2023 01:58 ΜΜ MSK
Cygnus columbianus bewickii - Photo (c) Maga-chan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tanya_komi: Cygnus columbianus ssp. bewickii, Ένα μέλος του Νανόκυκνος (Cygnus columbianus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 477