Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)

Παρατηρητής

naturalist7742

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2019 08:44 AM AWST
Ravenala - Photo (c) francis renaud, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tansh91: Γένος Ravenala, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mirmurmel

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2019 07:31 AM +07

Περιγραφή

Halimun Salak NP

Rhuacophila javanica - Photo (c) Ryan McMinds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tansh91: Rhuacophila javanica, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Οικογένεια Asphodelaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimmyneo_eschsbp

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2020
Miconia crenata - Photo (c) Alex Popovkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by russiannaturalistbrazil
Η ταυτότητα του χρήστη tansh91: Miconia crenata, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimhockdf

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2019 04:47 PM +08
Miconia crenata - Photo (c) Alex Popovkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by russiannaturalistbrazil
Η ταυτότητα του χρήστη tansh91: Miconia crenata, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chewvikee

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2019 03:16 AM AWST
Miconia crenata - Photo (c) Alex Popovkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by russiannaturalistbrazil
Η ταυτότητα του χρήστη tansh91: Miconia crenata, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

vhisshal

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 07:03 AM AWST
Miconia crenata - Photo (c) Alex Popovkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by russiannaturalistbrazil
Η ταυτότητα του χρήστη tansh91: Miconia crenata, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atikahramli

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2019 04:07 AM AWST
Miconia crenata - Photo (c) Alex Popovkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by russiannaturalistbrazil
Η ταυτότητα του χρήστη tansh91: Miconia crenata, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

nurulzaty

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2019 04:55 AM AWST
Miconia crenata - Photo (c) Alex Popovkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by russiannaturalistbrazil
Η ταυτότητα του χρήστη tansh91: Miconia crenata, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nabu_bc

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2019 01:56 AM AWST
Miconia crenata - Photo (c) Alex Popovkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by russiannaturalistbrazil
Η ταυτότητα του χρήστη tansh91: Miconia crenata, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

ongeezhen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2019 05:29 AM AWST
Miconia crenata - Photo (c) Alex Popovkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by russiannaturalistbrazil
Η ταυτότητα του χρήστη tansh91: Miconia crenata, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loarie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2017 02:31 AM AWST
Miconia crenata - Photo (c) Alex Popovkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by russiannaturalistbrazil
Η ταυτότητα του χρήστη tansh91: Miconia crenata, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnybirder

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2011
Miconia crenata - Photo (c) Alex Popovkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by russiannaturalistbrazil
Η ταυτότητα του χρήστη tansh91: Miconia crenata, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bijoy

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2016 02:23 PM IST
Miconia crenata - Photo (c) Alex Popovkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by russiannaturalistbrazil
Η ταυτότητα του χρήστη tansh91: Miconia crenata, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ah_heng

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 07:51 AM +08

Τόπος

HUTAN BANDAR MBIP (Google, OSM)
Syzygium - Photo (c) Pat Enright, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tansh91: Γένος Syzygium, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

jamesong

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 12:48 PM +08
Μυρτώδη - Photo (c) Eli Sooker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tansh91: Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

jamesong

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 12:48 PM +08
Κυαμώδη - Photo (c) Kevin Thiele, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tansh91: Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

ku_yan_ting148647

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2021 10:50 AM AWST

Τόπος

Taman Sepakat (Google, OSM)
Αποκυνοειδή - Photo (c) Cerlin Ng, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tansh91: Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a1virginia

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2019 10:10 AM HST
Coleus monostachyus - Photo (c) mrtang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tansh91: Coleus monostachyus, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ongzi

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2019 02:38 PM +08
Coleus monostachyus - Photo (c) mrtang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tansh91: Coleus monostachyus, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

ongzi

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2019 02:39 PM +08
Coleus monostachyus - Photo (c) mrtang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tansh91: Coleus monostachyus, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vting

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 04:27 AM AWST
Coleus monostachyus - Photo (c) mrtang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tansh91: Coleus monostachyus, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vting

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 04:27 AM AWST
Coleus monostachyus - Photo (c) mrtang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tansh91: Coleus monostachyus, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miamedulla

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2017

Τόπος

Selangor, MY (Google, OSM)

Περιγραφή

subadult

Nisitrus malaya - Photo (c) ingomoench, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tansh91: Nisitrus malaya, Ένα μέλος του Ενεοπτερίνες (Υποοικογένεια Eneopterinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

vanyaaa

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2018 06:46 AM AWST
Σεφλέρα Νάνα - Photo (c) Juliana Montoya, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tansh91: Σεφλέρα Νάνα (Heptapleurum arboricola)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

ataz98

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2019

Περιγραφή

Class: Angiosperms
Sub-class: Eudicots
Superorder: Rosids
Order: Malpighiales
Family: Phyllanthaceae
Genus: Sauropus
Species: S. androgynous

Coleus amboinicus - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tansh91: Coleus amboinicus, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Συκή (Γένος Ficus)

Παρατηρητής

brindley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2020 07:54 AM +0630
Συκή - Photo (c) JLPC, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tansh91: Συκή (Γένος Ficus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brindley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 06:16 AM +0630

Τόπος

Yangon, Yangon, MM (Google, OSM)
Elaeis guineensis - Photo (c) Sylvain Piry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tansh91: Elaeis guineensis, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizamin

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2019 09:46 AM AWST
Trichosanthes scabra - Photo (c) Wich'yanan Limparungpatthanakij, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tansh91: Trichosanthes scabra, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizamin

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2019 09:45 AM AWST
Trichosanthes scabra - Photo (c) Wich'yanan Limparungpatthanakij, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tansh91: Trichosanthes scabra, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizamin

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2019 09:44 AM AWST
Trichosanthes scabra - Photo (c) Wich'yanan Limparungpatthanakij, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tansh91: Trichosanthes scabra, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 3657