Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φίκος Μπέντζαμιν (Ficus benjamina)

Παρατηρητής

liliana_carvajal

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 08:37 ΜΜ CDT

Τόπος

Zona Romántica (Google, OSM)
Φίκος Μπέντζαμιν - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη tammys_trees: Φίκος Μπέντζαμιν (Ficus benjamina)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φίκος Μπέντζαμιν (Ficus benjamina)

Παρατηρητής

hector_pimienta

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 07:17 ΠΜ CDT
Φίκος Μπέντζαμιν - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη tammys_trees: Φίκος Μπέντζαμιν (Ficus benjamina)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexander_gtz

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 04:28 ΜΜ CDT
Heptapleurum actinophyllum - Photo (c) Stephen Thorpe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephen Thorpe
Η ταυτότητα του χρήστη tammys_trees: Heptapleurum actinophyllum, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

betybernal

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 05:32 ΜΜ CDT

Τόπος

Los Ramblases (Google, OSM)
Polyscias - Photo (c) Leslie Flint, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leslie Flint
Η ταυτότητα του χρήστη tammys_trees: Γένος Polyscias, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ινδικό Φούλι (Plumeria rubra)

Παρατηρητής

betybernal

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 04:44 ΜΜ CDT

Τόπος

Los Ramblases (Google, OSM)
Ινδικό Φούλι - Photo (c) Cabanillas Lopez Jesus Miguel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Cabanillas Lopez Jesus Miguel
Η ταυτότητα του χρήστη tammys_trees: Ινδικό Φούλι (Plumeria rubra)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

betybernal

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 04:39 ΜΜ CDT

Τόπος

Los Ramblases (Google, OSM)
Averrhoa carambola - Photo (c) Ashley Aburto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ashley Aburto
Η ταυτότητα του χρήστη tammys_trees: Averrhoa carambola, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πικροδάφνη (Nerium oleander)

Παρατηρητής

luigi_d

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 10:22 ΜΜ CDT
Πικροδάφνη - Photo (c) reddad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by reddad
Η ταυτότητα του χρήστη tammys_trees: Πικροδάφνη (Nerium oleander)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amairany-ang

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 05:32 ΜΜ CDT

Τόπος

Los Ramblases (Google, OSM)
Polyscias - Photo (c) Leslie Flint, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leslie Flint
Η ταυτότητα του χρήστη tammys_trees: Γένος Polyscias, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janethbapaez

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 04:20 ΜΜ CDT
Byrsonima crassifolia - Photo (c) Alfredo Dorantes Euan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alfredo Dorantes Euan
Η ταυτότητα του χρήστη tammys_trees: Byrsonima crassifolia, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janethbapaez

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 04:25 ΜΜ CDT
Mangifera indica - Photo (c) Milton Galvis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Milton Galvis
Η ταυτότητα του χρήστη tammys_trees: Mangifera indica, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janethbapaez

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 04:33 ΜΜ CDT
Mangifera indica - Photo (c) Milton Galvis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Milton Galvis
Η ταυτότητα του χρήστη tammys_trees: Mangifera indica, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ινδικό Φούλι (Plumeria rubra)

Παρατηρητής

amairany-ang

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 02:43 ΜΜ CDT

Τόπος

San Vicente (Google, OSM)
Ινδικό Φούλι - Photo (c) Cabanillas Lopez Jesus Miguel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Cabanillas Lopez Jesus Miguel
Η ταυτότητα του χρήστη tammys_trees: Ινδικό Φούλι (Plumeria rubra)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amairany-ang

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 06:24 ΜΜ CDT

Τόπος

Los Ramblases (Google, OSM)
Anoda cristata - Photo (c) Ricardo Arredondo T., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricardo Arredondo T.
Η ταυτότητα του χρήστη tammys_trees: Anoda cristata, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amairany-ang

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 04:36 ΜΜ CDT

Τόπος

Los Ramblases (Google, OSM)
Eugenia uniflora - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη tammys_trees: Eugenia uniflora, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amairany-ang

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 04:36 ΜΜ CDT

Τόπος

Los Ramblases (Google, OSM)
Ροδιά - Photo (c) Angelo Amboldi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tammys_trees: Ροδιά (Punica granatum)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amairany-ang

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 02:06 ΜΜ CDT
Astronium graveolens - Photo (c) Reinaldo Aguilar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tammys_trees: Astronium graveolens, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amairany-ang

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 06:11 ΜΜ CDT

Τόπος

Los Ramblases (Google, OSM)
Cecropia obtusifolia - Photo (c) Reinaldo Aguilar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tammys_trees: Cecropia obtusifolia, Ένα μέλος του Κνιδοειδή (Οικογένεια Urticaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hector_pimienta

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 10:35 ΠΜ CDT
Pyrostegia venusta - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη tammys_trees: Pyrostegia venusta, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φίκος Μπέντζαμιν (Ficus benjamina)

Παρατηρητής

janethbapaez

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 04:21 ΜΜ CDT
Φίκος Μπέντζαμιν - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη tammys_trees: Φίκος Μπέντζαμιν (Ficus benjamina)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janethbapaez

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 04:21 ΜΜ CDT
Terminalia catappa - Photo (c) Russell Cumming, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Russell Cumming
Η ταυτότητα του χρήστη tammys_trees: Terminalia catappa, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janethbapaez

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 04:22 ΜΜ CDT
Terminalia catappa - Photo (c) Russell Cumming, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Russell Cumming
Η ταυτότητα του χρήστη tammys_trees: Terminalia catappa, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janethbapaez

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 04:22 ΜΜ CDT
Tabebuia rosea - Photo (c) Jan Meerman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jan Meerman
Η ταυτότητα του χρήστη tammys_trees: Tabebuia rosea, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janethbapaez

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 04:23 ΜΜ CDT
Mangifera indica - Photo (c) Milton Galvis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Milton Galvis
Η ταυτότητα του χρήστη tammys_trees: Mangifera indica, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janethbapaez

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 04:24 ΜΜ CDT
Enterolobium cyclocarpum - Photo (c) Patricia Romero Salas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Patricia Romero Salas
Η ταυτότητα του χρήστη tammys_trees: Enterolobium cyclocarpum, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janethbapaez

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 04:24 ΜΜ CDT
Roystonea regia - Photo (c) Bruce Holst, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bruce Holst
Η ταυτότητα του χρήστη tammys_trees: Roystonea regia, Ένα μέλος του Αρεκοειδή (Οικογένεια Arecaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janethbapaez

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 04:24 ΜΜ CDT
Tabebuia rosea - Photo (c) Jan Meerman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jan Meerman
Η ταυτότητα του χρήστη tammys_trees: Tabebuia rosea, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janethbapaez

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 04:25 ΜΜ CDT
Vachellia hindsii - Photo (c) adel-fridus, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by adel-fridus
Η ταυτότητα του χρήστη tammys_trees: Vachellia hindsii, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janethbapaez

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 04:26 ΜΜ CDT
Vachellia hindsii - Photo (c) adel-fridus, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by adel-fridus
Η ταυτότητα του χρήστη tammys_trees: Vachellia hindsii, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκοφοίνικας (Cocos nucifera)

Παρατηρητής

janethbapaez

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 04:26 ΜΜ CDT
Κοκοφοίνικας - Photo (c) Kimberlie Sasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Kimberlie Sasan
Η ταυτότητα του χρήστη tammys_trees: Κοκοφοίνικας (Cocos nucifera)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janethbapaez

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 04:26 ΜΜ CDT
Enterolobium cyclocarpum - Photo (c) Patricia Romero Salas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Patricia Romero Salas
Η ταυτότητα του χρήστη tammys_trees: Enterolobium cyclocarpum, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 302