Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgallegos81

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 09:59 ΠΜ EDT
Monotropa uniflora - Photo (c) Charlotte Bill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Charlotte Bill
Η ταυτότητα του χρήστη tammie37: Monotropa uniflora, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fxnd

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 12:38 ΜΜ EDT

Τόπος

Central VA (Google, OSM)

Περιγραφή

Let the computer pick and checked the images. Looks right or close

Paulownia - Photo (c) Shahrzad Fattahi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shahrzad Fattahi
Η ταυτότητα του χρήστη tammie37: Γένος Paulownia, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fxnd

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 11:14 ΠΜ EDT

Τόπος

Central VA (Google, OSM)
Triodanis - Photo (c) Bette J Kauffman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bette J Kauffman
Η ταυτότητα του χρήστη tammie37: Γένος Triodanis, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myacg

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 06:04 ΜΜ EDT
Ganoderma - Photo (c) Erlon Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Erlon Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη tammie37: Υπογένος Ganoderma, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kzoebel

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 10:19 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Growing on a hardwood log at the edge of a river.

Neolentinus lepideus - Photo (c) Cindi Fitzgerald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cindi Fitzgerald
Η ταυτότητα του χρήστη tammie37: Neolentinus lepideus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cdutrey

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 03:32 ΜΜ EDT
Potentilla indica - Photo (c) Björn S..., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tammie37: Potentilla indica, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtweezy

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2023 02:36 ΜΜ EDT

Περιγραφή

10 feet to the right of "Habitat Restoration in Progress" sign.

Tradescantia virginiana - Photo (c) cricketgreen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by cricketgreen
Η ταυτότητα του χρήστη tammie37: Tradescantia virginiana, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάλιο (Γένος Galium)

Παρατηρητής

maggieella

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2023 03:47 ΜΜ EDT

Περιγραφή

t1, m6

Γάλιο - Photo (c) Václav Dvořák, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Václav Dvořák
Η ταυτότητα του χρήστη tammie37: Γάλιο (Γένος Galium)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάλιο (Γένος Galium)

Παρατηρητής

cecikachurak

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2023 04:30 ΜΜ EDT

Περιγραφή

transect 1, meter 6

Γάλιο - Photo (c) Václav Dvořák, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Václav Dvořák
Η ταυτότητα του χρήστη tammie37: Γάλιο (Γένος Galium)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allisynth

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2023 06:32 ΜΜ EDT
Rhododendron periclymenoides - Photo (c) Ana Ka'ahanui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ana Ka'ahanui
Η ταυτότητα του χρήστη tammie37: Rhododendron periclymenoides, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γλυσίνα (Wisteria sinensis)

Παρατηρητής

sveetie

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2023 02:04 ΜΜ EDT
Γλυσίνα - Photo (c) Tashi Dorji, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tashi Dorji
Η ταυτότητα του χρήστη tammie37: Γλυσίνα (Wisteria sinensis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silaseckhardt

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 03:15 ΜΜ EDT
Erythronium americanum - Photo (c) fm5050, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by fm5050
Η ταυτότητα του χρήστη tammie37: Erythronium americanum, Ένα μέλος του Λειριοειδέες (Υποοικογένεια Lilioideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silaseckhardt

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 03:31 ΜΜ EDT
Impatiens capensis - Photo (c) Michael J. Papay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael J. Papay
Η ταυτότητα του χρήστη tammie37: Impatiens capensis, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολλητσίδα (Galium aparine)

Παρατηρητής

bzimmerman1

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2023 07:01 ΜΜ EDT

Τόπος

North Chesterfield (Google, OSM)
Κολλητσίδα - Photo (c) Magnus Hagdorn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tammie37: Κολλητσίδα (Galium aparine)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λάπαθο (Γένος Rumex)

Παρατηρητής

silaseckhardt

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 03:30 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Rumex?

Λάπαθο - Photo (c) Les, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tammie37: Λάπαθο (Γένος Rumex)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lichenenjoyer

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 06:08 ΜΜ EDT
Viola sororia - Photo (c) Erika Betts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erika Betts
Η ταυτότητα του χρήστη tammie37: Viola sororia, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashlyntehokeee

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2023 02:29 ΜΜ EDT
Erythronium americanum - Photo (c) fm5050, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by fm5050
Η ταυτότητα του χρήστη tammie37: Erythronium americanum, Ένα μέλος του Λειριοειδέες (Υποοικογένεια Lilioideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacob62

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2023 03:22 ΜΜ EDT

Τόπος

Bon Air, VA, USA (Google, OSM)
Viola sororia - Photo (c) Erika Betts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erika Betts
Η ταυτότητα του χρήστη tammie37: Viola sororia, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brucatorva

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2023 10:21 ΠΜ EDT
Viola sororia - Photo (c) Erika Betts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erika Betts
Η ταυτότητα του χρήστη tammie37: Viola sororia, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sassa-fras

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2023 01:26 ΜΜ EDT
Viola sororia - Photo (c) Erika Betts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erika Betts
Η ταυτότητα του χρήστη tammie37: Viola sororia, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silaseckhardt

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2023 03:11 ΜΜ EDT
Cornus florida - Photo (c) Erin and Lance Willett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tammie37: Cornus florida, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silaseckhardt

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2023 03:26 ΜΜ EDT
Stellaria pubera - Photo (c) Flown Kimmerling, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Flown Kimmerling
Η ταυτότητα του χρήστη tammie37: Stellaria pubera, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νεροτσουκνίδα (Lamium purpureum)

Παρατηρητής

susandesantis

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 11:33 ΠΜ EDT
Νεροτσουκνίδα - Photo (c) Bastiaan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tammie37: Νεροτσουκνίδα (Lamium purpureum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ilex opaca

Παρατηρητής

josh9280

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 02:56 ΜΜ EDT
Ilex opaca - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tammie37: Ilex opaca, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silaseckhardt

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 11:58 ΠΜ EDT

Περιγραφή

This is the other form… I didn’t know this one was found on campus.

Ipheion uniflorum - Photo (c) Gabriela Ruellan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tammie37: Ipheion uniflorum, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skjones1

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 03:33 ΜΜ EDT

Τόπος

Glen Allen (Google, OSM)
Viola sororia - Photo (c) Erika Betts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erika Betts
Η ταυτότητα του χρήστη tammie37: Viola sororia, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m0m02

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 06:07 ΜΜ EDT

Τόπος

Richmond (Google, OSM)
Viola sororia - Photo (c) Erika Betts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erika Betts
Η ταυτότητα του χρήστη tammie37: Viola sororia, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graemeyager

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 06:20 ΜΜ EDT
Persicaria virginiana - Photo (c) Fritzflohrreynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tammie37: Persicaria virginiana, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

art_ritter

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 10:51 ΠΜ EDT
Erythronium americanum - Photo (c) fm5050, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by fm5050
Η ταυτότητα του χρήστη tammie37: Erythronium americanum, Ένα μέλος του Λειριοειδέες (Υποοικογένεια Lilioideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilysisevans

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 11:23 ΠΜ EDT

Τόπος

Richmond (Google, OSM)
Viola sororia - Photo (c) Erika Betts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erika Betts
Η ταυτότητα του χρήστη tammie37: Viola sororia, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 70