Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardoberges

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 11:55 ΠΜ EST
Anthurium crassinervium - Photo (c) Apipa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Apipa
Η ταυτότητα του χρήστη tamarindo1: Anthurium crassinervium, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlos2

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 01:32 ΜΜ CST
Pollicipes - Photo (c) Tim Giller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tim Giller
Η ταυτότητα του χρήστη tamarindo1: Γένος Pollicipes, Ένα μέλος του Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscarjimenez

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2023 11:40 ΠΜ MST
Ipomoea pes-caprae - Photo (c) Tony Wood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tony Wood
Η ταυτότητα του χρήστη tamarindo1: Ipomoea pes-caprae, Ένα μέλος του Ιπομέα (Γένος Ipomoea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmguevara

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2020 12:57 ΜΜ CST
Malvaviscus arboreus - Photo (c) charley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by charley
Η ταυτότητα του χρήστη tamarindo1: Malvaviscus arboreus, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guadalupe214

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2023 11:28 ΠΜ CST
Petrea volubilis - Photo (c) Gabrielly Benaducci Tolentino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gabrielly Benaducci Tolentino
Η ταυτότητα του χρήστη tamarindo1: Petrea volubilis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαύρες (Υποτάξη Sauria)

Παρατηρητής

rosario_casas2303

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 09:53 ΠΜ CST
Heloderma - Photo (c) Joachim S. Müller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tamarindo1: Γένος Heloderma, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavelkirillov

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2023 06:24 ΜΜ CST

Τόπος

La Huerta, JAL, MX (Google, OSM)
Cenostigma eriostachys - Photo (c) Adrian Bojorquez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Adrian Bojorquez
Η ταυτότητα του χρήστη tamarindo1: Cenostigma eriostachys, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σανδαλιώδη (Τάξη Santalales)

Παρατηρητής

john3236

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Mexico (Google, OSM)

Περιγραφή

Observed only on rusty metal, observed previously in same location shriveled up and dry.

Σανδαλιώδη - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη tamarindo1: Σανδαλιώδη (Τάξη Santalales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

surukua

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 10:07 ΠΜ UTC
Pitangus sulphuratus - Photo (c) Dario Sanches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tamarindo1: Pitangus sulphuratus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

surukua

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 10:07 ΠΜ UTC
Pitangus sulphuratus - Photo (c) Dario Sanches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tamarindo1: Pitangus sulphuratus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kkaammii1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2020 10:31 ΠΜ +14
Pachira aquatica - Photo (c) Edegar Bernardes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Edegar Bernardes
Η ταυτότητα του χρήστη tamarindo1: Pachira aquatica, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρετσινολαδιά (Ricinus communis)

Παρατηρητής

felixmurillo

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 09:14 ΠΜ UTC

Τόπος

La Huerta, JAL, MX (Google, OSM)
Ρετσινολαδιά - Photo (c) Juanvi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Juanvi
Η ταυτότητα του χρήστη tamarindo1: Ρετσινολαδιά (Ricinus communis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felixmurillo

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 09:14 ΠΜ UTC
Mangifera - Photo (c) Jean-Lou Justine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jean-Lou Justine
Η ταυτότητα του χρήστη tamarindo1: Γένος Mangifera, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felixmurillo

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 07:16 ΜΜ UTC

Τόπος

La Huerta, JAL, MX (Google, OSM)
Libidibia sclerocarpa - Photo (c) Francisco Farriols Sarabia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Francisco Farriols Sarabia
Η ταυτότητα του χρήστη tamarindo1: Libidibia sclerocarpa, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felixmurillo

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 07:15 ΜΜ UTC
Hyperbaena ilicifolia - Photo (c) vicsteinmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tamarindo1: Hyperbaena ilicifolia, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felixmurillo

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 08:36 ΠΜ CST
Ceiba pentandra - Photo (c) Aniruddha Singhamahapatra, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aniruddha Singhamahapatra
Η ταυτότητα του χρήστη tamarindo1: Ceiba pentandra, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felixmurillo

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 07:56 ΜΜ UTC
Cupania dentata - Photo (c) JOSE JAVIER MAY CHAN, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by JOSE JAVIER MAY CHAN
Η ταυτότητα του χρήστη tamarindo1: Cupania dentata, Ένα μέλος του Σαπινδοειδή (Οικογένεια Sapindaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felixmurillo

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 07:31 ΠΜ UTC

Τόπος

La Huerta, JAL, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

Este es el árbol llamado Niño Jesús ¿Correcto?

Forchhammeria pallida - Photo (c) Pablo Carrillo-Reyes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pablo Carrillo-Reyes
Η ταυτότητα του χρήστη tamarindo1: Forchhammeria pallida, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felixmurillo

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 07:55 ΜΜ UTC
Couepia polyandra - Photo (c) Alexis López Hernández, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis López Hernández
Η ταυτότητα του χρήστη tamarindo1: Couepia polyandra, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felixmurillo

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 08:04 ΠΜ CST

Τόπος

La Huerta, JAL, MX (Google, OSM)
Agave tequilana - Photo (c) Stan Shebs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tamarindo1: Agave tequilana, Ένα μέλος του Αγαύη (Γένος Agave)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felixmurillo

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 08:40 ΠΜ CST

Τόπος

La Huerta, JAL, MX (Google, OSM)
Bromelia karatas - Photo (c) Neptalí Ramírez Marcial, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Neptalí Ramírez Marcial
Η ταυτότητα του χρήστη tamarindo1: Bromelia karatas, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felixmurillo

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 08:33 ΠΜ CST
Brosimum alicastrum - Photo (c) Gabriel Benavides, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Gabriel Benavides
Η ταυτότητα του χρήστη tamarindo1: Brosimum alicastrum, Ένα μέλος του Μορεοειδή (Οικογένεια Moraceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felixmurillo

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 08:23 ΜΜ UTC

Τόπος

La Huerta, JAL, MX (Google, OSM)
Ceiba pentandra - Photo (c) Aniruddha Singhamahapatra, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aniruddha Singhamahapatra
Η ταυτότητα του χρήστη tamarindo1: Ceiba pentandra, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felixmurillo

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 08:32 ΠΜ UTC
Astronium graveolens - Photo (c) Reinaldo Aguilar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tamarindo1: Astronium graveolens, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlos2

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 08:42 ΠΜ HST
Hyperbaena ilicifolia - Photo (c) vicsteinmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tamarindo1: Hyperbaena ilicifolia, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

estelajimram

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 10:53 ΠΜ CDT
Αστεροειδή - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tamarindo1: Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 26