Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eitanozer

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2024 09:38 ΜΜ HKT
Cryptophlebia repletana - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roger C. Kendrick
Η ταυτότητα του χρήστη talibzuo: Cryptophlebia repletana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eitanozer

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 10:36 ΜΜ HKT
Idaea costiguttata - Photo (c) Tommy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη talibzuo: Idaea costiguttata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eitanozer

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 10:35 ΜΜ HKT
Hyposidra talaca - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roger C. Kendrick
Η ταυτότητα του χρήστη talibzuo: Hyposidra talaca, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eitanozer

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 07:18 ΜΜ HKT

Τόπος

Ng Tung Chai (Google, OSM)
Heliophorus epicles - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by portioid
Η ταυτότητα του χρήστη talibzuo: Heliophorus epicles, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ida11

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 01:48 ΜΜ HKT

Τόπος

香港尖沙咀 (Google, OSM)
Duttaphrynus melanostictus - Photo (c) Goutham K, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη talibzuo: Duttaphrynus melanostictus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

curtislam

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2024 05:06 ΜΜ HKT
Duttaphrynus melanostictus - Photo (c) Goutham K, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη talibzuo: Duttaphrynus melanostictus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilanozer

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2024 09:23 ΜΜ HKT
Duttaphrynus melanostictus - Photo (c) Goutham K, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη talibzuo: Duttaphrynus melanostictus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilanozer

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2024 08:06 ΜΜ HKT
Duttaphrynus melanostictus - Photo (c) Goutham K, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη talibzuo: Duttaphrynus melanostictus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilanozer

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2024 08:06 ΜΜ HKT
Duttaphrynus melanostictus - Photo (c) Goutham K, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη talibzuo: Duttaphrynus melanostictus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)

Παρατηρητής

greenstarter

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Ιδιωτικό
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη talibzuo: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pauldickson

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 05:00 ΜΜ HKT
Pandercetes - Photo (c) Michael Jacobi, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Jacobi
Η ταυτότητα του χρήστη talibzuo: Γένος Pandercetes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pauldickson

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 05:04 ΜΜ HKT
Pandercetes - Photo (c) Michael Jacobi, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Jacobi
Η ταυτότητα του χρήστη talibzuo: Γένος Pandercetes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pauldickson

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 05:19 ΜΜ HKT
Pandercetes - Photo (c) Michael Jacobi, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Jacobi
Η ταυτότητα του χρήστη talibzuo: Γένος Pandercetes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pauldickson

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 05:29 ΜΜ HKT
Pandercetes - Photo (c) Michael Jacobi, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Jacobi
Η ταυτότητα του χρήστη talibzuo: Γένος Pandercetes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pauldickson

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 06:24 ΜΜ HKT
Pandercetes - Photo (c) Michael Jacobi, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Jacobi
Η ταυτότητα του χρήστη talibzuo: Γένος Pandercetes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pauldickson

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 01:42 ΜΜ HKT
Pandercetes - Photo (c) Michael Jacobi, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Jacobi
Η ταυτότητα του χρήστη talibzuo: Γένος Pandercetes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lepidoptoria

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 08:20 ΜΜ HKT
Saroba pustulifera - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roger C. Kendrick
Η ταυτότητα του χρήστη talibzuo: Saroba pustulifera, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilanozer

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 08:50 ΜΜ HKT
Hieromantis arcuata - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roger C. Kendrick
Η ταυτότητα του χρήστη talibzuo: Hieromantis arcuata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sashahaldane

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2023 11:19 ΜΜ HKT
Gelechioidea - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη talibzuo: Υπεροικογένεια Gelechioidea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilanozer

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 08:04 ΜΜ HKT
Lecithoceridae - Photo (c) Shipher (士緯) Wu (吳), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη talibzuo: Οικογένεια Lecithoceridae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilanozer

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 08:02 ΜΜ HKT
Crambidae - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη talibzuo: Οικογένεια Crambidae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilanozer

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 10:54 ΜΜ HKT
Tamba cautiperas - Photo (c) dhfischer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dhfischer
Η ταυτότητα του χρήστη talibzuo: Tamba cautiperas, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pkyeung

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 10:48 ΠΜ HKT

Τόπος

TuenMun-Leung King (Google, OSM)
Neocalyptis liratana - Photo (c) Young Chan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Young Chan
Η ταυτότητα του χρήστη talibzuo: Neocalyptis liratana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bumblemoo

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2024 04:48 ΜΜ HKT
Pancorius - Photo (c) 大甘, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 大甘
Η ταυτότητα του χρήστη talibzuo: Γένος Pancorius, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vissaxon

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 08:06 ΜΜ HKT
Gekko chinensis - Photo (c) Thomas Brown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Brown
Η ταυτότητα του χρήστη talibzuo: Gekko chinensis, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vissaxon

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 09:41 ΜΜ HKT
Nephila pilipes - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη talibzuo: Nephila pilipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vissaxon

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 07:20 ΜΜ HKT

Τόπος

Ma On Shan (Google, OSM)
Gekko chinensis - Photo (c) Thomas Brown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Brown
Η ταυτότητα του χρήστη talibzuo: Gekko chinensis, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgiaporgia

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 12:58 ΜΜ CST
Bothriechis nigroadspersus - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη talibzuo: Bothriechis nigroadspersus, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrea_mc

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 09:43 ΜΜ CST
Bothriechis nigroadspersus - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη talibzuo: Bothriechis nigroadspersus, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckyk

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2024 12:24 ΜΜ HKT
Sibynophis chinensis - Photo (c) kkchome, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη talibzuo: Sibynophis chinensis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2024
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 458