Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

onotole

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 03:01 ΜΜ +07
Arge enodis - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta_zin: Arge enodis, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina_gorbunova

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 05:20 ΜΜ MSK
Arge enodis - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta_zin: Arge enodis, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sokolkov2002

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 10:31 ΠΜ MSK
Arge fuscipes - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Wallays
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta_zin: Arge fuscipes, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sokolkov2002

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 02:14 ΜΜ MSK
Arge berberidis - Photo (c) Andrey Ponomarev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrey Ponomarev
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta_zin: Arge berberidis, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

macrohunter_ls

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 03:58 ΜΜ MSK
Sterictiphora - Photo (c) Gábor Keresztes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gábor Keresztes
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta_zin: Γένος Sterictiphora, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sokolkov2002

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2023 11:46 ΠΜ MSK
Arge fuscipes - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Wallays
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta_zin: Arge fuscipes, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woodmen19

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 08:03 ΠΜ MSK

Ετικέτες

Arge fuscipes - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Wallays
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta_zin: Arge fuscipes, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sokolkov2002

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2018 02:12 ΜΜ MSK
Arge enodis - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta_zin: Arge enodis, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woodmen19

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 02:37 ΜΜ MSK

Ετικέτες

Calameuta filiformis - Photo (c) Татьяна Дензанова, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Татьяна Дензанова
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta_zin: Calameuta filiformis, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khatuna1

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2019 08:32 ΠΜ +04
Arge ochropus - Photo (c) Ingeborg van Leeuwen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta_zin: Arge ochropus, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcelpolling

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 02:08 ΜΜ +04
Arge simulatrix - Photo (c) Gábor Keresztes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gábor Keresztes
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta_zin: Arge simulatrix, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gen_ok

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 08:43 ΠΜ MSK
Arge enodis - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta_zin: Arge enodis, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khalilaldamov

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2023 01:28 ΜΜ MSK
Arge pleuritica - Photo (c) Алексей Чуварков, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Алексей Чуварков
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta_zin: Arge pleuritica, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

creek_chen

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2018 04:06 ΜΜ AWST
Arge - Photo (c) Didier-35, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta_zin: Γένος Arge, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivan_golubkov

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 03:12 ΜΜ +06

Τόπος

Шахан (Google, OSM)
Arge ochropus - Photo (c) Ingeborg van Leeuwen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta_zin: Arge ochropus, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tivanik

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 04:16 ΜΜ MSK
Arge fuscipes - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Wallays
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta_zin: Arge fuscipes, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reflectitur_photons

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 05:31 ΜΜ MSK
Arge - Photo (c) Didier-35, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta_zin: Γένος Arge, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ichman

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2014 08:05 ΜΜ MSK
Arge ustulata - Photo (c) Dmitry Gavryushin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dmitry Gavryushin
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta_zin: Arge ustulata, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ichman

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2014 03:26 ΜΜ MSK
Arge ustulata - Photo (c) Dmitry Gavryushin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dmitry Gavryushin
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta_zin: Arge ustulata, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vadimrybakov69

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 01:08 ΜΜ MSK
Arge ustulata - Photo (c) Dmitry Gavryushin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dmitry Gavryushin
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta_zin: Arge ustulata, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vadimrybakov69

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2019 11:41 ΠΜ UTC
Arge - Photo (c) Didier-35, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta_zin: Γένος Arge, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svetlanakutueva

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2010 05:38 ΜΜ -11
Arge ochropus - Photo (c) Ingeborg van Leeuwen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta_zin: Arge ochropus, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexey_yabs

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2023 09:32 ΠΜ +05
Arge ustulata - Photo (c) Andrey Ponomarev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrey Ponomarev
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta_zin: Σύνθετο Arge ustulata, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolai_nakonechnyi

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2020 02:15 ΜΜ +05
Arge ustulata - Photo (c) Dmitry Gavryushin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dmitry Gavryushin
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta_zin: Arge ustulata, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tls-60

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2020 12:46 ΜΜ +05
Arge - Photo (c) Didier-35, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta_zin: Γένος Arge, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

symphyta

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2016
Arge longicornis - Photo (c) Andreas Taeger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andreas Taeger
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta_zin: Arge longicornis, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

symphyta

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2016
Arge longicornis - Photo (c) Andreas Taeger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andreas Taeger
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta_zin: Arge longicornis, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleksey23

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 01:43 ΠΜ MSK
Serica brunnea - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta_zin: Serica brunnea, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nakarb

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 11:50 ΠΜ MSK
Arge dimidiata - Photo (c) Andrey Ponomarev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrey Ponomarev
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta_zin: Arge dimidiata, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krylenkosl

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2023 11:22 ΠΜ MSK
Calameuta filiformis - Photo (c) Татьяна Дензанова, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Татьяна Дензанова
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta_zin: Calameuta filiformis, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2024
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 47