Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morgane_m

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Ιδιωτικό
Menemerus semilimbatus - Photo (c) Benjamin Fabian, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Benjamin Fabian
Η ταυτότητα του χρήστη sussyi: Menemerus semilimbatus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morgane_m

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Ιδιωτικό
Menemerus semilimbatus - Photo (c) Benjamin Fabian, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Benjamin Fabian
Η ταυτότητα του χρήστη sussyi: Menemerus semilimbatus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morgane_m

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Ιδιωτικό
Heliophanus tribulosus - Photo (c) Benjamin Fabian, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Benjamin Fabian
Η ταυτότητα του χρήστη sussyi: Heliophanus tribulosus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morgane_m

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024
Zygiella x-notata - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη sussyi: Zygiella x-notata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morgane_m

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Ιδιωτικό
Zygiella x-notata - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη sussyi: Zygiella x-notata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morgane_m

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Ιδιωτικό
Mangora acalypha - Photo (c) Mattia Falaschi, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mattia Falaschi
Η ταυτότητα του χρήστη sussyi: Mangora acalypha, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morgane_m

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Ιδιωτικό
Icius - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sussyi: Γένος Icius, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lou-baptiste_reboul

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2024 10:11 ΠΜ CEST
Alopecosa albofasciata - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη sussyi: Alopecosa albofasciata, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Καβούρι (Thomisus onustus)

Παρατηρητής

ananas-lm

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2024 03:46 ΜΜ CET
Αράχνη Καβούρι - Photo (c) Panagiotis Dalagiorgos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Panagiotis Dalagiorgos
Η ταυτότητα του χρήστη sussyi: Αράχνη Καβούρι (Thomisus onustus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Ναπολέων (Synema globosum)

Παρατηρητής

ananas-lm

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2024 03:46 ΜΜ CEST
Αράχνη Ναπολέων - Photo (c) Gilberto Sánchez Jardón, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sussyi: Αράχνη Ναπολέων (Synema globosum)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Ναπολέων (Synema globosum)

Παρατηρητής

eliotthuguet

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2024 09:23 ΠΜ CEST
Αράχνη Ναπολέων - Photo (c) Gilberto Sánchez Jardón, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sussyi: Αράχνη Ναπολέων (Synema globosum)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

axelle_guiheneuf

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 01:58 ΜΜ CEST
Pisaura mirabilis - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sussyi: Pisaura mirabilis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglasdf

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2024 12:08 ΜΜ CEST
Mangora acalypha - Photo (c) Mattia Falaschi, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mattia Falaschi
Η ταυτότητα του χρήστη sussyi: Mangora acalypha, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglasdf

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2024 12:14 ΜΜ CEST
Mangora acalypha - Photo (c) Mattia Falaschi, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mattia Falaschi
Η ταυτότητα του χρήστη sussyi: Mangora acalypha, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliotthuguet

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2024 04:39 ΜΜ CEST

Τόπος

Vergèze, France (Google, OSM)
Pisaura mirabilis - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sussyi: Pisaura mirabilis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliotthuguet

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2024 04:39 ΜΜ CEST

Τόπος

Vergèze, France (Google, OSM)
Pisaura - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sussyi: Γένος Pisaura, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliotthuguet

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2024 05:09 ΜΜ CEST

Τόπος

Vergèze, France (Google, OSM)
Alopecosa albofasciata - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη sussyi: Alopecosa albofasciata, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Αργιόπη (Argiope bruennichi)

Παρατηρητής

danielbizet

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2023 12:38 ΜΜ CEST
Κοινή Αργιόπη - Photo (c) Philip Mark Osso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Philip Mark Osso
Η ταυτότητα του χρήστη sussyi: Κοινή Αργιόπη (Argiope bruennichi)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephankleinfelder

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 03:33 ΠΜ CEST
Scytodes thoracica - Photo (c) markussehnal, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by markussehnal
Η ταυτότητα του χρήστη sussyi: Scytodes thoracica, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 19