Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoniojpizarro

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 10:54 ΜΜ CEST

Τόπος

Cádiz, España (Google, OSM)
Leucania loreyi - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη susanne-kasimir: Leucania loreyi, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iwo2022

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2018 05:38 ΜΜ CEST
Oxythyrea funesta - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη susanne-kasimir: Oxythyrea funesta, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iwo2022

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2018 05:43 ΜΜ CEST
Aricia cramera - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη susanne-kasimir: Aricia cramera, Ένα μέλος του Πολυομμάτινα (Υποφυλή Polyommatina)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανακρίδιο Το Αιγυπτιακό (Anacridium aegyptium)

Παρατηρητής

iwo2022

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2018 05:05 ΜΜ CEST
Ανακρίδιο Το Αιγυπτιακό - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη susanne-kasimir: Ανακρίδιο Το Αιγυπτιακό (Anacridium aegyptium)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iwo2022

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2018 06:01 ΜΜ CEST
Anthocharis euphenoides - Photo (c) Ombrosoparacloucycle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη susanne-kasimir: Anthocharis euphenoides, Ένα μέλος του Ανθόχαρις (Γένος Anthocharis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iwo2022

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2018 06:22 ΜΜ CEST
Zerynthia rumina - Photo (c) winu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by winu
Η ταυτότητα του χρήστη susanne-kasimir: Zerynthia rumina, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπίνος (Fringilla coelebs)

Παρατηρητής

iwo2022

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2018 09:59 ΠΜ CEST
Σπίνος - Photo (c) Joël Horisberger, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joël Horisberger
Η ταυτότητα του χρήστη susanne-kasimir: Σπίνος (Fringilla coelebs)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iwo2022

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2018 11:33 ΠΜ CEST
Trichodes octopunctatus - Photo (c) Pedro Modroño, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pedro Modroño
Η ταυτότητα του χρήστη susanne-kasimir: Trichodes octopunctatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γρύλλος Ο Δίστικτος (Gryllus bimaculatus)

Παρατηρητής

iwo2022

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2018 11:24 ΠΜ CEST
Γρύλλος Ο Δίστικτος - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη susanne-kasimir: Γρύλλος Ο Δίστικτος (Gryllus bimaculatus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παράργη Η Αιγερία (Pararge aegeria)

Παρατηρητής

iwo2022

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2018 11:42 ΠΜ CEST
Παράργη Η Αιγερία - Photo (c) Felipe Hidalgo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felipe Hidalgo
Η ταυτότητα του χρήστη susanne-kasimir: Παράργη Η Αιγερία (Pararge aegeria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iwo2022

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2018 06:08 ΜΜ CEST
Eyprepocnemis plorans - Photo (c) Heath McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Heath McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη susanne-kasimir: Eyprepocnemis plorans, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iwo2022

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2018 08:41 ΠΜ CEST
Acontia lucida - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη susanne-kasimir: Acontia lucida, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_barros_cardona

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 09:20 ΠΜ CET

Τόπος

Cádiz, España (Google, OSM)

Ετικέτες

Cerastis faceta - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη susanne-kasimir: Cerastis faceta, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_barros_cardona

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 09:57 ΠΜ CET

Τόπος

Cádiz, España (Google, OSM)

Ετικέτες

Watsonalla uncinula - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη susanne-kasimir: Watsonalla uncinula, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_barros_cardona

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 09:54 ΠΜ CET

Τόπος

Cádiz, España (Google, OSM)

Ετικέτες

Trigonophora flammea - Photo (c) Raniero Panfili, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Raniero Panfili
Η ταυτότητα του χρήστη susanne-kasimir: Trigonophora flammea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_barros_cardona

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 09:56 ΠΜ CET

Τόπος

Cádiz, España (Google, OSM)

Ετικέτες

Aporophyla nigra - Photo (c) Michał Brzeziński, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michał Brzeziński
Η ταυτότητα του χρήστη susanne-kasimir: Aporophyla nigra, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_barros_cardona

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 09:57 ΠΜ CET

Τόπος

Cádiz, España (Google, OSM)

Ετικέτες

Aporophyla nigra - Photo (c) Michał Brzeziński, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michał Brzeziński
Η ταυτότητα του χρήστη susanne-kasimir: Aporophyla nigra, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεταλούδα Του Γερανιού (Cacyreus marshalli)

Παρατηρητής

major_bombylius

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2023 02:20 ΜΜ CET
Πεταλούδα Του Γερανιού - Photo (c) Pavel Vojtek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pavel Vojtek
Η ταυτότητα του χρήστη susanne-kasimir: Πεταλούδα Του Γερανιού (Cacyreus marshalli)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

major_bombylius

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 02:06 ΜΜ CET
Μεσογειακή Ανεμώνη Ντομάτα - Photo (c) Marc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marc
Η ταυτότητα του χρήστη susanne-kasimir: Μεσογειακή Ανεμώνη Ντομάτα (Actinia mediterranea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nat_rojasestevez

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2022 10:05 ΠΜ CET

Τόπος

Sevilla, España (Google, OSM)
Thaumetopoea herculeana - Photo (c) Lupoli Roland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lupoli Roland
Η ταυτότητα του χρήστη susanne-kasimir: Thaumetopoea herculeana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

godo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2017 02:19 ΜΜ CET

Ετικέτες

Argiope trifasciata - Photo (c) Ferran Pestaña, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη susanne-kasimir: Argiope trifasciata, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bioinigo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 01:18 ΜΜ CET
Cossyphus - Photo (c) katunchik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by katunchik
Η ταυτότητα του χρήστη susanne-kasimir: Γένος Cossyphus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)

Παρατηρητής

carber

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 02:29 ΜΜ CET
Κόκκινος Ναύαρχος - Photo (c) Stuart Tingley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stuart Tingley
Η ταυτότητα του χρήστη susanne-kasimir: Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kabwata

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 11:30 ΜΜ CAT
Μυριάποδα - Photo (c) Jarrod Todd, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jarrod Todd
Η ταυτότητα του χρήστη susanne-kasimir: Μυριάποδα (Υποσυνομοταξία Myriapoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)

Παρατηρητής

lendebeer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 08:22 ΠΜ EAT
Γαστερόποδα - Photo (c) John Slapcinsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη susanne-kasimir: Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρτιοδάκτυλα (Τάξη Artiodactyla)

Παρατηρητής

marlinjr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 08:59 ΠΜ WAT
Αρτιοδάκτυλα - Photo (c) pfaucher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by pfaucher
Η ταυτότητα του χρήστη susanne-kasimir: Αρτιοδάκτυλα (Τάξη Artiodactyla)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καιλίφερα (Υποτάξη Caelifera)

Παρατηρητής

nonhlakanipho

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 10:06 ΠΜ SAST
Καιλίφερα - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη susanne-kasimir: Καιλίφερα (Υποτάξη Caelifera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)

Παρατηρητής

xdarkax

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022

Τόπος

katima mulilo (Google, OSM)
Ανθόφιλα - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη susanne-kasimir: Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)

Παρατηρητής

nellymvuni

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 07:32 ΠΜ SAST
Γεωμετρίδες - Photo (c) Sune Holt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sune Holt
Η ταυτότητα του χρήστη susanne-kasimir: Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

binnybee

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 09:41 ΜΜ CAT

Περιγραφή

Spider

Opiliones - Photo (c) Edgardo Flores, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Edgardo Flores
Η ταυτότητα του χρήστη susanne-kasimir: Τάξη Opiliones, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 6988