Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niguh2nd

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2020 12:31 ΠΜ AWST

Τόπος

臺灣海峽, TW (Google, OSM)

Περιγραφή

蝦虎

Gobioidei - Photo (c) H.T.Cheng, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by H.T.Cheng
Η ταυτότητα του χρήστη sunwenhao90: Υποτάξη Gobioidei, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)

Παρατηρητής

chengshou

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 03:55 ΜΜ CST
Faunis eumeus - Photo (c) alclam2006, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by alclam2006
Η ταυτότητα του χρήστη sunwenhao90: Faunis eumeus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chengshou

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 04:15 ΜΜ CST
Ampittia virgata - Photo (c) Young Chan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Young Chan
Η ταυτότητα του χρήστη sunwenhao90: Ampittia virgata, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chengshou

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 04:14 ΜΜ CST
Daimio tethys - Photo (c) Chuangzao, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chuangzao
Η ταυτότητα του χρήστη sunwenhao90: Daimio tethys, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chengshou

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 04:15 ΜΜ CST
Ampittia virgata - Photo (c) Young Chan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Young Chan
Η ταυτότητα του χρήστη sunwenhao90: Ampittia virgata, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david8817

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 04:39 ΠΜ CST
Lethe verma cintamani - Photo (c) Tong-Li Li, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Tong-Li Li
Η ταυτότητα του χρήστη sunwenhao90: Lethe verma ssp. cintamani, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heheheha11

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 09:57 ΜΜ CST
Timelaea albescens - Photo (c) 兔尾草 | BunnyTailGra22, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 兔尾草 | BunnyTailGra22
Η ταυτότητα του χρήστη sunwenhao90: Timelaea albescens, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biterc

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 11:09 ΠΜ CST
Ideopsis similis - Photo (c) Sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Sunnetchan
Η ταυτότητα του χρήστη sunwenhao90: Ideopsis similis, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αφρικανική Μονάρχης (Danaus chrysippus)

Παρατηρητής

addison162

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 02:01 ΜΜ CST
Αφρικανική Μονάρχης - Photo (c) Pavel Vojtek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pavel Vojtek
Η ταυτότητα του χρήστη sunwenhao90: Αφρικανική Μονάρχης (Danaus chrysippus)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biterc

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 08:16 ΠΜ CST
Euploea - Photo (c) avocat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by avocat
Η ταυτότητα του χρήστη sunwenhao90: Γένος Euploea, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twan3253

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2024 12:48 ΜΜ CST

Τόπος

Taipei, Taiwan (Google, OSM)
Papilio thaiwanus - Photo (c) 尹若宇, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 尹若宇
Η ταυτότητα του χρήστη sunwenhao90: Papilio thaiwanus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twan3253

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2024 12:48 ΜΜ CST

Τόπος

Taipei, Taiwan (Google, OSM)
Euploea mulciber - Photo (c) Jerry Hsu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sunwenhao90: Euploea mulciber, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twan3253

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2024 12:17 ΜΜ CST

Τόπος

Taipei, Taiwan (Google, OSM)
Athyma selenophora - Photo (c) Julien Renoult, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Julien Renoult
Η ταυτότητα του χρήστη sunwenhao90: Athyma selenophora, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twan3253

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2024 12:27 ΜΜ CST

Τόπος

Taipei, Taiwan (Google, OSM)
Hypolimnas misippus - Photo (c) Ian N. White, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ian N. White
Η ταυτότητα του χρήστη sunwenhao90: Hypolimnas misippus, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twan3253

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2024 12:00 ΜΜ CST

Τόπος

Taipei, Taiwan (Google, OSM)
Pieris canidia - Photo (c) Sterling Sheehy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sterling Sheehy
Η ταυτότητα του χρήστη sunwenhao90: Pieris canidia, Ένα μέλος του Πιερίδα (Γένος Pieris)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

turtle_fish

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 08:03 ΜΜ CST
Neope muirheadii - Photo (c) southchinabutterfly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sunwenhao90: Neope muirheadii, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lin-sun-fong

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 02:04 ΜΜ CST
Hasora badra - Photo (c) Artur Tomaszek, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Artur Tomaszek
Η ταυτότητα του χρήστη sunwenhao90: Hasora badra, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twan3253

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2024 12:28 ΜΜ CST

Τόπος

Taipei, Taiwan (Google, OSM)
Hestina assimilis - Photo (c) Sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Sunnetchan
Η ταυτότητα του χρήστη sunwenhao90: Hestina assimilis, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twan3253

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2024 12:45 ΜΜ CST

Τόπος

Taipei, Taiwan (Google, OSM)
Argynnis hyperbius - Photo (c) hermanviviers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by hermanviviers
Η ταυτότητα του χρήστη sunwenhao90: Argynnis hyperbius, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twan3253

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2024 12:46 ΜΜ CST

Τόπος

Taipei, Taiwan (Google, OSM)
Argynnis hyperbius - Photo (c) hermanviviers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by hermanviviers
Η ταυτότητα του χρήστη sunwenhao90: Argynnis hyperbius, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chengshou

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 04:14 ΜΜ CST
Daimio tethys - Photo (c) Chuangzao, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chuangzao
Η ταυτότητα του χρήστη sunwenhao90: Daimio tethys, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david8817

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 05:10 ΠΜ CST
Ypthima multistriata - Photo (c) Shipher (士緯) Wu (吳), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sunwenhao90: Ypthima multistriata, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αφρικανική Μονάρχης (Danaus chrysippus)

Παρατηρητής

lin-zheng-wen

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 08:04 ΜΜ CST
Αφρικανική Μονάρχης - Photo (c) Pavel Vojtek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pavel Vojtek
Η ταυτότητα του χρήστη sunwenhao90: Αφρικανική Μονάρχης (Danaus chrysippus)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackvolker

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2024 10:39 ΠΜ CST
Euploea eunice - Photo (c) 孤雲出岫 Free Cloud, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sunwenhao90: Euploea eunice, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackvolker

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2024 10:39 ΠΜ CST
Euploea - Photo (c) avocat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by avocat
Η ταυτότητα του χρήστη sunwenhao90: Γένος Euploea, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfmsmitty

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2017

Τόπος

Philippines (Google, OSM)

Περιγραφή

Menelaides polytes ledebouria

Papilio alphenor ledebouria - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by jfm smitty
Η ταυτότητα του χρήστη sunwenhao90: Papilio alphenor ssp. ledebouria, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashalathack

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 10:19 ΠΜ IST
Papilio daksha - Photo (c) ninadsr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sunwenhao90: Papilio daksha, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ygurjar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2012 08:54 ΠΜ IST
Papilio daksha - Photo (c) ninadsr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sunwenhao90: Papilio daksha, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

l_irwansyah

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2020 11:36 ΠΜ WIB
Papilio palawanicus - Photo (c) Bruno Durand, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bruno Durand
Η ταυτότητα του χρήστη sunwenhao90: Papilio palawanicus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gecko1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2018 10:02 ΜΜ MST
Papilio palawanicus - Photo (c) Bruno Durand, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bruno Durand
Η ταυτότητα του χρήστη sunwenhao90: Papilio palawanicus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 77949