Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancycox1

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 07:42 AM MDT
Helianthus ciliaris - Photo (c) Aidan Campos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aidan Campos
Η ταυτότητα του χρήστη sunflowerguy: Helianthus ciliaris, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alyob

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 04:05 PM MDT
Helianthus ciliaris - Photo (c) Aidan Campos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aidan Campos
Η ταυτότητα του χρήστη sunflowerguy: Helianthus ciliaris, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellen5

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021

Τόπος

Sanchez Farm (Google, OSM)
Helianthus ciliaris - Photo (c) Aidan Campos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aidan Campos
Η ταυτότητα του χρήστη sunflowerguy: Helianthus ciliaris, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paris31

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021
Helianthus paradoxus - Photo (c) J. N. Stuart, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by James N. Stuart
Η ταυτότητα του χρήστη sunflowerguy: Helianthus paradoxus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iliana31

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021
Helianthus paradoxus - Photo (c) J. N. Stuart, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by James N. Stuart
Η ταυτότητα του χρήστη sunflowerguy: Helianthus paradoxus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loretta56

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 04:19 PM PDT

Περιγραφή

stems with many flower heads with 16 yellow ray flowers and many disc flowers

Helianthus bolanderi - Photo (c) NatureShutterbug, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lynn Watson, Santa Barbara
Η ταυτότητα του χρήστη sunflowerguy: Helianthus bolanderi, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjs041

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 06:20 PM PDT
Fritillaria affinis - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sunflowerguy: Fritillaria affinis, Ένα μέλος του Φριτιλαρία (Γένος Fritillaria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gsinclair

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2020 03:35 PM AEST
Helianthus argophyllus - Photo (c) Michael Price, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Michael Price
Η ταυτότητα του χρήστη sunflowerguy: Helianthus argophyllus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ηλίανθος (Γένος Helianthus)

Παρατηρητής

gsinclair

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2020 03:19 PM AEST

Τόπος

Mulambin, QLD, AU (Google, OSM)
Helianthus annuus - Photo (c) jim_keesling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jim_keesling
Η ταυτότητα του χρήστη sunflowerguy: Helianthus annuus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gsinclair

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2020 11:56 AM AEST

Τόπος

Coral Sea, QLD, AU (Google, OSM)
Helianthus argophyllus - Photo (c) Michael Price, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Michael Price
Η ταυτότητα του χρήστη sunflowerguy: Helianthus argophyllus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gsinclair

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 02:17 PM AEST
Helianthus argophyllus - Photo (c) Michael Price, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Michael Price
Η ταυτότητα του χρήστη sunflowerguy: Helianthus argophyllus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ηλίανθος (Γένος Helianthus)

Παρατηρητής

gsinclair

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 03:20 PM AEST
Helianthus annuus - Photo (c) jim_keesling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jim_keesling
Η ταυτότητα του χρήστη sunflowerguy: Helianthus annuus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigpeter

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2021 10:52 AM SAST
Helianthus argophyllus - Photo (c) Michael Price, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Michael Price
Η ταυτότητα του χρήστη sunflowerguy: Helianthus argophyllus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ηλίανθος (Γένος Helianthus)

Παρατηρητής

chris_wahlberg

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2013

Τόπος

38, Browns Rd (Google, OSM)

Περιγραφή

Helianthus annuus


Ετικέτες

Helianthus argophyllus - Photo (c) Michael Price, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Michael Price
Η ταυτότητα του χρήστη sunflowerguy: Helianthus argophyllus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saul_sandoval

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2022 08:31 AM PDT

Τόπος

Claremont, CA, USA (Google, OSM)
Helianthus annuus - Photo (c) jim_keesling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jim_keesling
Η ταυτότητα του χρήστη sunflowerguy: Helianthus annuus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svergara15

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2022 04:27 PM PST
Helianthus annuus - Photo (c) jim_keesling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jim_keesling
Η ταυτότητα του χρήστη sunflowerguy: Helianthus annuus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roman_burkardt

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2022 01:10 PM CET
Helianthus annuus - Photo (c) jim_keesling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jim_keesling
Η ταυτότητα του χρήστη sunflowerguy: Helianthus annuus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aigner

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022
Fritillaria pluriflora - Photo (c) Eric in SF, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Eric Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη sunflowerguy: Fritillaria pluriflora, Ένα μέλος του Φριτιλαρία (Γένος Fritillaria)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deane-itasca

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Minnesota, US (Google, OSM)

Περιγραφή

These were tiny, about an inch or so in size

Cypripedium parviflorum makasin - Photo (c) rangerkelly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rangerkelly
Η ταυτότητα του χρήστη sunflowerguy: Cypripedium parviflorum var. makasin, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewt6416

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Minnesota, US (Google, OSM)
Cypripedium parviflorum makasin - Photo (c) rangerkelly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rangerkelly
Η ταυτότητα του χρήστη sunflowerguy: Cypripedium parviflorum var. makasin, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewt6416

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2022 04:10 PM CST

Τόπος

Farmington, MN, US (Google, OSM)
Helianthus maximiliani - Photo (c) smwhite, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by smwhite
Η ταυτότητα του χρήστη sunflowerguy: Helianthus maximiliani, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hikesandiegocounty

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2022 07:57 AM PST
Helianthus annuus - Photo (c) jim_keesling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jim_keesling
Η ταυτότητα του χρήστη sunflowerguy: Helianthus annuus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissa_k

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2022 04:04 PM PST
Helianthus annuus - Photo (c) jim_keesling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jim_keesling
Η ταυτότητα του χρήστη sunflowerguy: Helianthus annuus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlthecuttlefish

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2022 05:40 PM UTC

Τόπος

Palo Alto, CA, USA (Google, OSM)
Helianthus annuus - Photo (c) jim_keesling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jim_keesling
Η ταυτότητα του χρήστη sunflowerguy: Helianthus annuus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelbio2406

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2022 04:45 PM UTC
Helianthus annuus - Photo (c) jim_keesling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jim_keesling
Η ταυτότητα του χρήστη sunflowerguy: Helianthus annuus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel3735

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2022 07:13 PM UTC
Helianthus annuus - Photo (c) jim_keesling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jim_keesling
Η ταυτότητα του χρήστη sunflowerguy: Helianthus annuus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tntsanders

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2022 03:04 PM UTC
Helianthus annuus - Photo (c) jim_keesling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jim_keesling
Η ταυτότητα του χρήστη sunflowerguy: Helianthus annuus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ηλίανθος (Γένος Helianthus)

Παρατηρητής

aachkinazi

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2022 10:14 AM PST
Helianthus annuus - Photo (c) jim_keesling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jim_keesling
Η ταυτότητα του χρήστη sunflowerguy: Helianthus annuus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ddubois2

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2022 12:20 PM EST
Helianthus radula - Photo (c) Eleanor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sunflowerguy: Helianthus radula, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mako252

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2022 10:10 AM CST
Helianthus argophyllus - Photo (c) Michael Price, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Michael Price
Η ταυτότητα του χρήστη sunflowerguy: Helianthus argophyllus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1740