Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nyan_in_space

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2020 02:04 ΜΜ +03

Περιγραφή

пожарный водоём

Τύφα - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη sumarao: Τύφα (Γένος Typha)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Αβοκέτα (Recurvirostra avosetta)

Παρατηρητής

dmitrydubikovskiy

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2020 02:25 ΜΜ HST
Ευρωπαϊκή Αβοκέτα - Photo (c) Erik Eckstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Eckstein
Η ταυτότητα του χρήστη sumarao: Ευρωπαϊκή Αβοκέτα (Recurvirostra avosetta)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)

Παρατηρητής

dmitrydubikovskiy

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2020 02:26 ΜΜ HST
Καλαμοκανάς - Photo (c) Paolo Zucca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Paolo Zucca
Η ταυτότητα του χρήστη sumarao: Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

dmitrydubikovskiy

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2020 03:51 ΜΜ HST
Αργυροτσικνιάς - Photo (c) daverowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sumarao: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)

Παρατηρητής

dmitrydubikovskiy

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2020 02:28 ΜΜ HST
Καλαμοκανάς - Photo (c) Paolo Zucca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Paolo Zucca
Η ταυτότητα του χρήστη sumarao: Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 5