Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilapples

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 10:04 ΠΜ PDT
Pentagramma triangularis - Photo (c) Belinda Lo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stewartwechsler: Pentagramma triangularis, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Προυνέλλα Η Κοινή (Prunella vulgaris)

Παρατηρητής

calebcatto

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 11:33 ΠΜ PDT
Προυνέλλα Η Κοινή - Photo (c) fitomorfolog_t, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by fitomorfolog_t
Η ταυτότητα του χρήστη stewartwechsler: Προυνέλλα Η Κοινή (Prunella vulgaris)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sageost

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 10:56 ΠΜ PDT
Βερονίκη - Photo (c) cpfeuillet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by cpfeuillet
Η ταυτότητα του χρήστη stewartwechsler: Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sageost

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 10:56 ΠΜ PDT
Trifolium dubium - Photo (c) Kenraiz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stewartwechsler: Trifolium dubium, Ένα μέλος του Τριφύλλι (Γένος Trifolium)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjbuch1992

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 05:21 ΜΜ PDT
Elgaria coerulea - Photo (c) Zach Lim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zach Lim
Η ταυτότητα του χρήστη stewartwechsler: Elgaria coerulea, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcimull

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 10:57 ΠΜ PDT
Allium acuminatum - Photo (c) Alex Abair, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Abair
Η ταυτότητα του χρήστη stewartwechsler: Allium acuminatum, Ένα μέλος του Άλλιον (Γένος Allium)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilapples

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 09:54 ΠΜ PDT
Lonicera hispidula - Photo (c) Eric Cleveland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Cleveland
Η ταυτότητα του χρήστη stewartwechsler: Lonicera hispidula, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sageost

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 10:57 ΠΜ PDT
Cerastium glomeratum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη stewartwechsler: Cerastium glomeratum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomerler

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 03:24 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Lateral calyx broadened just above base

Lathyrus vestitus ochropetalus - Photo (c) Di, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Di
Η ταυτότητα του χρήστη stewartwechsler: Lathyrus vestitus var. ochropetalus, Ένα μέλος του Λάθυρος (Γένος Lathyrus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomerler

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 04:01 ΜΜ PDT

Περιγραφή

lateral calyx lobe broadened above base? Context is moist, wooded, mixed-canopy NW aspect slope.

Lathyrus vestitus ochropetalus - Photo (c) Di, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Di
Η ταυτότητα του χρήστη stewartwechsler: Lathyrus vestitus var. ochropetalus, Ένα μέλος του Λάθυρος (Γένος Lathyrus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomerler

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 03:28 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Lateral calyx lobes broadened just above base

Lathyrus vestitus ochropetalus - Photo (c) Di, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Di
Η ταυτότητα του χρήστη stewartwechsler: Lathyrus vestitus var. ochropetalus, Ένα μέλος του Λάθυρος (Γένος Lathyrus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calebcatto

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2024 11:35 ΠΜ PDT

Περιγραφή

On horse chestnut

Lobaria pulmonaria - Photo (c) moemeikle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by moemeikle
Η ταυτότητα του χρήστη stewartwechsler: Lobaria pulmonaria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calebcatto

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2024 11:36 ΠΜ PDT
Abies grandis - Photo (c) Tom Okey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Okey
Η ταυτότητα του χρήστη stewartwechsler: Abies grandis, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calebcatto

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2024 11:36 ΠΜ PDT
Crataegus monogyna - Photo (c) Annice Bridgett, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Annice Bridgett
Η ταυτότητα του χρήστη stewartwechsler: Crataegus monogyna, Ένα μέλος του Κράταιγος (Γένος Crataegus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kirsten06

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 03:57 ΜΜ PDT
Lilium columbianum - Photo (c) Scott Cox, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη stewartwechsler: Lilium columbianum, Ένα μέλος του Λειριοειδέες (Υποοικογένεια Lilioideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίρσιο Το Αρουραίο (Cirsium arvense)

Παρατηρητής

calebcatto

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2024 11:36 ΠΜ PDT
Κίρσιο Το Αρουραίο - Photo (c) laurabankey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by laurabankey
Η ταυτότητα του χρήστη stewartwechsler: Κίρσιο Το Αρουραίο (Cirsium arvense)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calebcatto

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2024 11:36 ΠΜ PDT
Rubus bifrons - Photo (c) J Brew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by J Brew
Η ταυτότητα του χρήστη stewartwechsler: Rubus bifrons, Ένα μέλος του Βάτος Η Θαμνώδης (Τμήμα Rubus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calebcatto

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2024 11:38 ΠΜ PDT
Oemleria cerasiformis - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη stewartwechsler: Oemleria cerasiformis, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calebcatto

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2024 11:38 ΠΜ PDT
Rubus parviflorus - Photo (c) Andy Fyon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andy Fyon
Η ταυτότητα του χρήστη stewartwechsler: Rubus parviflorus, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fionagc

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2020 05:18 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Northeastern Fort Worden, near lighthouse.

Lupinus arboreus - Photo (c) Tiffa Theden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tiffa Theden
Η ταυτότητα του χρήστη stewartwechsler: Lupinus arboreus, Ένα μέλος του Σπάρτα (Φυλή Genisteae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calebcatto

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2024 11:36 ΠΜ PDT
Ranunculus repens - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη stewartwechsler: Ranunculus repens, Ένα μέλος του Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calebcatto

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2024 11:37 ΠΜ PDT
Symphoricarpos albus - Photo (c) Steve Kelley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Kelley
Η ταυτότητα του χρήστη stewartwechsler: Symphoricarpos albus, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kirsten06

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 04:24 ΜΜ PDT
Delphinium menziesii - Photo (c) T. Abe Lloyd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by T. Abe Lloyd
Η ταυτότητα του χρήστη stewartwechsler: Delphinium menziesii, Ένα μέλος του Δελφίνιο (Γένος Delphinium)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brantastic

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 03:15 ΜΜ PDT
Tharsalea helloides - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stewartwechsler: Tharsalea helloides, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρκουδοπούρναρο (Ilex aquifolium)

Παρατηρητής

tomerler

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 03:32 ΜΜ PDT
Αρκουδοπούρναρο - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chien Lee
Η ταυτότητα του χρήστη stewartwechsler: Αρκουδοπούρναρο (Ilex aquifolium)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atlas20

Ημερομηνία

Μάιος 2024
Trifolium dubium - Photo (c) Kenraiz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stewartwechsler: Trifolium dubium, Ένα μέλος του Τριφύλλι (Γένος Trifolium)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βάλσαμο (Hypericum perforatum)

Παρατηρητής

atlas20

Ημερομηνία

Μάιος 2024
Βάλσαμο - Photo (c) akolter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stewartwechsler: Βάλσαμο (Hypericum perforatum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cortiodes

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 03:36 ΜΜ PDT

Τόπος

Yelm, WA, US (Google, OSM)
Vaccinium parvifolium - Photo (c) Brian Catto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brian Catto
Η ταυτότητα του χρήστη stewartwechsler: Vaccinium parvifolium, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cortiodes

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 05:25 ΜΜ PDT

Τόπος

Yelm, WA, US (Google, OSM)
Gaultheria shallon - Photo (c) Cable Bay Trail, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stewartwechsler: Gaultheria shallon, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomerler

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 08:23 ΜΜ PDT
Veratrum californicum - Photo (c) Dee Warenycia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη stewartwechsler: Veratrum californicum, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 137622