Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markusgmeiner

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2017 08:37 AM CET
Microstylum - Photo (c) Eric Isley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη steveuk: Γένος Microstylum, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericvandenberghe

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 1980 12:00 AM HST

Τόπος

Mangochi, Malawi (Google, OSM)
Storthyngomerus - Photo (c) magdastlucia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη steveuk: Γένος Storthyngomerus, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericvandenberghe

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 1980 12:00 AM HST

Τόπος

Machinga, Malawi (Google, OSM)
Microstylum - Photo (c) Eric Isley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη steveuk: Γένος Microstylum, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rguinness

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 05:10 AM SAST
Tabanus - Photo (c) Joseph C, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη steveuk: Γένος Tabanus, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markusgmeiner

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2020 08:24 AM SAST
Dejeania - Photo (c) i_c_riddell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη steveuk: Γένος Dejeania, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefaneakame

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2020 10:24 AM SAST
Tachinidae - Photo (c) faluke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη steveuk: Οικογένεια Tachinidae, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefaneakame

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2020 03:08 PM SAST
Hyperechia - Photo (c) Ton Rulkens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη steveuk: Γένος Hyperechia, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefaneakame

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2020 06:06 AM SAST
Tabanus - Photo (c) Joseph C, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη steveuk: Γένος Tabanus, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefaneakame

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2020 10:00 AM SAST
Microstylum - Photo (c) Eric Isley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη steveuk: Γένος Microstylum, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysonv

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2021 07:38 AM SAST
Tabanus biguttatus - Photo (c) Robert Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη steveuk: Tabanus biguttatus, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entomologyabby

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2021 11:12 AM SAST
Ancala - Photo (c) Ricky Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη steveuk: Γένος Ancala, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αιματόποτα (Γένος Haematopota)

Παρατηρητής

stefaneakame

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2021 07:25 AM SAST
Αιματόποτα - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη steveuk: Αιματόποτα (Γένος Haematopota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lemoncul

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 01:37 PM SAST

Τόπος

Thyolo, Malawi (Google, OSM)
Tachinidae - Photo (c) faluke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη steveuk: Οικογένεια Tachinidae, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markusgmeiner

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 09:12 AM SAST
Tachinidae - Photo (c) faluke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη steveuk: Οικογένεια Tachinidae, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

globalorthop

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 09:40 AM UTC
Chrysops - Photo (c) Michael King, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη steveuk: Γένος Chrysops, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markusgmeiner

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2020 01:58 PM SAST
Dejeania - Photo (c) i_c_riddell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη steveuk: Γένος Dejeania, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefaneakame

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 08:23 AM SAST
Dejeania - Photo (c) i_c_riddell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη steveuk: Γένος Dejeania, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo269

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2021 07:08 AM SAST

Τόπος

Kazungula, Zambia (Google, OSM)
Blepharella - Photo (c) william van Niekerk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη steveuk: Γένος Blepharella, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolfganggessl

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2009 07:37 AM CEST
Proagonistes - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη steveuk: Γένος Proagonistes, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

floss72

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 12:16 PM CEST

Τόπος

Highland Council (Google, OSM)
Tabanus sudeticus - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη steveuk: Tabanus sudeticus, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_clarke

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 05:22 PM KST
Tabanus biguttatus - Photo (c) Robert Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη steveuk: Tabanus biguttatus, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

congonaturalist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 04:08 PM CEST

Τόπος

Salamat, TD (Google, OSM)
Atylotus - Photo (c) Valter Jacinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη steveuk: Γένος Atylotus, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)

Παρατηρητής

creek_chen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 08:47 AM CST
Nemestrinidae - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη steveuk: Οικογένεια Nemestrinidae, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχύκερα (Υποτάξη Brachycera)

Παρατηρητής

bushrevival

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 10:44 AM AEDT
Rutilia - Photo (c) Doug Beckers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη steveuk: Γένος Rutilia, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oebenin

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2020 03:24 PM CET
Systropus - Photo (c) 石柒, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη steveuk: Γένος Systropus, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhodgson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2020 08:37 AM SAST
Systropus - Photo (c) 石柒, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη steveuk: Γένος Systropus, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glennandben

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2021 05:23 AM SAST
Systropus - Photo (c) 石柒, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη steveuk: Γένος Systropus, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_hutton

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 04:13 PM EDT

Τόπος

Atiwa, Ghana (Google, OSM)
Systropus - Photo (c) 石柒, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη steveuk: Γένος Systropus, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αιματόποτα (Γένος Haematopota)

Παρατηρητής

william6

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2015 06:53 AM SAST

Τόπος

Petauke, Zambia (Google, OSM)
Αιματόποτα - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη steveuk: Αιματόποτα (Γένος Haematopota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αιματόποτα (Γένος Haematopota)

Παρατηρητής

william6

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2016 07:43 AM SAST

Τόπος

Lusaka, ZM-LS, ZM (Google, OSM)
Αιματόποτα - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη steveuk: Αιματόποτα (Γένος Haematopota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1395