Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lcplinske

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 03:11 PM UTC

Περιγραφή

So nicely flew up from the trail to a sunny spot on a tree for its photo-op!

Polygonia comma - Photo (c) Mike Leveille, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Polygonia comma, Ένα μέλος του Πολυγωνία (Γένος Polygonia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυγωνία Γένος Polygonia

Παρατηρητής

howler_femme

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 11:35 AM EDT

Τόπος

Pinckney, MI, US (Google, OSM)
Polygonia interrogationis - Photo (c) Mikael Behrens, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Polygonia interrogationis, Ένα μέλος του Πολυγωνία (Γένος Polygonia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trscavo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 01:22 PM EDT

Τόπος

Duxbury, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

The watershed of Ridley Brook in Camel's Hump State Park

Polygonia comma - Photo (c) Mike Leveille, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Polygonia comma, Ένα μέλος του Πολυγωνία (Γένος Polygonia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jspeer3

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:23 AM EDT
Polygonia interrogationis - Photo (c) Mikael Behrens, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Polygonia interrogationis, Ένα μέλος του Πολυγωνία (Γένος Polygonia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atlasbeetle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 12:17 PM UTC
Polygonia comma - Photo (c) Mike Leveille, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Polygonia comma, Ένα μέλος του Πολυγωνία (Γένος Polygonia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amysoldan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021

Τόπος

201 Belden Drive (Google, OSM)

Περιγραφή

Mourning cloak

Polygonia interrogationis - Photo (c) Mikael Behrens, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Polygonia interrogationis, Ένα μέλος του Πολυγωνία (Γένος Polygonia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mwestbrook

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 04:58 PM EDT

Τόπος

Randolph (Google, OSM)
Polygonia interrogationis - Photo (c) Mikael Behrens, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Polygonia interrogationis, Ένα μέλος του Πολυγωνία (Γένος Polygonia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυγωνία Γένος Polygonia

Παρατηρητής

sweiss243

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 09:50 AM EDT
Polygonia interrogationis - Photo (c) Mikael Behrens, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Polygonia interrogationis, Ένα μέλος του Πολυγωνία (Γένος Polygonia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachelraye

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 10:14 AM CDT

Τόπος

Amery (Google, OSM)
Polygonia comma - Photo (c) Mike Leveille, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Polygonia comma, Ένα μέλος του Πολυγωνία (Γένος Polygonia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tracymuller

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:05 PM EDT

Τόπος

Guelph, ON, Canada (Google, OSM)
Polygonia comma - Photo (c) Mike Leveille, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Polygonia comma, Ένα μέλος του Πολυγωνία (Γένος Polygonia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

briggsjase

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2020 02:17 PM EDT
Polygala sanguinea - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Polygala sanguinea, Ένα μέλος του Πολύγαλα (Γένος Polygala)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosiescharf

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2020 10:44 AM EDT
Gentiana linearis - Photo (c) James Van Gundy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Gentiana linearis, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)
Polygonum tenue - Photo (c) Chris Hoess, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Polygonum tenue, Ένα μέλος του Πολύγονο (Γένος Polygonum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abelkinser

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)
Polygonum tenue - Photo (c) Chris Hoess, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Polygonum tenue, Ένα μέλος του Πολύγονο (Γένος Polygonum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 05:23 PM EDT
Polygonum tenue - Photo (c) Chris Hoess, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Polygonum tenue, Ένα μέλος του Πολύγονο (Γένος Polygonum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)
Polygonum tenue - Photo (c) Chris Hoess, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Polygonum tenue, Ένα μέλος του Πολύγονο (Γένος Polygonum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glyptostrob0ides

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 12:33 PM EDT
Polygonum tenue - Photo (c) Chris Hoess, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Polygonum tenue, Ένα μέλος του Πολύγονο (Γένος Polygonum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

etantrah

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)
Polygonum tenue - Photo (c) Chris Hoess, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Polygonum tenue, Ένα μέλος του Πολύγονο (Γένος Polygonum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rob21

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2019 06:59 AM HST
Polygonum douglasii - Photo (c) 2009 Barry Breckling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Polygonum douglasii, Ένα μέλος του Πολύγονο (Γένος Polygonum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rroutledge

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2020

Τόπος

Prince, ON, Canada (Google, OSM)

Περιγραφή

collection

Polygonum douglasii - Photo (c) 2009 Barry Breckling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Polygonum douglasii, Ένα μέλος του Πολύγονο (Γένος Polygonum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryruther

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2020 05:10 PM EDT
Polygonum douglasii - Photo (c) 2009 Barry Breckling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Polygonum douglasii, Ένα μέλος του Πολύγονο (Γένος Polygonum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_oldham

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2020 09:48 AM EDT
Polygonum douglasii - Photo (c) 2009 Barry Breckling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Polygonum douglasii, Ένα μέλος του Πολύγονο (Γένος Polygonum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_oldham

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2020 11:48 AM EDT
Polygonum douglasii - Photo (c) 2009 Barry Breckling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Polygonum douglasii, Ένα μέλος του Πολύγονο (Γένος Polygonum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

popb25

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2020 10:52 AM EDT
Polygonum douglasii - Photo (c) 2009 Barry Breckling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Polygonum douglasii, Ένα μέλος του Πολύγονο (Γένος Polygonum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryruther

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 04:25 PM EDT
Polygonum douglasii - Photo (c) 2009 Barry Breckling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Polygonum douglasii, Ένα μέλος του Πολύγονο (Γένος Polygonum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathan20

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 11:59 AM EDT

Περιγραφή

More abundant than I've ever seen it before

Polygonum douglasii - Photo (c) 2009 Barry Breckling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Polygonum douglasii, Ένα μέλος του Πολύγονο (Γένος Polygonum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rroutledge

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 02:40 PM EDT
Polygonum douglasii - Photo (c) 2009 Barry Breckling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Polygonum douglasii, Ένα μέλος του Πολύγονο (Γένος Polygonum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rroutledge

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 02:59 PM EDT
Polygonum douglasii - Photo (c) 2009 Barry Breckling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Polygonum douglasii, Ένα μέλος του Πολύγονο (Γένος Polygonum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muskokaflorafan

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 04:18 PM ADT
Polygonum douglasii - Photo (c) 2009 Barry Breckling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Polygonum douglasii, Ένα μέλος του Πολύγονο (Γένος Polygonum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

afrusak

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 11:29 AM EDT
Polygonum douglasii - Photo (c) 2009 Barry Breckling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Polygonum douglasii, Ένα μέλος του Πολύγονο (Γένος Polygonum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 6762