Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suegregoire

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 07:39 ΠΜ EST

Περιγραφή

Jefferson's Complex salamander brought up from the cellar by cat. Released unharmed outdoors near the foundation where salamanders enter for the winter.

Ambystoma unisexual - Photo (c) Todd Pierson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Σύνθετο Ambystoma unisexual, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suegregoire

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 07:39 ΠΜ EST

Περιγραφή

Jefferson's Complex salamander brought up from the cellar by cat. Released unharmed outdoors near the foundation where salamanders enter for the winter.

Ambystoma jeffersonianum - Photo (c) Jake Scott, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jake Scott
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Ambystoma jeffersonianum, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astrobirder

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2020 02:54 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Brachypodium sylvaticum sylvaticum - Photo (c) Steven Daniel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steven Daniel
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Brachypodium sylvaticum ssp. sylvaticum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryanpfeiffer

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2022 11:40 ΠΜ EST
Mitchella repens - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Mitchella repens, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_oldham

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 1981 02:12 ΜΜ EDT

Περιγραφή

M.J. Oldham & S. Managhan # 1504, specimen record, replicates at MICH 1388811, TRTE0011569, NHIC# 05949 (home); identified as Carex x sullivantii by A.A. Reznicek 1983; ; first collection for Canada; cited in Oldham & Crins (1988. Can Field-Nat 102(3): 500-507)

Carex × sullivantii - Photo (c) Michael John Oldham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michael John Oldham
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Carex × sullivantii, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyle_webster

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2023 02:38 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Hundreds of plants.

Polystichum braunii - Photo (c) Kerry Woods, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Polystichum braunii, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vickidoo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 02:01 ΜΜ EDT
Sporobolus cryptandrus - Photo (c) Anthony Mendoza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Sporobolus cryptandrus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

er1kksen

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2020 07:00 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Sporobolus cryptandrus - Photo (c) Anthony Mendoza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Sporobolus cryptandrus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ulsterbotany

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 03:16 ΜΜ EDT

Τόπος

Henderson, NY, US (Google, OSM)
Sporobolus cryptandrus - Photo (c) Anthony Mendoza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Sporobolus cryptandrus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elbridgeboy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 12:57 ΜΜ EDT

Τόπος

Henderson, NY, US (Google, OSM)

Περιγραφή

In an interdunal swale. All inflorescences still enclosed in the sheathes, but shedding matured spikelets when exposed. Lower branches of the inflorescence about 4 cm long, with spikelets nearly to the base, but not densely crowded like in posted iNat observations from the desert Southwest [for S. compactus].

Sporobolus cryptandrus - Photo (c) Anthony Mendoza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Sporobolus cryptandrus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elbridgeboy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 09:01 ΠΜ EDT

Περιγραφή

On xeric mixed sand and fine gravel, mapped by USGS as Palmyra gravelly sandy loam, receiving some salt spray from the highway in winter.

Culms to 55 cm, larger with multiple inflorescences, spikelets about 2.4 mm, achenes flattened. Well past flowering, very weathered, stunted by this year’s drought.

Sporobolus cryptandrus - Photo (c) Anthony Mendoza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Sporobolus cryptandrus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

northeast_naturalist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 05:36 ΜΜ EDT

Τόπος

Henderson, NY, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Infl open panicle; infl branches alternate; spikelets < 3mm; sheath apex hairy

Sporobolus cryptandrus - Photo (c) Anthony Mendoza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Sporobolus cryptandrus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahoffman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 11:49 ΠΜ EST

Περιγραφή

~5 plants growing alongside Asclepias tuberosa and Andropogon gerardii in small, remnant prairie patch.

Sporobolus cryptandrus - Photo (c) Anthony Mendoza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Sporobolus cryptandrus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathleensweetman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 05:04 ΜΜ EDT
Cuscuta - Photo (c) Kristi Ellingsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kristi Ellingsen
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Γένος Cuscuta, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)

Παρατηρητής

wdm124

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)
Κυαμοειδή - Photo (c) Flown Kimmerling, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Flown Kimmerling
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryanpfeiffer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2024 12:43 ΜΜ EST

Περιγραφή

Not exactly where I might expect to find it -- northern hardwoods, but not particularly rich in calcium (best I can tell).

Dirca palustris - Photo (c) Tom Potterfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Dirca palustris, Ένα μέλος του Θυμελαιοειδή (Οικογένεια Thymelaeaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dexternienhaus

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2017 01:37 ΜΜ CDT
Macaria truncataria - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by aarongunnar
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Macaria truncataria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ursus_arctos

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2019
Macaria truncataria - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by aarongunnar
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Macaria truncataria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maractwin

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2019 02:53 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Macaria truncataria - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by aarongunnar
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Macaria truncataria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caremarie

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2019
Macaria truncataria - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by aarongunnar
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Macaria truncataria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reuvenm

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2019 12:27 ΜΜ EDT
Macaria truncataria - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by aarongunnar
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Macaria truncataria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tkoffel

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2019 02:05 ΜΜ EDT
Macaria truncataria - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by aarongunnar
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Macaria truncataria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

delbachert

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2019 02:44 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On edge of Jack Pine Plantation just outside of Grayling, Mi. Could not locate in either Butterflies of Michigan or Swift Gd to Butterflies. Puddling with a group of Blues and Skippers but lone sighting.

Macaria truncataria - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by aarongunnar
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Macaria truncataria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vicfaz

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2019 09:22 ΠΜ CDT
Macaria truncataria - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by aarongunnar
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Macaria truncataria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

basilconlin

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2019 10:13 ΠΜ CDT
Macaria truncataria - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by aarongunnar
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Macaria truncataria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpiolain

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2019 11:02 ΠΜ EDT
Macaria truncataria - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by aarongunnar
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Macaria truncataria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slamonde

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2019 11:19 ΠΜ EDT
Macaria truncataria - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by aarongunnar
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Macaria truncataria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshualincoln

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2019 01:57 ΜΜ EDT
Macaria truncataria - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by aarongunnar
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Macaria truncataria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerritt

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2019
Macaria truncataria - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by aarongunnar
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Macaria truncataria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryanpfeiffer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 04:53 ΜΜ EST
Matteuccia struthiopteris - Photo (c) Jacques Ibarzabal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jacques Ibarzabal
Η ταυτότητα του χρήστη stevendaniel: Matteuccia struthiopteris, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 8470