Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_taylor

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 06:22 ΠΜ CAT

Τόπος

Hurungwe, Zimbabwe (Google, OSM)
Coeliades forestan - Photo (c) Mark Liptrot, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Mark Liptrot
Η ταυτότητα του χρήστη steveball: Coeliades forestan, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_pelham

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2023 06:55 ΜΜ CAT
Charaxes achaemenes - Photo (c) Lauren Steyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Lauren Steyn
Η ταυτότητα του χρήστη steveball: Charaxes achaemenes, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lourense31

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2019 02:21 ΜΜ SAST
Abantis levubu - Photo (c) copper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by copper
Η ταυτότητα του χρήστη steveball: Abantis levubu, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeerddw

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2020 10:28 ΠΜ CET

Περιγραφή

netted sylph/metisella wellemi

Willema willemi - Photo (c) Markus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη steveball: Willema willemi, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biankefouche

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2019 02:37 ΜΜ SAST
Lafron clarki - Photo (c) Shaun Swanepoel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Shaun Swanepoel
Η ταυτότητα του χρήστη steveball: Lafron clarki, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maphisad

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2017

Περιγραφή

High altude butterflies


Also small??
Lafron clarki - Photo (c) Shaun Swanepoel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Shaun Swanepoel
Η ταυτότητα του χρήστη steveball: Lafron clarki, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_taylor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2019 10:13 ΠΜ SAST
Lafron clarki - Photo (c) Shaun Swanepoel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Shaun Swanepoel
Η ταυτότητα του χρήστη steveball: Lafron clarki, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fubr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2019 01:20 ΜΜ SAST
Lafron clarki - Photo (c) Shaun Swanepoel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Shaun Swanepoel
Η ταυτότητα του χρήστη steveball: Lafron clarki, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2018 11:59 ΠΜ SAST

Ετικέτες

Chrysoritis mithras - Photo (c) Nicola van Berkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nicola van Berkel
Η ταυτότητα του χρήστη steveball: Chrysoritis mithras, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaunnemarelize

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2020 07:50 ΠΜ SAST
Telchinia burni - Photo (c) Markus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη steveball: Telchinia burni, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenlinephoto

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2018 10:28 ΠΜ CEST
Telchinia burni - Photo (c) Markus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη steveball: Telchinia burni, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snidge

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2019 10:32 ΠΜ CET

Τόπος

Barue, MZ-MN, MZ (Google, OSM)
Telchinia anacreon - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη steveball: Telchinia anacreon, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trekking_denna

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2011 10:36 ΠΜ SAST

Ετικέτες

Telchinia encedon encedon - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη steveball: Telchinia encedon ssp. encedon, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maphisad

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2021 12:38 ΜΜ SAST
Telchinia rahira rahira - Photo (c) Corrie du Toit, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Corrie du Toit
Η ταυτότητα του χρήστη steveball: Telchinia rahira ssp. rahira, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snidge

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2019 10:28 ΠΜ CET

Τόπος

Barue, Mozambique (Google, OSM)
Telchinia cabira - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη steveball: Telchinia cabira, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew_hankey

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 02:14 ΜΜ SAST

Τόπος

Dube, South Africa (Google, OSM)
Telchinia rahira - Photo (c) Corrie du Toit, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Corrie du Toit
Η ταυτότητα του χρήστη steveball: Telchinia rahira, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luckyatabo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2020 08:09 ΠΜ CEST

Τόπος

Adogi, Nigeria (Google, OSM)
Telchinia serena - Photo (c) Bernardine Altenroxel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bernardine Altenroxel
Η ταυτότητα του χρήστη steveball: Telchinia serena, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charleyhesse

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2015
Telchinia serena - Photo (c) Bernardine Altenroxel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bernardine Altenroxel
Η ταυτότητα του χρήστη steveball: Telchinia serena, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snidge

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2019 09:49 ΠΜ CET
Telchinia serena - Photo (c) Bernardine Altenroxel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bernardine Altenroxel
Η ταυτότητα του χρήστη steveball: Telchinia serena, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snidge

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2019 10:13 ΠΜ CET
Telchinia serena - Photo (c) Bernardine Altenroxel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bernardine Altenroxel
Η ταυτότητα του χρήστη steveball: Telchinia serena, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simontonge

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2013 10:39 ΠΜ HST

Τόπος

Karawa, Kenya (Google, OSM)
Telchinia serena - Photo (c) Bernardine Altenroxel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bernardine Altenroxel
Η ταυτότητα του χρήστη steveball: Telchinia serena, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicovr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2019 08:50 ΠΜ CET

Τόπος

Kafue, Zambia (Google, OSM)
Telchinia serena - Photo (c) Bernardine Altenroxel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bernardine Altenroxel
Η ταυτότητα του χρήστη steveball: Telchinia serena, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicovr

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2019 11:24 ΠΜ CET

Τόπος

Kafue, Zambia (Google, OSM)
Telchinia serena - Photo (c) Bernardine Altenroxel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bernardine Altenroxel
Η ταυτότητα του χρήστη steveball: Telchinia serena, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicovr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2019 10:29 ΠΜ CET

Τόπος

Kafue, Zambia (Google, OSM)
Stephenia natalica - Photo (c) graham_g, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη steveball: Stephenia natalica, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simontonge

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2017 08:11 ΠΜ HST
Stephenia natalica - Photo (c) graham_g, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη steveball: Stephenia natalica, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markuslilje

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2009 12:12 ΜΜ SAST
Stephenia natalica - Photo (c) graham_g, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη steveball: Stephenia natalica, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maphisad

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2018 03:27 ΜΜ SAST
Stephenia axina - Photo (c) Lauren Steyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Lauren Steyn
Η ταυτότητα του χρήστη steveball: Stephenia axina, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewmorton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Ιδιωτικό
Trida sarahae - Photo (c) Andrew Stephen Morton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrew Stephen Morton
Η ταυτότητα του χρήστη steveball: Trida sarahae, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamesapolloh

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2020

Τόπος

Watamu, Kenya (Google, OSM)
Charaxes saturnus - Photo (c) steveball, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by steveball
Η ταυτότητα του χρήστη steveball: Charaxes saturnus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lourense31

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2019 03:41 ΜΜ SAST
Charaxes saturnus - Photo (c) steveball, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by steveball
Η ταυτότητα του χρήστη steveball: Charaxes saturnus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 440