Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petaimmaca68

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 11:35 AM NZST

Περιγραφή

A friendly specimen.

Trite planiceps - Photo (c) Gathadair, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Trite planiceps, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petaimmaca68

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 11:35 AM NZST

Περιγραφή

A friendly specimen.

Αράχνες Άλτες - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjansss

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)
Zelandotipula - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Γένος Zelandotipula, Ένα μέλος του Τιπουλίδες (Οικογένεια Tipulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjansss

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)
Dicranomyia aegrotans - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Dicranomyia aegrotans, Ένα μέλος του Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjansss

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)
Dicranomyia - Photo (c) Grey Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Γένος Dicranomyia, Ένα μέλος του Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjansss

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)
Dicranomyia - Photo (c) Grey Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Γένος Dicranomyia, Ένα μέλος του Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjansss

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)
Helpis minitabunda - Photo (c) Robert Whyte, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Helpis minitabunda, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjansss

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)
Oxyopes gracilipes - Photo (c) Robert Whyte, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Oxyopes gracilipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aalbertrebergen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:08 PM NZST
Cryptachaea - Photo (c) Robert Whyte, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Γένος Cryptachaea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 12:13 PM NZST

Περιγραφή

Cornwall Park, Greenlane, Auckland. One live spider disturbed by day from under a loose bark flake on the lower trunk of a Eucalyptus sp. tree.

Ετικέτες

Isopeda villosa - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Isopeda villosa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leahfoxn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 01:01 PM NZST
Badumna - Photo (c) Peter Halasz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Γένος Badumna, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frosties

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Περιγραφή

Any idea what this insect is called?

Zelandotipula - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Γένος Zelandotipula, Ένα μέλος του Τιπουλίδες (Οικογένεια Tipulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lepifgo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 08:45 AM NZST

Τόπος

48 Cannington Road (Google, OSM)
Stiphidion facetum - Photo (c) steve_kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Stiphidion facetum, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 08:26 PM NZST

Περιγραφή

50mm wingspan

Zelandotipula novarae - Photo (c) grahame, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Grahame
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Zelandotipula novarae, Ένα μέλος του Τιπουλίδες (Οικογένεια Tipulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τιπουλοειδή Υπεροικογένεια Tipuloidea

Παρατηρητής

ecoman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 09:33 PM NZST

Περιγραφή

To light and night

Dicranomyia aegrotans - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Dicranomyia aegrotans, Ένα μέλος του Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williambrockelsby

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 03:20 AM NZST
Gynoplistia - Photo (c) steve_kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Γένος Gynoplistia, Ένα μέλος του Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williambrockelsby

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 03:21 AM NZST
Gynoplistia - Photo (c) steve_kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Γένος Gynoplistia, Ένα μέλος του Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonnicholas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 10:07 PM NZST
Rhamphophila sinistra - Photo (c) Stephen Thorpe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Rhamphophila sinistra, Ένα μέλος του Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aalbertrebergen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 08:41 PM NZST
Sylvicola - Photo (c) Sergei Drovetski, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Γένος Sylvicola, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustinlamont

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 03:11 PM NZST

Περιγραφή

Immature female. Too covered in water droplets to see patterns

Lycosoidea - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Υπεροικογένεια Lycosoidea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυκητοφιλίδες Οικογένεια Mycetophilidae

Παρατηρητής

mothermole

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 11:02 AM NZST

Περιγραφή

Stacked from 26 images. Method=B (R=4,S=8)

Μυκητοφιλίδες - Photo (c) Paul Bedell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Μυκητοφιλίδες (Οικογένεια Mycetophilidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jase_ems

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 04:07 PM NZST
Novaranea queribunda - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Novaranea queribunda, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissa_hutchison

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2016 12:18 PM NZST
Leptotarsus - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Γένος Leptotarsus, Ένα μέλος του Τιπουλίδες (Οικογένεια Tipulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpnavest

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 04:52 PM NZST

Περιγραφή

juv 3mm

Ετικέτες

Theridiidae - Photo (c) kunag-ping_yu, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Οικογένεια Theridiidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpnavest

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 04:53 PM NZST

Ετικέτες

Sapromyza neozelandica - Photo (c) David Wilson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Sapromyza neozelandica, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjansss

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)
Gynoplistia - Photo (c) steve_kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Γένος Gynoplistia, Ένα μέλος του Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 03:25 PM NZST

Περιγραφή

Lincoln University Arboretum

Mallochomacquartia vexata - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Mallochomacquartia vexata, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sofiannak

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 04:36 PM NZST

Τόπος

Levin, New Zealand (Google, OSM)
Nervijuncta - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Γένος Nervijuncta, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sofiannak

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 04:36 PM NZST

Τόπος

Levin, New Zealand (Google, OSM)
Nervijuncta - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Γένος Nervijuncta, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bythepark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 08:36 AM NZST

Περιγραφή

Caught in spiderweb.

Paralimnophila skusei - Photo (c) stho002, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stephen Thorpe
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Paralimnophila skusei, Ένα μέλος του Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 27802