Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aalbertrebergen

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 09:00 ΜΜ NZDT
Leptotarsus - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Γένος Leptotarsus, Ένα μέλος του Τιπουλίδες (Οικογένεια Tipulidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erinaceus

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 03:24 ΜΜ NZDT
Colaranea viriditas - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Colaranea viriditas, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erinaceus

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 03:39 ΜΜ NZDT
Leptotarsus - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Γένος Leptotarsus, Ένα μέλος του Τιπουλίδες (Οικογένεια Tipulidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 02:29 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Albert Park, Auckland CBD.

Medetera - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Γένος Medetera, Ένα μέλος του Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erinaceus

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 04:11 ΜΜ NZDT
Melanostoma fasciatum - Photo (c) Rhonda Billington, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rhonda Billington
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Melanostoma fasciatum, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erinaceus

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 04:31 ΜΜ NZDT
Simosyrphus grandicornis - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Simosyrphus grandicornis, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειρονομίδες (Οικογένεια Chironomidae)

Παρατηρητής

aalbertrebergen

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 11:13 ΜΜ NZDT
Χειρονομίδες - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Χειρονομίδες (Οικογένεια Chironomidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erinaceus

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 04:12 ΜΜ NZDT
Eristalis tenax - Photo (c) hobiecat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by hobiecat
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Eristalis tenax, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erinaceus

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 04:20 ΜΜ NZDT
Trigonospila brevifacies - Photo (c) wild_wind, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by wild_wind
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Trigonospila brevifacies, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 01:13 ΜΜ NZDT
Exaireta spinigera - Photo (c) tjeales, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by tjeales
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Exaireta spinigera, Ένα μέλος του Μύγες Στρατιώτες (Οικογένεια Stratiomyidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wobbely

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 09:56 ΠΜ NZDT
Halmus chalybeus - Photo (c) James Niland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Halmus chalybeus, Ένα μέλος του Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wobbely

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 12:20 ΜΜ NZDT

Τόπος

Wellington Zoo (Google, OSM)
Leptotarsus - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Γένος Leptotarsus, Ένα μέλος του Τιπουλίδες (Οικογένεια Tipulidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aeckert89

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 11:59 ΠΜ NZDT
Nyssus coloripes - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Nyssus coloripes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύγες (Οικογένεια Muscidae)

Παρατηρητής

antoniau

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 02:45 ΜΜ NZDT
Μύγες - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Μύγες (Οικογένεια Muscidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wobbely

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 03:01 ΜΜ NZDT

Τόπος

Wellington Zoo (Google, OSM)
Limoniidae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Οικογένεια Limoniidae, Ένα μέλος του Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caitlanchristmas

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 11:46 ΠΜ NZDT
Clubiona - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Γένος Clubiona, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscar_dove

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 05:17 ΜΜ NZDT
Hogna crispipes - Photo (c) Arnim Littek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Arnim Littek
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Hogna crispipes, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duncanross

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 11:25 ΠΜ NZDT
Leptotarsus albistigma - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Leptotarsus albistigma, Ένα μέλος του Τιπουλίδες (Οικογένεια Tipulidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lili444

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 11:29 ΠΜ NZDT
Exaireta spinigera - Photo (c) tjeales, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by tjeales
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Exaireta spinigera, Ένα μέλος του Μύγες Στρατιώτες (Οικογένεια Stratiomyidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darmozrac

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 11:56 ΠΜ NZDT
Melanostoma fasciatum - Photo (c) Rhonda Billington, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rhonda Billington
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Melanostoma fasciatum, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grey

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 07:26 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Found in kitchen. Alive when found, dead when photographed.

Drosophila busckii - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Drosophila busckii, Ένα μέλος του Δροσοφιλίδες (Οικογένεια Drosophilidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grey

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 10:22 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Found in garage. Body length 8 mm. Alive when caught, dead when photographed.

Pollenia - Photo (c) Freyja Brown, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Freyja Brown
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Γένος Pollenia, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisc

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 11:19 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

On outside of building.

Sapromyza neozelandica - Photo (c) Phil Bendle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Phil Bendle
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Sapromyza neozelandica, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

zoe2014

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 08:10 ΠΜ NZDT
Δίπτερα - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Δίπτερα (Τάξη Diptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 08:05 ΜΜ NZDT
Arachnocampa luminosa - Photo (c) Jacqui Geux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jacqui Geux
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Arachnocampa luminosa, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neurorands

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 08:55 ΜΜ NZDT

Τόπος

Palmerston North (Google, OSM)
Sidymella - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Γένος Sidymella, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)

Παρατηρητής

neurorands

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 08:58 ΜΜ NZDT

Τόπος

Palmerston North (Google, OSM)
Sidymella - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Γένος Sidymella, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianamac

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 08:50 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Observed 9pm outside on deck under a rosemary bush.

Cycloctenus - Photo (c) Dustin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Dustin
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Γένος Cycloctenus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cashiemay

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 09:04 ΜΜ NZDT

Τόπος

Nelson (Google, OSM)
Leptotarsus - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Γένος Leptotarsus, Ένα μέλος του Τιπουλίδες (Οικογένεια Tipulidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacog

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 04:59 ΜΜ NZDT
Colaranea viriditas - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Colaranea viriditas, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 39039