Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 02:08 ΜΜ NZDT
Saropogon - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Γένος Saropogon, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 02:27 ΜΜ NZDT
Saropogon - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Γένος Saropogon, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

commoncopper

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 09:50 ΜΜ NZDT

Τόπος

Huatoki Domain (Google, OSM)
Gynoplistia - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Γένος Gynoplistia, Ένα μέλος του Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

black_robin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 01:08 ΜΜ NZDT
Neoitamus - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Γένος Neoitamus, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolandwirth

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 02:05 ΜΜ NZDT
Κοινή Χρυσοπράσινη Κρεατόμυγα - Photo (c) Jimmy Parker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jimmy Parker
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Κοινή Χρυσοπράσινη Κρεατόμυγα (Lucilia sericata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λουσίλια (Γένος Lucilia)

Παρατηρητής

rolandwirth

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 02:14 ΜΜ NZDT
Λουσίλια - Photo (c) Chris Moody, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Λουσίλια (Γένος Lucilia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolandwirth

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 02:11 ΜΜ NZDT
Oxysarcodexia varia - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Oxysarcodexia varia, Ένα μέλος του Σαρκοφαγίδες (Οικογένεια Sarcophagidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryvesie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 05:44 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Photo brightened for clarity. Likely attracted to UV light.

Dicranomyia - Photo (c) Grey Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Grey Smith
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Γένος Dicranomyia, Ένα μέλος του Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryvesie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 06:35 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Attracted to UV light.

Dicranomyia - Photo (c) Grey Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Grey Smith
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Γένος Dicranomyia, Ένα μέλος του Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhondabillington

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 12:23 ΜΜ NZDT
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Diaphorus obscurus, Ένα μέλος του Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λουσίλια (Γένος Lucilia)

Παρατηρητής

selenachan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 11:49 ΠΜ NZDT
Λουσίλια - Photo (c) Chris Moody, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Λουσίλια (Γένος Lucilia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidhodge931

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 05:12 ΜΜ NZDT
Trigonospila brevifacies - Photo (c) wild_wind, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by wild_wind
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Trigonospila brevifacies, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grey

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 03:42 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Found dead on windowsill. Body length about 8 mm.

Neolimnia - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Γένος Neolimnia, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike68lusk

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 08:53 ΠΜ NZDT
Eumerus - Photo (c) Michael King, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael King
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Γένος Eumerus, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobmusson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 11:00 ΠΜ NZDT
Pseudofoenus - Photo (c) Maurice, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Maurice
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Γένος Pseudofoenus, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petaimmaca68

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 03:44 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

On a Eucalyptus tree trunk.

Benhamyia apicalis - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Benhamyia apicalis, Ένα μέλος του Μύγες Στρατιώτες (Οικογένεια Stratiomyidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremy_rolfe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 03:15 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

This female landed on almost the same spot as a male did yesterday.

Ετικέτες

Dilophus nigrostigma - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Dilophus nigrostigma, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caiden_b

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 09:26 ΠΜ NZDT
Leptotarsus huttoni - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Siobhan Leachman
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Leptotarsus huttoni, Ένα μέλος του Τιπουλίδες (Οικογένεια Tipulidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhondabillington

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 11:51 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

With prey

Oxyopes gracilipes - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Oxyopes gracilipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhondabillington

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 12:10 ΜΜ NZDT
Dilophus nigrostigma - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Dilophus nigrostigma, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhondabillington

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 12:23 ΜΜ NZDT
Diaphorus - Photo (c) gbohne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Γένος Diaphorus, Ένα μέλος του Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhondabillington

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 12:30 ΜΜ NZDT
Sapromyza neozelandica - Photo (c) Phil Bendle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Phil Bendle
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Sapromyza neozelandica, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhondabillington

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 12:52 ΜΜ NZDT
Limoniidae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Οικογένεια Limoniidae, Ένα μέλος του Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhondabillington

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 02:19 ΜΜ NZDT
Chelipoda mirabilis - Photo (c) Lek Khauv, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lek Khauv
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Chelipoda mirabilis, Ένα μέλος του Εμπιδίδες (Οικογένεια Empididae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhondabillington

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 02:38 ΜΜ NZDT
Diaea ambara - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Diaea ambara, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhondabillington

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 02:49 ΜΜ NZDT
Sapromyza neozelandica - Photo (c) Phil Bendle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Phil Bendle
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Sapromyza neozelandica, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 11:44 ΠΜ +1345

Περιγραφή

Commonly noted resting up on vegetation (Sporadanthus traversii and Dracophyllum scoparium especially). This specimen landed on a clip board - and kindly allowed some photography. Thorax dark red, otherwise (with exception of wings) the rest of the body black. Flight erratic, jerky.

Dilophus nigrostigma - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Dilophus nigrostigma, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

buddenhagen_malezas

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 07:30 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

DisobediencePretty bad picture, but distinctive fast jumping spider

Αράχνες Άλτες - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hslane

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 10:00 ΠΜ NZDT
Leptotarsus - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Γένος Leptotarsus, Ένα μέλος του Τιπουλίδες (Οικογένεια Tipulidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

little-korora

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 12:34 ΜΜ NZDT
Chlorotipula - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη steve_kerr: Υπογένος Chlorotipula, Ένα μέλος του Τιπουλίδες (Οικογένεια Tipulidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 44498