Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ραπανάκι Daikon (Raphanus raphanistrum ssp. sativus)

Παρατηρητής

mehannibal

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2019 11:04 ΠΜ PDT
Ραπανάκι Daikon - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη stermondt: Ραπανάκι Daikon (Raphanus raphanistrum ssp. sativus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jnphilli

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 12:25 ΜΜ PST

Τόπος

Ojai, CA, US (Google, OSM)
Clarkia unguiculata - Photo ALAN SCHMIERER, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη stermondt: Clarkia unguiculata, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amiviolanda

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 04:56 ΜΜ PST
Malosma laurina - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη stermondt: Malosma laurina, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissa_martinez25

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2024 10:50 ΠΜ PST

Περιγραφή

3 others found about 10ft away

Marrubium vulgare - Photo (c) Richard Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη stermondt: Marrubium vulgare, Ένα μέλος του Λαμιοειδή (Υποοικογένεια Lamioideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordann22

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2024 01:24 ΜΜ PST
Salvia mellifera - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη stermondt: Salvia mellifera, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwheaton

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2024 03:03 ΜΜ PST

Τόπος

Ojai (Google, OSM)
Stellaria media - Photo (c) Jim Walker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jim Walker
Η ταυτότητα του χρήστη stermondt: Stellaria media, Ένα μέλος του Στελλάρια Η Μεσαία (Σύνθετο Stellaria media)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conormcmahon

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023
Calochortus obispoensis - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stermondt: Calochortus obispoensis, Ένα μέλος του Λειριοειδή (Οικογένεια Liliaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucieg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2023 04:39 ΜΜ PST
Genista monspessulana - Photo (c) nikaxelsen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη stermondt: Genista monspessulana, Ένα μέλος του Σπάρτα (Φυλή Genisteae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizabeth582

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2019 05:08 ΜΜ MDT
Cleomella serrulata - Photo (c) J. N. Stuart, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by J. N. Stuart
Η ταυτότητα του χρήστη stermondt: Cleomella serrulata, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guntherott

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 10:06 ΠΜ MDT
Polyozellus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη stermondt: Γένος Polyozellus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kylephyte

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2020 05:41 ΜΜ PDT

Περιγραφή

A.k.a. Festuca myuros, Rattail Sixweeks Grass. Poaceae, Poales. Festuca: Lat., straw or straw-like weed. Vulpius: German botanist. Myuros: possibly from Gr., mouse (myo-, from mus).

The final photo shows the tiny, unequal glumes

Festuca myuros - Photo (c) 2015 Zoya Akulova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stermondt: Festuca myuros, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ehc

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2020 01:16 ΜΜ UTC
Cenchrus - Photo (c) jackie-k, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by jackie-k
Η ταυτότητα του χρήστη stermondt: Γένος Cenchrus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spiky_little_cactus

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2018 03:42 ΜΜ MDT
Sphaeralcea - Photo (c) Lena Zappia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lena Zappia
Η ταυτότητα του χρήστη stermondt: Γένος Sphaeralcea, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephanomeria

Ημερομηνία

Ιούνιος 2017

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Eriodictyon capitatum - Photo (c) Stephanie Calloway, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephanie Calloway
Η ταυτότητα του χρήστη stermondt: Eriodictyon capitatum, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelmomorales

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2021 10:23 ΠΜ UTC
Dendromecon rigida - Photo (c) Stan Shebs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stermondt: Dendromecon rigida, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lubellwoo

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2021 05:25 ΜΜ HST

Τόπος

Ojai, CA, US (Google, OSM)
Dendromecon rigida - Photo (c) Stan Shebs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stermondt: Dendromecon rigida, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cynestor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 10:48 ΠΜ PDT
Lepidospartum squamatum - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stermondt: Lepidospartum squamatum, Ένα μέλος του Σενεκίονες (Φυλή Senecioneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eh3lm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2020 10:26 ΠΜ PDT
Marrubium vulgare - Photo (c) Richard Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη stermondt: Marrubium vulgare, Ένα μέλος του Λαμιοειδή (Υποοικογένεια Lamioideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenmo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2020 02:53 ΜΜ UTC
Sphaeralcea - Photo (c) Lena Zappia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lena Zappia
Η ταυτότητα του χρήστη stermondt: Γένος Sphaeralcea, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arianna_macias

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2021 02:51 ΜΜ UTC
Salvia microphylla - Photo (c) Roberto González, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto González
Η ταυτότητα του χρήστη stermondt: Salvia microphylla, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliassimon

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2021 04:45 ΜΜ PST
Marah - Photo (c) Franco Folini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stermondt: Γένος Marah, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

als93

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2019 11:19 ΠΜ PDT
Bidens - Photo (c) Julio Alejandro Álvarez Ruiz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Julio Alejandro Álvarez Ruiz
Η ταυτότητα του χρήστη stermondt: Γένος Bidens, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cynestor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 10:38 ΠΜ PDT
Pseudognaphalium - Photo (c) Jerry James, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jerry James
Η ταυτότητα του χρήστη stermondt: Γένος Pseudognaphalium, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paolinaharris

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 05:31 ΜΜ PDT
Olea - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stermondt: Γένος Olea, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jerrymaryniuk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2020 09:43 ΠΜ PDT
Hoita macrostachya - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη stermondt: Hoita macrostachya, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samantha_follows

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2020 09:50 ΠΜ PDT
Romneya - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stermondt: Γένος Romneya, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waldeinsamkeit

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2019 01:37 ΜΜ PDT
Hoita macrostachya - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη stermondt: Hoita macrostachya, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liuliug

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2020 01:00 ΜΜ UTC
Heteromeles arbutifolia - Photo (c) Kristin Komatsubara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kristin Komatsubara
Η ταυτότητα του χρήστη stermondt: Heteromeles arbutifolia, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gkossack

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2020 04:13 ΜΜ UTC
Croton setiger - Photo (c) sea-kangaroo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by sea-kangaroo
Η ταυτότητα του χρήστη stermondt: Croton setiger, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fake_id

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2020 10:54 ΠΜ PDT
Lonicera subspicata denudata - Photo (c) jalopy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jalopy
Η ταυτότητα του χρήστη stermondt: Lonicera subspicata var. denudata, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2020
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 281