Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolett6ttn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 10:15 ΠΜ EDT

Τόπος

Hamilton (Google, OSM)
Mydaeinae - Photo (c) Morten Stærkeby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Morten Stærkeby
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Υποοικογένεια Mydaeinae, Ένα μέλος του Μύγες (Οικογένεια Muscidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sygrnwd

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 02:07 ΜΜ EDT
Pollenia - Photo (c) Freyja Brown, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Freyja Brown
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Γένος Pollenia, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)

Παρατηρητής

lunkthehunk

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 11:08 ΠΜ PDT
Lauxaniidae - Photo (c) Karen Yukich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karen Yukich
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Οικογένεια Lauxaniidae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nightwinged

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 02:03 ΜΜ EDT
Platytipula - Photo (c) Fyn Kynd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fyn Kynd
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Υπογένος Platytipula, Ένα μέλος του Τίπουλα (Γένος Tipula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacksonkusack

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 11:58 ΠΜ EDT
Toxonevra superba - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Toxonevra superba, Ένα μέλος του Τοξόνευρα (Γένος Toxonevra)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dewitt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 02:47 ΜΜ EDT
Tipula - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nick Block
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Υπογένος Tipula, Ένα μέλος του Τίπουλα (Γένος Tipula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)

Παρατηρητής

bugeater22

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 02:54 ΜΜ EDT

Περιγραφή

wee lad

Λινυφιίδες - Photo (c) Pierre Bornand, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Λινυφιίδες (Οικογένεια Linyphiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kazeki

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 01:58 ΜΜ MDT
Phoridae - Photo (c) Rui Andrade, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rui Andrade
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Οικογένεια Phoridae, Ένα μέλος του Κυκλόρραφα (Ανθυποτάξη Cyclorrhapha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannsimp

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 03:40 ΜΜ EDT
Xenox tigrinus - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Xenox tigrinus, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)

Παρατηρητής

bog_marsh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 10:51 ΠΜ CDT
Stratiomyinae - Photo (c) Anil Kumar Verma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anil Kumar Verma
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Υποοικογένεια Stratiomyinae, Ένα μέλος του Μύγες Στρατιώτες (Οικογένεια Stratiomyidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meemo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 01:58 ΜΜ EDT
Cecidomyiidae - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Οικογένεια Cecidomyiidae, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)

Παρατηρητής

jim4cjc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 10:46 ΠΜ EDT
Συρφίδες - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RAP
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lsmnorman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 02:20 ΜΜ EDT
Tipula abdominalis - Photo (c) Paul Bedell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Tipula abdominalis, Ένα μέλος του Τίπουλα (Γένος Tipula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

galactic_bug_man

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 01:35 ΜΜ CDT
Tipulinae - Photo (c) Kristi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kristi
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Υποοικογένεια Tipulinae, Ένα μέλος του Τιπουλίδες (Οικογένεια Tipulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

l_bennett04

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 07:32 ΜΜ EDT
Epiphragma solatrix - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Epiphragma solatrix, Ένα μέλος του Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχύκερα (Υποτάξη Brachycera)

Παρατηρητής

bdespag000

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 09:50 ΠΜ EDT
Calyptratae - Photo (c) Nature Lover, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nature Lover
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Υποενότητα ζώων Calyptratae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 03:08 ΜΜ EDT
Muscoidea - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Υπεροικογένεια Muscoidea, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειρονομίδες (Οικογένεια Chironomidae)

Παρατηρητής

pshubin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 01:48 ΜΜ EDT
Χειρονομίδες - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Χειρονομίδες (Οικογένεια Chironomidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύγες (Οικογένεια Muscidae)

Παρατηρητής

pshubin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 01:41 ΜΜ EDT
Μύγες - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Μύγες (Οικογένεια Muscidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crow4124

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 02:17 ΜΜ CDT
Pollenia - Photo (c) Freyja Brown, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Freyja Brown
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Γένος Pollenia, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smbirdsnstuff

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 03:08 ΜΜ EDT

Τόπος

Milford (Google, OSM)
Platytipula - Photo (c) Fyn Kynd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fyn Kynd
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Υπογένος Platytipula, Ένα μέλος του Τίπουλα (Γένος Tipula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbottom

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 11:06 ΜΜ EDT
Sciapodinae - Photo (c) Rui Andrade, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rui Andrade
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Υποοικογένεια Sciapodinae, Ένα μέλος του Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikeolbrich

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 02:29 ΜΜ CDT
Gnophomyia tristissima - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Gnophomyia tristissima, Ένα μέλος του Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jan_johnston

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 09:04 ΠΜ EDT

Περιγραφή

  • My Backyard
    Parks for Pollinators Project, September 2023

Οιστροειδή - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosekyci

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 06:06 ΜΜ EDT
Σαρκοφαγίδες - Photo (c) Even Dankowicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Even Dankowicz
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Σαρκοφαγίδες (Οικογένεια Sarcophagidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

landfrog

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2023 11:02 ΠΜ EDT
Tipula abdominalis - Photo (c) Paul Bedell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Tipula abdominalis, Ένα μέλος του Τίπουλα (Γένος Tipula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαρκοφαγίδες (Οικογένεια Sarcophagidae)

Παρατηρητής

mcg_ruthy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023
Σαρκοφαγίδες - Photo (c) Even Dankowicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Even Dankowicz
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Σαρκοφαγίδες (Οικογένεια Sarcophagidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)

Παρατηρητής

sara_tangren

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 11:57 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Does anyone recognize this fly in purple gerardia flower? It was doing the most peculiar dance. First it faced head down into the flower and moved the front of its body back and forth several times. Then it turned around, facing out like this, and did the same thing.

Συρφίδες - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RAP
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)

Παρατηρητής

chloe33502

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 07:12 ΜΜ PDT
Limoniidae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Οικογένεια Limoniidae, Ένα μέλος του Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 08:59 ΜΜ EDT
Limonia annulata - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nick Block
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Limonia annulata, Ένα μέλος του Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 96412