Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_arneson

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 06:13 ΠΜ CDT
Yamatotipula - Photo (c) kestrel360, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Υπογένος Yamatotipula, Ένα μέλος του Τίπουλα (Γένος Tipula)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

wakk4457

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 10:13 ΜΜ EDT
Pterophoridae - Photo (c) Richard Halla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Richard Halla
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Οικογένεια Pterophoridae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterq

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 08:02 ΠΜ EDT
Lunatipula - Photo (c) Colin Purrington, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Colin Purrington
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Υπογένος Lunatipula, Ένα μέλος του Τίπουλα (Γένος Tipula)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ayazd

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 10:13 ΜΜ EDT
Cecidomyiidae - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Οικογένεια Cecidomyiidae, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

proth

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 08:19 ΠΜ EDT
Gnophomyia tristissima - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Gnophomyia tristissima, Ένα μέλος του Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mwinslow

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 11:39 ΜΜ EDT
Lunatipula - Photo (c) Colin Purrington, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Colin Purrington
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Υπογένος Lunatipula, Ένα μέλος του Τίπουλα (Γένος Tipula)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jadap13

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 06:18 ΜΜ CDT
Limoniidae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Οικογένεια Limoniidae, Ένα μέλος του Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristy_liddell

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

New York, US (Google, OSM)
Epiphragma solatrix - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Epiphragma solatrix, Ένα μέλος του Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lkeifer

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 04:08 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Eugnophomyia luctuosa - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Eugnophomyia luctuosa, Ένα μέλος του Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chelsey61

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 08:41 ΠΜ EDT
Nephrotoma - Photo (c) Sam Hambly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sam Hambly
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Γένος Nephrotoma, Ένα μέλος του Τιπουλίδες (Οικογένεια Tipulidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τιπουλόμορφα (Ανθυποτάξη Tipulomorpha)

Παρατηρητής

isopoddemigod

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 03:25 ΜΜ EDT

Τόπος

Amherst, MA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

What is it about rotting, damp wood that attracts swarms of crane flies?

Τιπουλόμορφα - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Τιπουλόμορφα (Ανθυποτάξη Tipulomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oneradunicorn

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 06:02 ΜΜ CDT
Yamatotipula - Photo (c) kestrel360, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Υπογένος Yamatotipula, Ένα μέλος του Τίπουλα (Γένος Tipula)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bilcha

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Some resemblance to Stilobezzia viridis.

Stilobezzia - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Γένος Stilobezzia, Ένα μέλος του Σκνίπες (Οικογένεια Ceratopogonidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waynesweeds

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2024 09:52 ΜΜ EDT
Tricyphona - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nick Block
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Γένος Tricyphona, Ένα μέλος του Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robingreen1

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 10:39 ΠΜ EDT
Pterelachisus - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nick Block
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Υπογένος Pterelachisus, Ένα μέλος του Τίπουλα (Γένος Tipula)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

savannahm1

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 10:07 ΠΜ EDT
Pterelachisus - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nick Block
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Υπογένος Pterelachisus, Ένα μέλος του Τίπουλα (Γένος Tipula)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bennyalbro

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 05:28 ΜΜ EDT
Pterelachisus - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nick Block
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Υπογένος Pterelachisus, Ένα μέλος του Τίπουλα (Γένος Tipula)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sus_scrofa

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 04:34 ΜΜ EDT
Atarba picticornis - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Atarba picticornis, Ένα μέλος του Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lwzach

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 09:42 ΜΜ EDT
Gnophomyia tristissima - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Gnophomyia tristissima, Ένα μέλος του Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rossbennett

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 09:19 ΜΜ CDT

Τόπος

Plano, TX, US (Google, OSM)
Yamatotipula - Photo (c) kestrel360, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Υπογένος Yamatotipula, Ένα μέλος του Τίπουλα (Γένος Tipula)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awearp

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 10:14 ΜΜ EDT
Yamatotipula - Photo (c) kestrel360, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Υπογένος Yamatotipula, Ένα μέλος του Τίπουλα (Γένος Tipula)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andyswartley

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 05:28 ΜΜ EDT
Limnophilinae - Photo (c) harum.koh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by harum.koh
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Υποοικογένεια Limnophilinae, Ένα μέλος του Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andyswartley

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 05:42 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Only 3 legs :(

Epiphragma fasciapenne - Photo (c) Bill Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Epiphragma fasciapenne, Ένα μέλος του Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andyswartley

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 05:28 ΜΜ EDT
Limnophilinae - Photo (c) harum.koh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by harum.koh
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Υποοικογένεια Limnophilinae, Ένα μέλος του Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τίπουλα (Γένος Tipula)

Παρατηρητής

scotthoit

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 07:07 ΜΜ AKDT
Τίπουλα - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Τίπουλα (Γένος Tipula)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

name_name_name

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 10:25 ΜΜ CDT
Chaoborus - Photo (c) Anita Gould, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Υπογένος Chaoborus, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kylealdinger

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 10:33 ΜΜ EDT
Chaoborus - Photo (c) Anita Gould, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Υπογένος Chaoborus, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kylealdinger

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 10:53 ΜΜ EDT
Erioptera septemtrionis - Photo (c) Owen Strickland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Owen Strickland
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Erioptera septemtrionis, Ένα μέλος του Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephanie_txbp

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 10:07 ΜΜ CDT

Τόπος

Plano, TX, US (Google, OSM)
Limoniini - Photo (c) Ricardo Ferreira, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ricardo Ferreira
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Φυλή Limoniini, Ένα μέλος του Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)

Παρατηρητής

crayzeebird

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 08:59 ΜΜ CDT

Τόπος

Plano, TX, US (Google, OSM)
Χειρονομίδες - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stephenluk: Χειρονομίδες (Οικογένεια Chironomidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 139874