Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maryannme

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 05:25 ΜΜ CDT
Υμενόπτερα - Photo (c) Noel Pennington, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Noel Pennington
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Υμενόπτερα (Τάξη Hymenoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bxjduf

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 05:56 ΜΜ MSK
Tripleurospermum inodorum - Photo (c) Radio  Tonreg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Tripleurospermum inodorum, Ένα μέλος του Ανθέμιδες (Φυλή Anthemideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

liam368

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2022 06:47 ΜΜ GMT
Ανθρώπου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Ανθρώπου (Homo sapiens)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

luismanzo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2022 01:10 ΜΜ CDT

Περιγραφή

I thought this was a ladybug from afar but when closer and I have no idea what this is.

Κοκκινελίδες - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryosuke Kuwahara
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυωτίδα (Γένος Myotis)

Παρατηρητής

lucweed

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2022 11:23 ΠΜ PDT
Νυχτερίδα - Photo (c) 360pixual, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 360pixual
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jreineke

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2022 02:27 ΜΜ EDT
Άνουρα - Photo (c) Jonathan Kolby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jonathan Kolby
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parkl

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 01:06 ΜΜ EDT
Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Dan Roach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Roach
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea herodias)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)

Παρατηρητής

iankim12

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 01:19 ΜΜ EDT
Βρύο, Μούσκλο - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rmarti30

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 01:17 ΜΜ CDT
Polyporaceae - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Οικογένεια Polyporaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

popfire

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 02:37 ΜΜ EDT
Αράχνες - Photo (c) Roy Kittrell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roy Kittrell
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephan174

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 08:36 ΜΜ CEST
Αράχνες - Photo (c) Roy Kittrell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roy Kittrell
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γρυλλίδες (Οικογένεια Gryllidae)

Παρατηρητής

cs21b047

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 01:13 ΠΜ IST
Γρυλλίδες - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Γρυλλίδες (Οικογένεια Gryllidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

jennameyer123

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 02:39 ΜΜ EDT
Ανθρώπου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Ανθρώπου (Homo sapiens)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aesivillo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 03:13 ΜΜ EDT
Αράχνες - Photo (c) Roy Kittrell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roy Kittrell
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)

Παρατηρητής

cs21b047

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 06:04 ΜΜ IST
Κολεόπτερα - Photo (c) Scott Camazine, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Scott Camazine
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)

Παρατηρητής

saanen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2022 04:40 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Inchworm caterpillar on a rattlebox plant. It ate the plant down to stems in a few days.

Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)

Παρατηρητής

ikwon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 11:22 ΠΜ PDT
Γαστερόποδα - Photo (c) John Slapcinsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

sophia774

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 02:24 ΜΜ EDT
Οικιακό Περιστέρι - Photo (c) Scott King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Scott King
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gayathri_s2

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 06:17 ΜΜ IST
Cerambycidae - Photo (c) Wynand Uys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wynand Uys
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Οικογένεια Cerambycidae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wbviolin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 01:18 ΜΜ CDT
Ruminantia - Photo (c) David W. Boston, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David W. Boston
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Υποτάξη Ruminantia, Ένα μέλος του Αρτιοδάκτυλα (Τάξη Artiodactyla)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaco_pretorius

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 08:09 ΜΜ SAST
Hemidactylus mabouia - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Hemidactylus mabouia, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)

Παρατηρητής

michael5303

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 11:22 ΠΜ PDT
Μυρμηγκίδες - Photo (c) Gerónimo Martín Alonso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Gerónimo Martín Alonso
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awblair

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 01:21 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Foraging on Mikania scandens

Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες (Τάξη Araneae)

Παρατηρητής

elenakozlova

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 07:38 ΠΜ +05
Αράχνες - Photo (c) Roy Kittrell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roy Kittrell
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iansantos280

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 03:12 ΜΜ -03
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)

Παρατηρητής

annqunett_reisch

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 01:10 ΜΜ CDT

Τόπος

Granbury, TX, USA (Google, OSM)
Ετερόπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φραγκόκοτα (Numida meleagris)

Παρατηρητής

dirrtyharry

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 05:37 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Black feathers with white spots

Πτηνά - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mandy388

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 01:39 ΜΜ EDT
Πτηνά - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cs21b047

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 02:45 ΜΜ IST
Agamidae - Photo (c) Shipher (士緯) Wu (吳), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Οικογένεια Agamidae, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisandlin

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 02:36 ΜΜ EDT
Φτέρη - Photo (c) Lena Dietz Chiasson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lena Dietz Chiasson
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 1099