Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neptune_95

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2023 08:06 ΜΜ -03
Cerambycidae - Photo (c) Wynand Uys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wynand Uys
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Οικογένεια Cerambycidae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catez

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 10:02 ΜΜ -03
Scarabaeidae - Photo (c) Barbara Moreno Martinez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Barbara Moreno Martinez
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Οικογένεια Scarabaeidae, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοκαρδαμούδα (Capsella bursa-pastoris)

Παρατηρητής

eleanorpate

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2023 04:54 ΜΜ CST
Αγριοκαρδαμούδα - Photo (c) 2006 Barry Rice, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Αγριοκαρδαμούδα (Capsella bursa-pastoris)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Πύρρουλας (Pyrrhula pyrrhula)

Παρατηρητής

pamari

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2023 10:16 ΠΜ MSK
Κοινός Πύρρουλας - Photo (c) Дмитрий Осипов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Дмитрий Осипов
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Κοινός Πύρρουλας (Pyrrhula pyrrhula)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)

Παρατηρητής

tonyalee0613

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2021 05:01 ΠΜ EDT

Τόπος

Powellton, WV, US (Google, OSM)
Αρθρόποδα - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryosuke Kuwahara
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

smrithi2

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2021 03:46 ΜΜ EDT
Ζωή - Photo (c) Paul Sorensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Sorensen
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Ζωή (Ζωή)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

jesse7413

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2021 12:54 ΜΜ EDT
Αγγειόσπερμα - Photo (c) Amy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Amy
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apseregin

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 11:11 ΠΜ MSK

Περιγραφή

Сеточное картирование флоры НП "Мещёра"

Melitaea - Photo (c) petr_kosachev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by petr_kosachev
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Γένος Melitaea, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)

Παρατηρητής

pavloviv

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023 08:24 ΜΜ +05
Συρφίδες - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RAP
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

ceu4

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 12:58 ΜΜ MSK
Δίπτερα - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Δίπτερα (Τάξη Diptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)

Παρατηρητής

ceu4

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 01:04 ΜΜ MSK
Απόκριτα - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by skitterbug
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

ceu4

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 01:12 ΜΜ MSK
Δίπτερα - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Δίπτερα (Τάξη Diptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavloviv

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2023 07:42 ΠΜ +05
Συρφίδες - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RAP
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

mariazhihz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2023 06:52 ΜΜ MSK
Ψυλλοειδή - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Ψυλλοειδή (Υπεροικογένεια Psylloidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)

Παρατηρητής

yazykov_mv

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023 11:53 ΠΜ MSK
Χρυσομηλίδες - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panasyuk_ekaterina

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 04:29 ΜΜ MSK
Epipactis helleborine - Photo (c) Ori Fragman-Sapir, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ori Fragman-Sapir
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Epipactis helleborine, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

bulanova-anastasia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 12:50 ΜΜ MSK
Βραχύκερα - Photo (c) Sam Fraser-Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Βραχύκερα (Υποτάξη Brachycera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bulanova-anastasia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 04:31 ΜΜ MSK
Silene latifolia alba - Photo (c) jacinta lluch valero, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Silene latifolia ssp. alba, Ένα μέλος του Σιληνή (Γένος Silene)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

catavaloxx

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 01:45 ΜΜ +05

Τόπος

Пермь (Google, OSM)
Pterophorinae - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Υποοικογένεια Pterophorinae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sofronov_yuriy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 02:41 ΜΜ MSK
Fomitopsis pinicola - Photo (c) Kari Pihlaviita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kari Pihlaviita
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Fomitopsis pinicola, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)

Παρατηρητής

sofronov_yuriy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 12:21 ΜΜ MSK
Λειμώνιο Τριφύλλι - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sofronov_yuriy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 12:18 ΜΜ MSK
Πεντάνευρο Το Μεγάλο - Photo (c) lemonsnapp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Πεντάνευρο Το Μεγάλο (Plantago major)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κλουβίδα (Chenopodium album)

Παρατηρητής

sofronov_yuriy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 12:23 ΜΜ MSK
Κλουβίδα - Photo (c) Thayne Tuason, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Κλουβίδα (Chenopodium album)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sofronov_yuriy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 12:24 ΜΜ MSK
Tanacetum vulgare - Photo (c) Paul Reeves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Paul Reeves
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Tanacetum vulgare, Ένα μέλος του Ανθέμιδες (Φυλή Anthemideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sofronov_yuriy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 12:25 ΜΜ MSK
Melilotus officinalis - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Melilotus officinalis, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sofronov_yuriy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 12:31 ΜΜ MSK
Dactylis glomerata - Photo (c) Natalya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Natalya
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Dactylis glomerata, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιχώριον Το Ίντυβον (Cichorium intybus)

Παρατηρητής

sofronov_yuriy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 12:28 ΜΜ MSK
Κιχώριον Το Ίντυβον - Photo (c) khockey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Κιχώριον Το Ίντυβον (Cichorium intybus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσουκνίδα (Urtica dioica)

Παρατηρητής

sofronov_yuriy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 12:34 ΜΜ MSK
Τσουκνίδα - Photo (c) Tom Norton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Tom Norton
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Τσουκνίδα (Urtica dioica)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sofronov_yuriy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 12:50 ΜΜ MSK
Acer platanoides - Photo (c) Alexey P. Seregin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexey P. Seregin
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Acer platanoides, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sofronov_yuriy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 01:11 ΜΜ MSK
Solanum dulcamara - Photo (c) Alexander Baransky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexander Baransky
Η ταυτότητα του χρήστη stepan_lomako: Solanum dulcamara, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1174