Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vitanativa

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 10:50 ΠΜ WEST
Anthaxia funerula - Photo (c) URSchmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stegobups: Σύνθετο Anthaxia funerula, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zoologischerarne

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 12:05 ΜΜ CEST

Τόπος

Thale, Deutschland (Google, OSM)
Anthaxia nitidula - Photo (c) Guido Bohne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Guido Bohne
Η ταυτότητα του χρήστη stegobups: Anthaxia nitidula, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yliabulax

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024 04:14 ΜΜ +05
Chalcophora mariana - Photo (c) Peter Danter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Peter Danter
Η ταυτότητα του χρήστη stegobups: Chalcophora mariana, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arochaportugal

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2024 01:34 ΜΜ WEST

Περιγραφή

foto: Isabel Cunha Soares

Euacmaeoderella - Photo (c) Simon Oliver, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Oliver
Η ταυτότητα του χρήστη stegobups: Υπογένος Euacmaeoderella, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Βελτίωση
Evides elegans - Photo (c) Thanigaivel A, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Thanigaivel A
Η ταυτότητα του χρήστη stegobups: Evides elegans, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pribelilevente

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 02:32 ΜΜ CEST
Capnodis tenebrionis - Photo (c) vaggeliskoutsoukos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by vaggeliskoutsoukos
Η ταυτότητα του χρήστη stegobups: Capnodis tenebrionis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allegra15

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 10:35 ΠΜ CEST
Anthaxia hungarica - Photo (c) iwo2022, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by iwo2022
Η ταυτότητα του χρήστη stegobups: Anthaxia hungarica, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

axelgosseries

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024

Περιγραφή

Several ex

Agrilus derasofasciatus - Photo (c) Emanuele Santarelli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Emanuele Santarelli
Η ταυτότητα του χρήστη stegobups: Agrilus derasofasciatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebecca145

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 05:02 ΜΜ EDT
Acmaeodera pulchella - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by skitterbug
Η ταυτότητα του χρήστη stegobups: Acmaeodera pulchella, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andygo1

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2024 12:52 ΜΜ CDT
Agrilus cyanescens - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη stegobups: Agrilus cyanescens, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pilmar

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 02:21 ΜΜ CEST
Anthaxia nitidula - Photo (c) Guido Bohne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Guido Bohne
Η ταυτότητα του χρήστη stegobups: Anthaxia nitidula, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christonis

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 12:13 ΜΜ CEST
Anthaxia nitidula - Photo (c) Guido Bohne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Guido Bohne
Η ταυτότητα του χρήστη stegobups: Anthaxia nitidula, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

axarus

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 05:05 ΜΜ PDT
Polycesta californica - Photo (c) Museum of Comparative Zoology, Harvard University, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stegobups: Polycesta californica, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist97656

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 10:32 ΠΜ CST
Chrysochroa fulgidissima - Photo (c) Zorac&Visar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stegobups: Chrysochroa fulgidissima, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kojiless

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 11:40 ΠΜ JST
Trachys - Photo (c) Kohichiro Yoshida, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stegobups: Γένος Trachys, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yetiuprising

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 09:03 ΠΜ CDT
Acmaeodera pulchella - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by skitterbug
Η ταυτότητα του χρήστη stegobups: Acmaeodera pulchella, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swindsor

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 06:30 ΜΜ EDT
Agrilus ruficollis - Photo (c) Jenn Forman Orth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stegobups: Agrilus ruficollis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denakatz

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 01:53 ΜΜ EDT
Buprestis striata - Photo (c) Pierrick Bloin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pierrick Bloin
Η ταυτότητα του χρήστη stegobups: Buprestis striata, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annagreilberger

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024 02:08 ΠΜ CEST
Anthaxia fulgurans - Photo (c) Benjamin Gorfer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Benjamin Gorfer
Η ταυτότητα του χρήστη stegobups: Anthaxia fulgurans, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annagreilberger

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024 02:07 ΠΜ CEST
Anthaxia fulgurans - Photo (c) Benjamin Gorfer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Benjamin Gorfer
Η ταυτότητα του χρήστη stegobups: Anthaxia fulgurans, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hsug1747

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 09:31 ΠΜ PDT
Acmaeodera gibbula - Photo (c) C. Mallory, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by C. Mallory
Η ταυτότητα του χρήστη stegobups: Acmaeodera gibbula, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antbatista

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 05:18 ΜΜ EST
Euchroma giganteum - Photo (c) Artur Tomaszek, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Artur Tomaszek
Η ταυτότητα του χρήστη stegobups: Euchroma giganteum, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kim_fleming

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 11:33 ΠΜ EDT
Acmaeodera pulchella - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by skitterbug
Η ταυτότητα του χρήστη stegobups: Acmaeodera pulchella, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

largene

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 04:54 ΜΜ MDT

Περιγραφή

97 F. Sunny. Too hot. This dead beetle lay gleaming on the front porch, a desiccated emerald.

Trachykele blondeli - Photo (c) Philipp Wickey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philipp Wickey
Η ταυτότητα του χρήστη stegobups: Trachykele blondeli, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haroune1

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Constantine, DZ (Google, OSM)
Acmaeodera quadrifasciata - Photo (c) Haroun Nemouchi, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Haroun Nemouchi
Η ταυτότητα του χρήστη stegobups: Acmaeodera quadrifasciata, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keturner

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 11:20 ΠΜ EDT
Buprestis striata - Photo (c) Pierrick Bloin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pierrick Bloin
Η ταυτότητα του χρήστη stegobups: Buprestis striata, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevewalternature

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 11:05 ΠΜ EDT
Ptosima gibbicollis - Photo (c) Kyran Leeker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kyran Leeker
Η ταυτότητα του χρήστη stegobups: Ptosima gibbicollis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmitry_trutsko

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 08:57 ΜΜ EEST
Agrilus planipennis - Photo (c) Macroscopic Solutions, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stegobups: Agrilus planipennis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faluke

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024 01:45 ΜΜ CEST

Τόπος

Almería, España (Google, OSM)
Anthaxia croesus - Photo (c) Marco Huang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marco Huang
Η ταυτότητα του χρήστη stegobups: Anthaxia croesus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faluke

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024 01:49 ΜΜ CEST

Τόπος

Almería, España (Google, OSM)
Acmaeoderella lanuginosa - Photo (c) Simon Oliver, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Oliver
Η ταυτότητα του χρήστη stegobups: Acmaeoderella lanuginosa, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 71433