Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melaniestowell

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 01:01 ΜΜ EDT
Tanychlamys - Photo (c) 張智偉(Chang, Jack, Chih-Wei), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 張智偉(Chang, Jack, Chih-Wei)
Η ταυτότητα του χρήστη stacey15: Γένος Tanychlamys, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keehcyma

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2020 05:02 ΜΜ EDT

Τόπος

Oak Grove, NC, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Earth snake? Not sure if smooth or rough. Maybe a worm snake? Idk

Virginia striatula - Photo (c) Ty Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ty Smith
Η ταυτότητα του χρήστη stacey15: Virginia striatula, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bluskye77

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2020 02:25 ΜΜ AEST
Pelodryadinae - Photo (c) Matthijs Hollanders, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matthijs Hollanders
Η ταυτότητα του χρήστη stacey15: Υποοικογένεια Pelodryadinae, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corazonyvidamixe

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2017 09:44 ΠΜ CDT
Βόρειο Τετράφθαλμο Οπόσουμ - Photo (c) Juan Cruzado Cortés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Juan Cruzado Cortés
Η ταυτότητα του χρήστη stacey15: Βόρειο Τετράφθαλμο Οπόσουμ (Philander vossi)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy_moore

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2019 08:37 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Thanks to Ken Harris for ID. A new sp record for Victoria.

Ετικέτες

Riekoleon striatus - Photo (c) wendy_moore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stacey15: Riekoleon striatus, Ένα μέλος του Μυρμηλεοντίδες (Οικογένεια Myrmeleontidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matoxtle

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2017

Τόπος

loreto (Google, OSM)

Περιγραφή

Snowy Plover, chorlito nevado (Charadrius nivosus) Cassin, 1858. Este chorlito recientemente dividido parece haber disminuido rápidamente en partes de su área de distribución, aunque la población puede haber permanecido estable en otros. En general, se sospecha una disminución moderadamente rápida de la población, debido a los efectos de la pérdida y degradación del hábitat y la perturbación de los sitios de anidación. Por lo tanto, la especie aparece como casi amenazada.
2014 - Casi amenazados (NT), es un migrante parcial generalizado en América del Norte, América Central, el oeste de América del Sur y el Caribe, donde ocupa hábitats costeros y aguas interiores, generalmente salinas (del Hoyo et al., 1996). Las tendencias varían entre los sitios, pero en general un descenso moderadamente rápido de la población (aproximándose al 30% en 15 años [estimación de tres generaciones]), siguiendo evidencias de declinaciones regionales y amenazas constantes como degradación y perturbación del hábitat (Page et al. 2009, Thomas et al., 2012). También es nativo de México. Para mayor información consulta http://www.iucnredlist.org/details/22725033/0 y https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=176511#null

Anarhynchus nivosus - Photo (c) Mike Baird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stacey15: Anarhynchus nivosus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathiasdhaen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2018 02:52 ΜΜ CET
Dendropicos obsoletus - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη stacey15: Dendropicos obsoletus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthurchp

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2019 10:06 ΠΜ HST
Archonias nimbice bryson - Photo (c) aquiros, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stacey15: Archonias nimbice ssp. bryson, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanfeng

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Leshan, CN-SC, CN (Google, OSM)
Telchinia issoria - Photo (c) ashung, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stacey15: Telchinia issoria, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salmonskyview

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2017 08:41 ΠΜ PST

Τόπος

Bali, Indonesia (Google, OSM)
Telchinia issoria - Photo (c) ashung, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stacey15: Telchinia issoria, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glorysummay

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2020 05:28 ΜΜ EAT
Telchinia cabira - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη stacey15: Telchinia cabira, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarlosgarciamorales1

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2012 01:30 ΜΜ CDT
Archonias teutila - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη stacey15: Archonias teutila, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eackroyd

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2016 12:08 ΜΜ EDT
Boloria myrina - Photo (c) Neil Bjorklund, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Neil Bjorklund
Η ταυτότητα του χρήστη stacey15: Boloria myrina, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2023
Αντισυμβατική
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drawingtours

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2020 11:14 ΠΜ EST

Τόπος

Osprey, FL, USA (Google, OSM)
Αμερικανικός Κορμοράνος - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Antonio Linage Espinosa
Η ταυτότητα του χρήστη stacey15: Αμερικανικός Κορμοράνος (Nannopterum auritum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardmontague

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2017 12:16 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Cormorant?

Αμερικανικός Κορμοράνος - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Antonio Linage Espinosa
Η ταυτότητα του χρήστη stacey15: Αμερικανικός Κορμοράνος (Nannopterum auritum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

horacio_barcenas

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2010 07:52 ΠΜ CDT
Αμερικανικός Κορμοράνος - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Antonio Linage Espinosa
Η ταυτότητα του χρήστη stacey15: Αμερικανικός Κορμοράνος (Nannopterum auritum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenoreatwood

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2004 09:53 ΠΜ EDT
Heraclides rumiko - Photo (c) Jim & Lynne Weber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jim & Lynne Weber
Η ταυτότητα του χρήστη stacey15: Heraclides rumiko, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arutamecotours

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2016 07:02 ΠΜ -05
Heraclides thoas - Photo (c) Martín De Los Santos Bailón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martín De Los Santos Bailón
Η ταυτότητα του χρήστη stacey15: Heraclides thoas, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist25820

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2020 11:07 ΜΜ AWST
Lepisma saccharinum - Photo (c) Christian Fischer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stacey15: Lepisma saccharinum, Ένα μέλος του Λέπισμα (Γένος Lepisma)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charleenstokes

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2010 08:27 ΜΜ MST

Τόπος

Baños, Ecuador (Google, OSM)
Mionectes galbinus - Photo (c) David Monroy R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Monroy R
Η ταυτότητα του χρήστη stacey15: Mionectes galbinus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahorn_

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2020 09:37 ΜΜ SAST
Eugnorisma depuncta - Photo (c) purperlibel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by purperlibel
Η ταυτότητα του χρήστη stacey15: Eugnorisma depuncta, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρίων (Υπογένος Arion)

Παρατηρητής

schneidz0621

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 12:56 ΜΜ PDT
Αρίων - Photo (c) emanon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by emanon
Η ταυτότητα του χρήστη stacey15: Αρίων (Υπογένος Arion)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valguthrie

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2020 11:45 ΠΜ CDT
Scarabaeidae - Photo (c) Barbara Moreno Martinez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Barbara Moreno Martinez
Η ταυτότητα του χρήστη stacey15: Οικογένεια Scarabaeidae, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harvestflo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2017 09:34 ΠΜ EST
Λευκοπρόσωπος Καπουτσίνος Της Κεντρικής Αμερικής - Photo (c) Joshua Eastlake, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joshua Eastlake
Η ταυτότητα του χρήστη stacey15: Λευκοπρόσωπος Καπουτσίνος Της Κεντρικής Αμερικής (Cebus imitator)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adzebill

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2017 10:05 ΠΜ +11

Περιγραφή

Killcare, Central Coast, NSW. Common on houses and driveways.

Araneidae - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη stacey15: Οικογένεια Araneidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gelarsen

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2013 08:33 ΠΜ PDT

Ετικέτες

Daptrius chimachima - Photo (c) Larry Zheng, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Larry Zheng
Η ταυτότητα του χρήστη stacey15: Daptrius chimachima, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebeccal

Ημερομηνία

Μάρτιος 2017

Περιγραφή

I have found two female moths I believe are Cecropia, however I am in the sonoran desert in Arizona and their range isn't supposed to go this far. Perhaps someones pets that they let loose? The first female I found laid her eggs while I was handling her.

Hyalophora gloveri - Photo (c) Eric Eaton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eric Eaton
Η ταυτότητα του χρήστη stacey15: Hyalophora gloveri, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2013

Τόπος

Maynas, PE-LO, PE (Google, OSM)

Περιγραφή

Captive

Cebuella pygmaea - Photo (c) Edwin Múnera Chavarría, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Edwin Múnera Chavarría
Η ταυτότητα του χρήστη stacey15: Cebuella pygmaea, Ένα μέλος του Πρωτεύοντ (Τάξη Primates)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lsimuns

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2018 07:59 ΠΜ MST
Cebuella - Photo (c) Joachim S. Müller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stacey15: Γένος Cebuella, Ένα μέλος του Πρωτεύοντ (Τάξη Primates)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aprilleung

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2018 01:54 ΜΜ AWST
Cebuella - Photo (c) Joachim S. Müller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stacey15: Γένος Cebuella, Ένα μέλος του Πρωτεύοντ (Τάξη Primates)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 9540