Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Σκίουρος (Sciurus vulgaris)

Παρατηρητής

trichocereus

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 07:12 ΜΜ CEST
Κοινός Σκίουρος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Κοινός Σκίουρος (Sciurus vulgaris)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trichocereus

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2024 07:54 ΠΜ CEST
Claytonia perfoliata - Photo (c) Lauren Glevanik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lauren Glevanik
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Claytonia perfoliata, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φάσσα (Columba palumbus)

Παρατηρητής

trichocereus

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 04:35 ΜΜ CEST
Κοινή Φάσσα - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Κοινή Φάσσα (Columba palumbus)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Κίσσα (Garrulus glandarius)

Παρατηρητής

trichocereus

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 04:32 ΜΜ CEST
Ευρωπαϊκή Κίσσα - Photo (c) Luc Viatour, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Ευρωπαϊκή Κίσσα (Garrulus glandarius)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moritz3

Ημερομηνία

Μάιος 2024
Oedemera nobilis - Photo (c) Joe Holt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joe Holt
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Oedemera nobilis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trichocereus

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 10:43 ΠΜ CEST
Pilosella aurantiaca - Photo (c) Eric Guimbard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Pilosella aurantiaca, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niklashein98

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023
Catocala nupta - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Grimm
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Catocala nupta, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπούφος (Bubo bubo)

Παρατηρητής

niklashein98

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 08:50 ΜΜ CEST
Μπούφος - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Μπούφος (Bubo bubo)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος (Haematopus ostralegus)

Παρατηρητής

trichocereus

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 09:30 ΠΜ CEST
Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος (Haematopus ostralegus)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αιγυπτιακή Χήνα (Alopochen aegyptiaca)

Παρατηρητής

trichocereus

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 09:27 ΠΜ CEST
Αιγυπτιακή Χήνα - Photo (c) Luís Lourenço, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Luís Lourenço
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Αιγυπτιακή Χήνα (Alopochen aegyptiaca)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trichocereus

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 09:33 ΠΜ CEST
Iris pseudacorus - Photo (c) Junyan Xu, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Junyan Xu
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Iris pseudacorus, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trichocereus

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 08:54 ΠΜ CEST
Cepaea hortensis - Photo (c) Yasmine Boumediene, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Yasmine Boumediene
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Cepaea hortensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trichocereus

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 09:32 ΠΜ CEST
Humulus lupulus - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Humulus lupulus, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοχλίας Ο Πωματίας (Helix pomatia)

Παρατηρητής

trichocereus

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 08:54 ΠΜ CEST
Κοχλίας Ο Πωματίας - Photo (c) Björn S..., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Κοχλίας Ο Πωματίας (Helix pomatia)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trichocereus

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 09:18 ΠΜ CEST
Bombylius major - Photo (c) Anders Illum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Bombylius major, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sirfi2

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 12:24 ΜΜ CEST
Bombylius major - Photo (c) Anders Illum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Bombylius major, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαλιδιάρης (Milvus milvus)

Παρατηρητής

naturestephie

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 03:54 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Two of them circling and calling over the neighborhood

Ψαλιδιάρης - Photo (c) Manuel Raab, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Manuel Raab
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Ψαλιδιάρης (Milvus milvus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturestephie

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2024 03:51 ΜΜ CEST
Osmia cornuta - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Osmia cornuta, Ένα μέλος του Οσμία (Γένος Osmia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturestephie

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 07:13 ΜΜ CEST
Anthophora plumipes - Photo (c) Alexis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Anthophora plumipes, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

piotr_kobierski

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 12:00 ΜΜ CEST
Cynoglossum officinale - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Cynoglossum officinale, Ένα μέλος του Κυνόγλωσσο (Γένος Cynoglossum)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

piotr_kobierski

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2010 11:17 ΠΜ CEST
Matteuccia struthiopteris - Photo (c) Jacques Ibarzabal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jacques Ibarzabal
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Matteuccia struthiopteris, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

trichocereus

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 05:58 ΜΜ CEST
Μέλισσα - Photo (c) Georges-Alexandre Cotnoir, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Georges-Alexandre Cotnoir
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώχος Ο Λαχανώδης (Sonchus oleraceus)

Παρατηρητής

trichocereus

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 12:06 ΜΜ CEST
Ζώχος Ο Λαχανώδης - Photo (c) ritafoo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ritafoo
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Ζώχος Ο Λαχανώδης (Sonchus oleraceus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trichocereus

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 11:56 ΠΜ CEST
Isatis tinctoria - Photo (c) wojtest, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wojtest
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Isatis tinctoria, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trichocereus

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 12:00 ΜΜ CEST
Valerianella locusta - Photo (c) Christian Berg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christian Berg
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Valerianella locusta, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trichocereus

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 11:57 ΠΜ CEST
Osmia cornuta - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Osmia cornuta, Ένα μέλος του Οσμία (Γένος Osmia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lennartm

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 09:12 ΠΜ CEST
Andrena clarkella - Photo (c) Mateusz Sowiński, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mateusz Sowiński
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Andrena clarkella, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moritz3

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2024 10:22 ΠΜ CEST
Cardamine flexuosa - Photo (c) Jacqui Geux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jacqui Geux
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Cardamine flexuosa, Ένα μέλος του Καρδαμίνη (Γένος Cardamine)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moritz3

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2024 10:16 ΠΜ CEST
Carex pilulifera - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Carex pilulifera, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moritz3

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024
Pyrrhosoma nymphula - Photo (c) Philipp salzgeber, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philipp salzgeber
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Pyrrhosoma nymphula, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1481