Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trichocereus

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021
Gypsophila vaccaria - Photo (c) Alessandro Mattedi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Alessandro Mattedi
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Gypsophila vaccaria, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunnysnail

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2023 02:08 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Flower

Ornithogalum umbellatum - Photo (c) Samanta Conte, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Samanta Conte
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Ornithogalum umbellatum, Ένα μέλος του Ορνιθόγαλο (Γένος Ornithogalum)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόχαρις Της Καρδαμίνης (Anthocharis cardamines)

Παρατηρητής

trichocereus

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 12:23 ΜΜ CEST
Ανθόχαρις Της Καρδαμίνης - Photo (c) Felipe Hidalgo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felipe Hidalgo
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Ανθόχαρις Της Καρδαμίνης (Anthocharis cardamines)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trichocereus

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 12:32 ΜΜ CEST
Cardamine bulbifera - Photo (c) Leonid Rasran, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leonid Rasran
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Cardamine bulbifera, Ένα μέλος του Καρδαμίνη (Γένος Cardamine)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trichocereus

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 12:35 ΜΜ CEST
Ornithogalum umbellatum - Photo (c) Samanta Conte, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Samanta Conte
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Ornithogalum umbellatum, Ένα μέλος του Ορνιθόγαλο (Γένος Ornithogalum)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trichocereus

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 12:39 ΜΜ CEST
Anthriscus sylvestris - Photo (c) ape, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by ape
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Anthriscus sylvestris, Ένα μέλος του Ανθρίσκος (Γένος Anthriscus)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καπνόχορτο (Fumaria officinalis)

Παρατηρητής

trichocereus

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 05:34 ΜΜ CEST
Καπνόχορτο - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Καπνόχορτο (Fumaria officinalis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabiologist

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 03:18 ΜΜ CET
Gagea lutea - Photo (c) Hermann Falkner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Gagea lutea, Ένα μέλος του Γαγέα (Γένος Gagea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabiologist

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023 02:41 ΜΜ CEST
Senecio vulgaris - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Senecio vulgaris, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabiologist

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2023 01:50 ΜΜ CEST
Andrena cineraria - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Andrena cineraria, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabiologist

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2023 02:09 ΜΜ CEST
Hepatica nobilis - Photo (c) Phil Benstead, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Phil Benstead
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Hepatica nobilis, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Φυλή Anemoneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabiologist

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2023 02:12 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Kronblattspitzen deutlich behaart

Gagea villosa - Photo (c) Oyuntsetseg Batlai, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Oyuntsetseg Batlai
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Gagea villosa, Ένα μέλος του Γαγέα (Γένος Gagea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radoslawpuchalka

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2023 10:44 ΜΜ CEST
Vaccinium myrtillus - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Vaccinium myrtillus, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moritz3

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 05:42 ΜΜ CEST
Veronica beccabunga - Photo (c) faluke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by faluke
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Veronica beccabunga, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trichocereus

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 01:46 ΜΜ CEST
Senecio vulgaris - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Senecio vulgaris, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trichocereus

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 01:52 ΜΜ CEST
Valerianella locusta - Photo (c) Christian Berg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christian Berg
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Valerianella locusta, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trichocereus

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 02:28 ΜΜ CEST
Prunus padus - Photo (c) Sciadopitys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Prunus padus, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jf920

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 05:19 ΜΜ CEST
Saxifraga tridactylites - Photo (c) --Tico--, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Saxifraga tridactylites, Ένα μέλος του Σαξιφράγκα (Γένος Saxifraga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jf920

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 04:43 ΜΜ CEST
Caltha palustris - Photo (c) Vincent W., όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vincent W.
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Caltha palustris, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jf920

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2023 12:23 ΜΜ CEST
Luzula campestris - Photo (c) gardatxanae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by gardatxanae
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Luzula campestris, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jf920

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2023 05:02 ΜΜ CEST
Chrysosplenium alternifolium - Photo (c) silst64, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by silst64
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Chrysosplenium alternifolium, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jf920

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2023 05:08 ΜΜ CEST
Primula elatior - Photo (c) François-Xavier Taxil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by François-Xavier Taxil
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Primula elatior, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jf920

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2023 06:01 ΜΜ CEST
Carex caryophyllea - Photo (c) alderash, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by alderash
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Carex caryophyllea, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jf920

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2023 05:57 ΜΜ CEST
Allium ursinum - Photo (c) Ulrika, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Allium ursinum, Ένα μέλος του Άλλιον (Γένος Allium)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βάτος Η Θαμνώδης (Τμήμα Rubus)

Παρατηρητής

dasreh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 12:15 ΜΜ CEST

Τόπος

Altenau (Google, OSM)
Βάτος Η Θαμνώδης - Photo (c) Rick Gray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rick Gray
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Βάτος Η Θαμνώδης (Τμήμα Rubus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jubeh

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2023 04:15 ΜΜ CET
Viburnum rhytidophyllum - Photo (c) fastcoretux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Viburnum rhytidophyllum, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 12:19 ΜΜ CEST
Ononis spinosa procurrens - Photo (c) Drepanostoma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Drepanostoma
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Ononis spinosa ssp. procurrens, Ένα μέλος του Ονωνίς (Γένος Ononis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

winterling

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 02:46 ΜΜ CEST

Τόπος

Sparneck (Google, OSM)
Galinsoga quadriradiata - Photo (c) Mario Bassini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Mario Bassini
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Galinsoga quadriradiata, Ένα μέλος του Γαλινσόγα (Γένος Galinsoga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στύφνος (Solanum nigrum)

Παρατηρητής

winterling

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 05:49 ΜΜ CEST
Στύφνος - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Στύφνος (Solanum nigrum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρουπακοβελανιδιά (Quercus robur)

Παρατηρητής

trichocereus

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 02:20 ΜΜ CEST
Ρουπακοβελανιδιά - Photo (c) Rita Willaert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sprinklestheu: Ρουπακοβελανιδιά (Quercus robur)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1411