Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Sardellomána (Alosa pseudoharengus)

Παρατηρητής

myotisleibii

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2018 12:50 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Alewife run

Sardellomána - Photo (c) Mariusz Potocki, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mariusz Potocki
Η ταυτότητα του χρήστη splnddfairywren: Sardellomána (Alosa pseudoharengus)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

arianatrabachino

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2020 04:20 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Tree moss with mushroom fungus.

Βρύο, Μούσκλο - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη splnddfairywren: Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nrotondo2

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2022 03:20 ΜΜ EDT
Lecanoromycetes - Photo (c) Melissa Hutchison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Melissa Hutchison
Η ταυτότητα του χρήστη splnddfairywren: Ομοταξία Lecanoromycetes, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neondemonrex

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 04:06 ΜΜ EDT

Τόπος

Schoodic Head (Google, OSM)
Hypogymnia - Photo (c) Liam O'Brien, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liam O'Brien
Η ταυτότητα του χρήστη splnddfairywren: Γένος Hypogymnia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sitera_k

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2024 08:33 ΠΜ EDT
Cladonia uncialis - Photo (c) Tom Walker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Walker
Η ταυτότητα του χρήστη splnddfairywren: Cladonia uncialis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennapiotrowski

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 04:05 ΜΜ EDT
Flavoparmelia caperata - Photo (c) Logan A.W. Lalonde, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Logan A.W. Lalonde
Η ταυτότητα του χρήστη splnddfairywren: Flavoparmelia caperata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erichendrickson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 12:28 ΜΜ EDT

Τόπος

Easton, ME, US (Google, OSM)
Flavoparmelia caperata - Photo (c) Logan A.W. Lalonde, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Logan A.W. Lalonde
Η ταυτότητα του χρήστη splnddfairywren: Flavoparmelia caperata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naputnam

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2024

Τόπος

Belfast, ME (Google, OSM)
Flavoparmelia caperata - Photo (c) Logan A.W. Lalonde, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Logan A.W. Lalonde
Η ταυτότητα του χρήστη splnddfairywren: Flavoparmelia caperata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larsonaa

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2019 01:49 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Bark barnacle

Lecanora - Photo (c) Andrea Kreuzhage, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrea Kreuzhage
Η ταυτότητα του χρήστη splnddfairywren: Γένος Lecanora, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heatherwestleigh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 10:55 ΠΜ EDT
Leotia - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη splnddfairywren: Γένος Leotia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

jrallen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2015

Περιγραφή

Salad bar item (cranberries/craisins)

Ζωή - Photo (c) Natalie McNear, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Natalie McNear
Η ταυτότητα του χρήστη splnddfairywren: Ζωή (Ζωή)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wthompson23

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2021 02:35 ΜΜ EDT
Luzula - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη splnddfairywren: Γένος Luzula, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jovang123

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Growing at the edge of a large pond in a coniferous forest.

Acutifolia - Photo (c) Charlie Hohn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Charlie Hohn
Η ταυτότητα του χρήστη splnddfairywren: Υπογένος Acutifolia, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

floraromastudio

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 07:45 ΜΜ ADT
Sporobolus pumilus - Photo (c) David McCorquodale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by David McCorquodale
Η ταυτότητα του χρήστη splnddfairywren: Sporobolus pumilus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j_pinzon

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2017 01:23 ΜΜ MDT
Ptilium crista-castrensis - Photo (c) copepodo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by copepodo
Η ταυτότητα του χρήστη splnddfairywren: Ptilium crista-castrensis, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredericajacks

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 03:35 ΜΜ ADT

Τόπος

Halifax, CA-NS, CA (Google, OSM)
Vaccinium macrocarpon - Photo (c) Todd Norris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Todd Norris
Η ταυτότητα του χρήστη splnddfairywren: Vaccinium macrocarpon, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odiellus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 11:15 ΠΜ ADT

Περιγραφή

Tor Bay Provincial Park

Vaccinium macrocarpon - Photo (c) Todd Norris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Todd Norris
Η ταυτότητα του χρήστη splnddfairywren: Vaccinium macrocarpon, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kywanderer

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 10:23 ΠΜ EST
Callicladium imponens - Photo (c) Jeff Garner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeff Garner
Η ταυτότητα του χρήστη splnddfairywren: Callicladium imponens, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kywanderer

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 10:23 ΠΜ EST
Callicladium imponens - Photo (c) Jeff Garner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeff Garner
Η ταυτότητα του χρήστη splnddfairywren: Callicladium imponens, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

appalachia_wildlifer

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2024 10:37 ΠΜ EST

Τόπος

Charlotte (Google, OSM)
Cladonia - Photo (c) Tom Walker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Walker
Η ταυτότητα του χρήστη splnddfairywren: Γένος Cladonia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blue543

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2016 11:58 ΠΜ CDT
Sphaerophorus - Photo (c) Adam Bryant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adam Bryant
Η ταυτότητα του χρήστη splnddfairywren: Γένος Sphaerophorus, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uconnbirdfish

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2023 09:33 ΠΜ EDT
Αμερικανικός Αμμοσφυριχτής - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη splnddfairywren: Αμερικανικός Αμμοσφυριχτής (Charadrius semipalmatus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Βομβυκίλα (Bombycilla garrulus)

Παρατηρητής

bay_nadeau

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2024 05:54 ΜΜ EDT
Ευρωπαϊκή Βομβυκίλα - Photo (c) Илья Сухов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Илья Сухов
Η ταυτότητα του χρήστη splnddfairywren: Ευρωπαϊκή Βομβυκίλα (Bombycilla garrulus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hanaegarrison

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 01:14 ΜΜ EDT

Τόπος

Palermo (Google, OSM)
Woodwardia virginica - Photo (c) Paul Norwood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Norwood
Η ταυτότητα του χρήστη splnddfairywren: Woodwardia virginica, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

posnerk

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2023 12:14 ΜΜ EDT
Ophioparma ventosa - Photo (c) bernicemitchener, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bernicemitchener
Η ταυτότητα του χρήστη splnddfairywren: Ophioparma ventosa, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lunajack

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 10:17 ΠΜ EST

Τόπος

Unity (Google, OSM)
Hylocomium splendens - Photo (c) Sheila, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη splnddfairywren: Hylocomium splendens, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)

Παρατηρητής

rockybranch

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2024 03:11 ΜΜ CST
Polytrichum commune - Photo (c) Paul Marcum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Marcum
Η ταυτότητα του χρήστη splnddfairywren: Polytrichum commune, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)

Παρατηρητής

dbarr77

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 11:00 ΠΜ EDT

Τόπος

Mount Desert (Google, OSM)
Sphagnum - Photo HermannSchachner, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη splnddfairywren: Γένος Sphagnum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coleiannuzzi

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2023 11:10 ΜΜ EDT
Clogmia albipunctata - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη splnddfairywren: Clogmia albipunctata, Ένα μέλος του Ψυχωδίνες (Υποοικογένεια Psychodinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elliotgreiner

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023 09:32 ΜΜ EDT
Clogmia albipunctata - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη splnddfairywren: Clogmia albipunctata, Ένα μέλος του Ψυχωδίνες (Υποοικογένεια Psychodinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 507