Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 02:28 ΠΜ NZST

Περιγραφή

In a small patch of bush next to the road.

Blechnum novae-zelandiae - Photo (c) Anita Gould, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anita Gould
Η ταυτότητα του χρήστη spiraea_naturephotographer: Blechnum novae-zelandiae, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 02:28 ΠΜ NZST

Περιγραφή

In a small patch of bush next to the road.

Parablechnum novae-zelandiae - Photo (c) Anita Gould, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anita Gould
Η ταυτότητα του χρήστη spiraea_naturephotographer: Parablechnum novae-zelandiae [inactive], Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2024
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon) Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesper194

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 09:29 ΠΜ CEST
Epilobium ciliatum - Photo (c) K D, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by K D
Η ταυτότητα του χρήστη spiraea_naturephotographer: Epilobium ciliatum, Ένα μέλος του Επιλόβιο (Γένος Epilobium)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 01:43 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

A friendly pair, seen on the beach.
Field trip with @emma_brockes.

Anarhynchus obscurus aquilonius - Photo (c) Finn Davey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Finn Davey
Η ταυτότητα του χρήστη spiraea_naturephotographer: Anarhynchus obscurus ssp. aquilonius, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2022 03:46 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Fieldwork with @ lloyd_esler, @ predomalpha and @ fiestykakapo.
On the intertidal mud/sand flat. At least 3 individuals were seen.

Anarhynchus bicinctus bicinctus - Photo (c) Steve Attwood, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη spiraea_naturephotographer: Anarhynchus bicinctus ssp. bicinctus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glinks

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2022 10:08 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Maybe some kind of plover. Or dotterel?

Anarhynchus bicinctus bicinctus - Photo (c) Steve Attwood, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη spiraea_naturephotographer: Anarhynchus bicinctus ssp. bicinctus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 01:44 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Shell length approx. 2.5 mm.
At night. There was a notable biodiversity in the area, most likely thanks to the limestone.

Lamellidea novoseelandica - Photo (c) Tony Wills, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Wills
Η ταυτότητα του χρήστη spiraea_naturephotographer: Lamellidea novoseelandica, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debashischowdhury

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 11:39 ΠΜ IST
Telchinia issoria - Photo (c) ashung, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη spiraea_naturephotographer: Telchinia issoria, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscarkokako

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2023 10:33 ΠΜ +11
Sterna striata striata - Photo (c) Byron Chin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη spiraea_naturephotographer: Sterna striata ssp. striata, Ένα μέλος του Γλάρος (Οικογένεια Laridae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 11:33 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Podcarp-broadleaved forest.

Hemiphaga novaeseelandiae novaeseelandiae - Photo (c) Justin Bell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη spiraea_naturephotographer: Hemiphaga novaeseelandiae ssp. novaeseelandiae, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 01:09 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Attracted to light at night.

Ipana leptomera - Photo (c) Phil Bendle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Phil Bendle
Η ταυτότητα του χρήστη spiraea_naturephotographer: Ipana leptomera, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 01:43 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

A friendly pair, seen on the beach.
Field trip with @emma_brockes.

Charadrius obscurus aquilonius - Photo (c) Finn Davey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Finn Davey
Η ταυτότητα του χρήστη spiraea_naturephotographer: Charadrius obscurus ssp. aquilonius [inactive], Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2023
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2022 12:17 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Fieldwork with @ lloyd_esler, @ predomalpha and @ fiestykakapo.
Native beech forest / lakeside. Fairly friendly.

Fringilla coelebs gengleri - Photo (c) Finn Davey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Finn Davey
Η ταυτότητα του χρήστη spiraea_naturephotographer: Fringilla coelebs ssp. gengleri, Ένα μέλος του Σπίνος (Fringilla coelebs)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2022 12:08 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Fieldwork with @ lloyd_esler, @ predomalpha and @ fiestykakapo.
Lakeside / Native beech forest.

Anthornis melanura melanura - Photo (c) digitaltrails, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη spiraea_naturephotographer: Anthornis melanura ssp. melanura, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2022 11:48 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Fieldwork with @ lloyd_esler, @ predomalpha and @ fiestykakapo.
Native beech forest, feeding on a native earthworm. Very friendly.

(Last image- a different (?) individual which came into the car)

Petroica australis australis - Photo (c) Jake Osborne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη spiraea_naturephotographer: Petroica australis ssp. australis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2022 06:20 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Fieldwork with @ lloyd_esler, @ predomalpha and @ fiestykakapo.
Coastal.

Carduelis carduelis britannica - Photo (c) Wildlife Terry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη spiraea_naturephotographer: Carduelis carduelis ssp. britannica, Ένα μέλος του Καρδερίνα (Carduelis carduelis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2022 07:02 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Fieldwork with @ lloyd_esler, @ predomalpha and @ fiestykakapo.
On the beach.

Haematopus unicolor - Photo (c) Finn Davey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Finn Davey
Η ταυτότητα του χρήστη spiraea_naturephotographer: Haematopus unicolor, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2022 07:01 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Fieldwork with @ lloyd_esler, @ predomalpha and @ fiestykakapo.
On the beach.

Sterna striata striata - Photo (c) Byron Chin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη spiraea_naturephotographer: Sterna striata ssp. striata, Ένα μέλος του Γλάρος (Οικογένεια Laridae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2022 02:45 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

iNatting with @emma_brockes.
With an unusual beak.

Chroicocephalus novaehollandiae scopulinus - Photo (c) Tony Ernst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tony Ernst
Η ταυτότητα του χρήστη spiraea_naturephotographer: Chroicocephalus novaehollandiae ssp. scopulinus, Ένα μέλος του Γλάροι (Υποοικογένεια Larinae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 05:50 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Fieldwork with @ lloyd_esler, @ predomalpha and @ fiestykakapo.
On the intertidal mudflat.

Himantopus leucocephalus - Photo (c) Charles (Chuck) Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη spiraea_naturephotographer: Himantopus leucocephalus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 05:48 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Fieldwork with @ lloyd_esler, @ predomalpha and @ fiestykakapo.
On the intertidal mudflat.

Himantopus leucocephalus × novaezelandiae - Photo (c) Steve Attwood, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη spiraea_naturephotographer: Himantopus leucocephalus × novaezelandiae, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 05:40 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Fieldwork with @ lloyd_esler, @ predomalpha and @ fiestykakapo.
On the intertidal mudflat.

Platalea regia - Photo (c) patrickkavanagh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη spiraea_naturephotographer: Platalea regia, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Southland, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Fieldwork with @ lloyd_esler, @ predomalpha and @ fiestykakapo.
On the intertidal mudflat.

Limosa lapponica baueri - Photo (c) Becky Matsubara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη spiraea_naturephotographer: Limosa lapponica ssp. baueri, Ένα μέλος του Θαλασσολιμόζα (Limosa lapponica)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 05:57 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Fieldwork with @ lloyd_esler, @ predomalpha and @ fiestykakapo.
On the intertidal mudflat.

Tadorna variegata - Photo (c) Michael, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη spiraea_naturephotographer: Tadorna variegata, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρος Κύκνος (Cygnus atratus)

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 05:48 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Fieldwork with @ lloyd_esler, @ predomalpha and @ fiestykakapo.
On the intertidal mudflat.

Μαύρος Κύκνος - Photo (c) Salvador Poot Villanueva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Salvador Poot Villanueva
Η ταυτότητα του χρήστη spiraea_naturephotographer: Μαύρος Κύκνος (Cygnus atratus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2022 11:54 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Fieldwork with @ lloyd_esler, @ predomalpha and @ fiestykakapo.
On the beach.

Larus dominicanus dominicanus - Photo (c) Finn Davey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Finn Davey
Η ταυτότητα του χρήστη spiraea_naturephotographer: Larus dominicanus ssp. dominicanus, Ένα μέλος του Γλάροι (Γένος Larus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Southland, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Fieldwork with @ lloyd_esler, @ predomalpha and @ fiestykakapo.
Washed up above the high tide line.

Procellaria aequinoctialis - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christoph Moning
Η ταυτότητα του χρήστη spiraea_naturephotographer: Procellaria aequinoctialis, Ένα μέλος του Ρινοτρυπόμορφα (Τάξη Procellariiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2022 11:55 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Fieldwork with @ lloyd_esler, @ predomalpha and @ fiestykakapo.
On the beach.

Haematopus finschi - Photo (c) Phil Bendle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Phil Bendle
Η ταυτότητα του χρήστη spiraea_naturephotographer: Haematopus finschi, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Southland, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Fieldwork with @ lloyd_esler, @ predomalpha and @ fiestykakapo.
On the beach.

Chroicocephalus bulleri - Photo (c) Steve Attwood, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη spiraea_naturephotographer: Chroicocephalus bulleri, Ένα μέλος του Γλάροι (Υποοικογένεια Larinae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2022 03:46 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Fieldwork with @ lloyd_esler, @ predomalpha and @ fiestykakapo.
On the intertidal mud/sand flat. At least 3 individuals were seen.

Charadrius bicinctus bicinctus - Photo (c) Finn Davey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Finn Davey
Η ταυτότητα του χρήστη spiraea_naturephotographer: Charadrius bicinctus ssp. bicinctus [inactive], Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2023
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Στατιστικά

  • 401