Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannah314

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)
Morchella americana - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη specialk78: Morchella americana, Ένα μέλος του Μορχέλα (Γένος Morchella)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μορχέλα (Γένος Morchella)

Παρατηρητής

jenniferpeet

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 05:46 ΜΜ EDT
Morchella diminutiva - Photo (c) Wendy Frauchiger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wendy Frauchiger
Η ταυτότητα του χρήστη specialk78: Morchella diminutiva, Ένα μέλος του Μορχέλα (Γένος Morchella)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christydavison

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 04:43 ΜΜ EDT
Amanita lavendula - Photo (c) phillbobaggins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by phillbobaggins
Η ταυτότητα του χρήστη specialk78: Amanita lavendula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bwbrooks

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 02:07 ΜΜ EDT
Caesareae - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη specialk78: Τμήμα Caesareae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcross7

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 01:53 ΜΜ EDT
Caesareae - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη specialk78: Τμήμα Caesareae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcross7

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 09:30 ΠΜ EDT
Hypomyces chrysospermus - Photo (c) J. Maughn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη specialk78: Hypomyces chrysospermus, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agroome

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 06:06 ΜΜ EDT
Sebacina schweinitzii - Photo (c) Catherine Rankovic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη specialk78: Sebacina schweinitzii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhkessa

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2022 06:22 ΜΜ EDT
Phaeotremella frondosa - Photo (c) Stephen Russell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephen Russell
Η ταυτότητα του χρήστη specialk78: Phaeotremella frondosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcross7

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 11:56 ΠΜ EDT
Ramaria - Photo (c) Adam Bryant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adam Bryant
Η ταυτότητα του χρήστη specialk78: Γένος Ramaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhkessa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 06:56 ΜΜ EDT
Macrolepiota - Photo (c) rugbike, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη specialk78: Γένος Macrolepiota, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrsjan

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 07:06 ΜΜ EDT
Laetiporus cincinnatus - Photo (c) Nate Swick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nate Swick
Η ταυτότητα του χρήστη specialk78: Laetiporus cincinnatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick949

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)
Mutinus elegans - Photo (c) anhe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη specialk78: Mutinus elegans, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanylicious

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)
Verbena simplex - Photo (c) Eric Hunt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη specialk78: Verbena simplex, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonwyatt

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Spoke with property owner who indicated these are edible (vs non-edible version differentiated by no thorns). Tried a bite which was quite good, had asparagus-like taste. No blooms remained for a pic (we ate them all)

Smilax - Photo (c) Neptalí Ramírez Marcial, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Neptalí Ramírez Marcial
Η ταυτότητα του χρήστη specialk78: Γένος Smilax, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)
Carya ovata - Photo (c) bsalt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη specialk78: Carya ovata, Ένα μέλος του Καρυοειδή (Οικογένεια Juglandaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ermer03

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 06:48 ΜΜ EDT
Pluteus - Photo (c) David Greenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Greenberger
Η ταυτότητα του χρήστη specialk78: Γένος Pluteus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erin398

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2020 01:26 ΜΜ EDT
Viola rafinesquei - Photo (c) Djlayton4, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη specialk78: Viola rafinesquei, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhkessa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 05:05 ΜΜ EDT
Lactarius - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη specialk78: Γένος Lactarius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcross7

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 10:29 ΠΜ EDT
Cantharellus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη specialk78: Γένος Cantharellus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tommygrisham

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2020 10:21 ΠΜ EDT
Caesareae - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη specialk78: Τμήμα Caesareae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chelsildill

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 11:38 ΠΜ EDT
Russula - Photo (c) Holger Krisp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη specialk78: Γένος Russula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μορέα (Γένος Morus)

Παρατηρητής

laree1

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)
Κόκκινη Μουριά - Photo (c) kwillard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kwillard
Η ταυτότητα του χρήστη specialk78: Κόκκινη Μουριά (Morus rubra)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tim-lm

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

United States (Google, OSM)
Desarmillaria caespitosa - Photo (c) Matthew Hammond, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Hammond
Η ταυτότητα του χρήστη specialk78: Desarmillaria caespitosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhkessa

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 08:17 ΜΜ EDT
Retiboletus ornatipes - Photo (c) Joan Knapp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Joan Knapp
Η ταυτότητα του χρήστη specialk78: Retiboletus ornatipes, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhkessa

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 01:51 ΜΜ EDT
Boletellus - Photo (c) Ron Pastorino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη specialk78: Γένος Boletellus, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhkessa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2020 07:21 ΜΜ EDT
Tylopilus - Photo (c) Bob Richmond, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη specialk78: Γένος Tylopilus, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kim323

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 05:21 ΜΜ EDT
Amanita bisporigera - Photo (c) strickler76, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη specialk78: Amanita bisporigera, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhkessa

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 07:37 ΜΜ EDT
Lactarius - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη specialk78: Γένος Lactarius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kim323

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 04:05 ΜΜ EDT
Gerronema strombodes - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη specialk78: Gerronema strombodes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhkessa

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 07:20 ΜΜ EDT
Caesareae - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη specialk78: Τμήμα Caesareae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 91