Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

vanbelle

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 01:55 PM SAST

Περιγραφή

Scraggly plant about 50 cm high.

Lobelia - Photo (c) Steve, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve
Η ταυτότητα του χρήστη sp_bester: Τμήμα Lobelia, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leuli

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2019 09:12 AM SAST

Τόπος

Mopani, Südafrika (Google, OSM)
Kanahia laniflora - Photo (c) Gawie Malan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gawie Malan
Η ταυτότητα του χρήστη sp_bester: Kanahia laniflora, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fayneconnelly

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2019 12:54 PM SAST

Περιγραφή

942 postburn july 2019 3 months

Xysmalobium undulatum undulatum - Photo (c) juddkirkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sp_bester: Xysmalobium undulatum var. undulatum, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fayneconnelly

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2019 09:44 AM SAST

Περιγραφή

931

Asclepias albens - Photo (c) Chris Vynbos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Chris Vynbos
Η ταυτότητα του χρήστη sp_bester: Asclepias albens, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatjanabaleta

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 02:04 PM SAST
Microloma sagittatum - Photo (c) mikemittelmeyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sp_bester: Microloma sagittatum, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thepiper

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 04:21 PM SAST
Gomphocarpus cancellatus - Photo (c) Gawie Malan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gawie Malan
Η ταυτότητα του χρήστη sp_bester: Gomphocarpus cancellatus, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigpeter

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 03:43 PM SAST
Cynanchum natalitium - Photo (c) Chris Wahlberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Wahlberg
Η ταυτότητα του χρήστη sp_bester: Cynanchum natalitium, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 11:13 AM SAST
Cynanchum ellipticum - Photo (c) Andrew Hankey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Andrew Hankey
Η ταυτότητα του χρήστη sp_bester: Cynanchum ellipticum, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hmi509

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 01:06 PM SAST

Τόπος

LP, ZA (Google, OSM)
Rauvolfia caffra - Photo (c) blkvulture, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by blkvulture
Η ταυτότητα του χρήστη sp_bester: Rauvolfia caffra, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2018 11:31 AM CAT

Ετικέτες

Margaretta rosea whytei - Photo (c) Stefaneakame, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefaneakame
Η ταυτότητα του χρήστη sp_bester: Margaretta rosea ssp. whytei, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjq

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2013 11:23 AM SAST
Microloma namaquense - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη sp_bester: Microloma namaquense, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zawalker

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 12:58 PM CAT
Orthanthera albida - Photo (c) Alex Dreyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Dreyer
Η ταυτότητα του χρήστη sp_bester: Orthanthera albida, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koosretief

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 08:07 AM SAST
Cynanchum africanum - Photo (c) Brian du Preez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Brian du Preez
Η ταυτότητα του χρήστη sp_bester: Cynanchum africanum, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushboy

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 02:55 PM SAST

Περιγραφή

Green vervet tree?

Voacanga thouarsii - Photo (c) Romer Rabarijaona, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Romer Rabarijaona
Η ταυτότητα του χρήστη sp_bester: Voacanga thouarsii, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heidib

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 10:43 AM SAST
Pentarrhinum insipidum - Photo (c) tjeerd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tjeerd
Η ταυτότητα του χρήστη sp_bester: Pentarrhinum insipidum, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigpeter

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2007 05:18 PM SAST
Asclepias gibba gibba - Photo (c) Adriaan Grobler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adriaan Grobler
Η ταυτότητα του χρήστη sp_bester: Asclepias gibba var. gibba, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

photogenie

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 03:05 PM SAST
Microloma sagittatum - Photo (c) mikemittelmeyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sp_bester: Microloma sagittatum, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reubenheydenrych

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 11:58 AM SAST
Diplorhynchus condylocarpon - Photo (c) Jan-Hendrik Keet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jan-Hendrik Keet
Η ταυτότητα του χρήστη sp_bester: Diplorhynchus condylocarpon, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό
Secamone alpini - Photo (c) graham_g, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sp_bester: Secamone alpini, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinhawthorne

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Περιγραφή

West Coast

Microloma sagittatum - Photo (c) mikemittelmeyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sp_bester: Microloma sagittatum, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vdecauwer

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 10:16 AM CAT

Τόπος

Hardap, NA (Google, OSM)
Pergularia daemia garipensis - Photo (c) Barbara Schneider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Barbara Schneider
Η ταυτότητα του χρήστη sp_bester: Pergularia daemia ssp. garipensis, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marine182

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 06:10 PM SAST
Gomphocarpus fruticosus - Photo (c) lemurtaquin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lemurtaquin
Η ταυτότητα του χρήστη sp_bester: Gomphocarpus fruticosus, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaheymans

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2014

Περιγραφή

Blom


Ετικέτες

Hilliardiella elaeagnoides - Photo (c) Troos van der Merwe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Troos van der Merwe
Η ταυτότητα του χρήστη sp_bester: Hilliardiella elaeagnoides, Ένα μέλος του Κιχωριοειδή (Υποοικογένεια Cichorioideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michellegreve

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2020 09:29 AM SAST
Hilliardiella elaeagnoides - Photo (c) Troos van der Merwe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Troos van der Merwe
Η ταυτότητα του χρήστη sp_bester: Hilliardiella elaeagnoides, Ένα μέλος του Κιχωριοειδή (Υποοικογένεια Cichorioideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mzama_shozi1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2020 09:48 AM SAST

Περιγραφή

Sherwood

Gomphocarpus physocarpus - Photo (c) Rogério Ferreira, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rogério Ferreira
Η ταυτότητα του χρήστη sp_bester: Gomphocarpus physocarpus, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nic_kc

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2020 01:04 PM SAST
Gomphocarpus fruticosus - Photo (c) lemurtaquin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lemurtaquin
Η ταυτότητα του χρήστη sp_bester: Gomphocarpus fruticosus, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nic_venter

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2020 01:37 PM UTC

Περιγραφή

smart

Gomphocarpus fruticosus - Photo (c) lemurtaquin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lemurtaquin
Η ταυτότητα του χρήστη sp_bester: Gomphocarpus fruticosus, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2021

Περιγραφή

A few plants on pan but not flowering yet. A caterpillar feeding on leaf

Gomphocarpus fruticosus - Photo (c) lemurtaquin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lemurtaquin
Η ταυτότητα του χρήστη sp_bester: Gomphocarpus fruticosus, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leighanndewet

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2020 11:10 AM HST
Gomphocarpus fruticosus - Photo (c) lemurtaquin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lemurtaquin
Η ταυτότητα του χρήστη sp_bester: Gomphocarpus fruticosus, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2021 01:26 PM SAST
Gomphocarpus fruticosus - Photo (c) lemurtaquin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lemurtaquin
Η ταυτότητα του χρήστη sp_bester: Gomphocarpus fruticosus, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 15529