Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρακούν (Procyon lotor)

Παρατηρητής

crazybirdy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)
Ρακούν - Photo (c) Josh More, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sophiesharpless: Ρακούν (Procyon lotor)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmjennin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 04:17 PM EDT
Verbascum thapsus - Photo (c) Craig Evans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sophiesharpless: Verbascum thapsus, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmjennin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 04:17 PM EDT
Φλόμος - Photo (c) Steve Chilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sophiesharpless: Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julmarsh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 10:23 PM UTC
Nepeta cataria - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sophiesharpless: Nepeta cataria, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

pcareless

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2018 08:37 AM EST

Περιγραφή

Sorry it's a poor image and it's a female so it is not bright but I rarely see cardinals up here so I wanted to submit it

Κόκκινος Καρδινάλιος - Photo (c) Jen Goellnitz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sophiesharpless: Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

teawren

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2018 09:08 AM EDT

Ετικέτες

Κόκκινος Καρδινάλιος - Photo (c) Jen Goellnitz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sophiesharpless: Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

teawren

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2020 02:20 PM EDT
Κόκκινος Καρδινάλιος - Photo (c) Jen Goellnitz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sophiesharpless: Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

driley

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2021 01:26 PM EST
Κόκκινος Καρδινάλιος - Photo (c) Jen Goellnitz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sophiesharpless: Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)

Παρατηρητής

scottyimrie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 01:02 PM EDT
Λειμώνιο Τριφύλλι - Photo (c) Robert D Stevenson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sophiesharpless: Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottyimrie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 01:35 PM EDT
Tsuga canadensis - Photo (c) Ian Manning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sophiesharpless: Tsuga canadensis, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jan_thornhill

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 10:42 PM EDT
Plethodon cinereus - Photo (c) jance, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sophiesharpless: Plethodon cinereus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevin_butt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 03:54 PM EDT
Colias philodice - Photo (c) Michael King, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sophiesharpless: Colias philodice, Ένα μέλος του Πιερίδες (Οικογένεια Pieridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Βομβυκίλλα (Bombycilla cedrorum)

Παρατηρητής

marshaw1234

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 03:57 PM EDT
Καναδέζικη Βομβυκίλλα - Photo (c) Kyle Tansley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sophiesharpless: Καναδέζικη Βομβυκίλλα (Bombycilla cedrorum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

rosemary51

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sophiesharpless: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)

Παρατηρητής

caterpillar511

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 04:40 PM EDT
Μολυβοτσίχλονο - Photo (c) Becky Matsubara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sophiesharpless: Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliereid

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 12:25 PM EDT
Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Dan Roach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sophiesharpless: Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea herodias)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caterpillar511

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 04:47 PM EDT
Dryobates pubescens - Photo (c) Jessica Weinberg McClosky, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sophiesharpless: Dryobates pubescens, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliereid

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 01:35 PM EDT
Colias philodice - Photo (c) Michael King, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sophiesharpless: Colias philodice, Ένα μέλος του Πιερίδες (Οικογένεια Pieridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

juliereid

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 01:57 PM EDT
Αργυροτσικνιάς - Photo (c) daverowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sophiesharpless: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δακτυλιόραμφος Γλάρος (Larus delawarensis)

Παρατηρητής

juliereid

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 01:40 PM EDT
Δακτυλιόραμφος Γλάρος - Photo (c) Gary Ashley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sophiesharpless: Δακτυλιόραμφος Γλάρος (Larus delawarensis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παγοβούτι (Gavia immer)

Παρατηρητής

annebarbour1

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2018 10:55 AM EDT

Περιγραφή

Four Common Loons were having fun out front. I love it when they swim with their eyes underwater, looking for fish.

Παγοβούτι - Photo (c) ronskelley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ronald Kelley
Η ταυτότητα του χρήστη sophiesharpless: Παγοβούτι (Gavia immer)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmjennin

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 05:50 PM EDT
Juglans nigra - Photo (c) charley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sophiesharpless: Juglans nigra, Ένα μέλος του Καρυδιά (Γένος Juglans)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmjennin

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 05:31 PM EDT
Cornus canadensis - Photo (c) Wendy Feltham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sophiesharpless: Cornus canadensis, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmjennin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 04:39 PM EDT
Cathartes aura - Photo (c) Maggie.Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sophiesharpless: Cathartes aura, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmjennin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 05:31 PM EDT
Pontederia cordata - Photo (c) Mike Leveille, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sophiesharpless: Pontederia cordata, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmjennin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 04:17 PM EDT
Verbascum thapsus - Photo (c) Craig Evans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sophiesharpless: Verbascum thapsus, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πετρίτης (Falco peregrinus)

Παρατηρητής

edporopat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 02:09 PM EDT
Πετρίτης - Photo (c) dlbowls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sophiesharpless: Πετρίτης (Falco peregrinus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

edporopat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 02:12 PM EDT
Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός - Photo (c) Bryan Pfeiffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sophiesharpless: Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adam_holder

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 11:10 PM UTC
Ambystoma laterale - Photo (c) Nick Tepper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sophiesharpless: Ambystoma laterale, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adam_holder

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 11:08 PM UTC
Ambystoma laterale - Photo (c) Nick Tepper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sophiesharpless: Ambystoma laterale, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 3113